КЗ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"
РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Меню сайту
Фінансовий звіт
http://centrydyt.at.ua/publ/ finzvit/finzvit/2-1-0-1
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 11
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Мої статті

Правила внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку

для працівників КЗ”Центр дитячої та юнацької творчості"

І.  Загальні положення

1.  Відповідно до Конституції України громадяни мають право на працю, тобто на отримання роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і нижче встановленого державою мінімального розміру, відповідно до здібностей, професійної підготовки, освіти і з врахування потреб суспільства. Обов’язок кожного працездатного громадянина - добросовісна праця у вибраній ним сфері діяльності, дотримання трудової дисципліни.

Трудова дисципліна - це не тільки суворе дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, але й свідоме, творче відношення до своєї роботи, забезпечення її високої якості, раціональне використання

робочого часу.

Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних і економічних умов для нормальної високоефективної роботи свідомим відношенням до роботи, методами переконання,' виховання, а також заохоченнями за добросовісну працю. До порушників трудової дисципліни застосовуються міри дисциплінарного стягнення і колективного впливу.

2.  Правила внутрішнього трудового розпорядку мають за мету сприяти зміцненню трудової дисципліни, організації праці на науковій основі, раціональному використанню робочого часу, створенню умов для якісного покращення навчально-виховної, інструктивно-методичної, організаційно- масової і громадсько-фінансової діяльності ЦДЮТ.

3.  Ці Правила внутрішнього трудового розпорядку розповсюджуються на всіх працівників ЦДЮТ.

4.  Питання, пов’язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються адміністрацією закладу в межах, відведених їй правил, а у випадках, передбачених чинним законодавством і Правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно або за згодою з профспілковим комітетом. Ці питання вирішуються також трудовим колективом закладу відповідно до його повноважень.

 

ІІ. Порядок прийому і звільнення працівників ЦТЮД

1.  Працівники ЦДЮТ реалізовують право на працю шляхом укладання трудової угоди про роботу в закладі позашкільної освіти.

2.  При прийомі на роботу адміністрація закладу позашкільної освіти зобов’язана вимагати від особи, що влаштовується на роботу: представлення трудової книжки, оформленої відповідним чином, а якщо особа влаштовується на роботу вперше - довідки про останню зайнятість, видану за місцем проживання, звільнені з лав Збройних сил України зобов’язанні представити військовий квиток, представлення паспорта у відповідності із законодавством про паспорти, представлення медичного висновку про відсутність протипоказань для роботи в закладі за станом здоров’я.

Прийом на роботу в ЦДЮТ без подання вищевказаних документів не допускається.

Особи, що приймаються на роботу, яка вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту або професійну підготовку: диплом, атестат, посвідчення, копії яких, завірені адміністрацією, повинні знаходитись в особовій справі.

Молоді спеціалісти, що закінчили вищі або середні спеціальні навчальні заклади з відривом від виробництва, до трьох років після закінчення навчального закладу приймаються на роботу тільки при наявності направлення на роботу або довідки навчального закладу про надання можливості самостійно влаштовуватись на роботу.

Забороняється вимагати від працівників при прийомі на роботу документи, не передбачені чинним законодавством.

На всіх прийнятих в заклад працівників директор видає наказ. Наказ оголошується працівнику під розписку. В наказі вказується найменування роботи (у відповідності зі штатним розкладом і умови оплати праці).

Фактичним допуском до роботи працівника директором закладу позашкільної освіти вважається укладання трудової угоди, незалежно від того, чи був оформлений прийом належним чином.

3.  На всіх працівників закладу позашкільної освіти, що пропрацювали більше 5 днів, заводяться трудові книжки, не залежно від того, чи був оформлений прийом належним чином.

При заповненні трудової книжки директор закладу позашкільної освіти керується інструкцією про порядок ведення трудових книжок на виробництвах, в закладах і організаціях

Трудова книжка працівника закладу зберігається, як бланки суворої звітності, в закладі позашкільної освіти.

4.  На кожного працівника закладу позашкільної освіти ведеться особова справа, яка складається із заяви про прийняття на роботу, особового листа по обліку кадрів, автобіографії, копії документа про освіту, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, медичного висновку по висновку про відсутність протипоказань для роботи в позашкільному закладі (медична книжка з пройденим медоглядом), копія наказів про прийняття, переведення, пересування по службі, а також заохочення і нагороди, посадова інструкція з підписом працівника, інструкція з охорони праці тощо.

5.  При прийомі працівника або переведенні його в установленому порядку на іншу роботу адміністрація закладу зобов’язана:

-   ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами і оплатою праці (з посадовою інструкцією) і роз’яснити його права і обов’язки відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад;

-   ознайомити його з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, інструкціями з безпеки життєдіяльності дітей, встановленим порядком роботи з документами, проінструктувати з техніки безпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки та іншими правилами з охорони праці з оформленням в журналі встановленої форми.

6.  Переведення працівника закладу на інші роботу проводиться з суворим дотримання чинного законодавства тільки за погодження працівника і оформляється наказом.

7.  Укладення трудової угоди може бути тільки на підставі чинного законодавства. Працівники мають право розірвати трудову угоду, укладену на невизначений термін, попередивши про це адміністрацію письмово.

Час виконання робіт, на які працівник переведений за порушення трудової дисципліни в термін попередження про звільнення не зараховується.

Після закінчення вказаного терміну попередження працівник має право припинити роботу, а адміністрація зобов’язана видати йому трудову книжку і розрахуватися з ним. За домовленістю сторін трудова угода може бути розірвана і до закінчення терміну попередження про звільнення.

Термінова трудова угода підлягає розірванню за вимогою працівника у випадку його хвороби або інвалідності, що заважає виконанню роботи, порушення адміністрацією законодавства про працю, колективної або трудової угоди та через інші важливі причини.

Розірвання трудової угоди адміністрацією закладу відбувається за попередньою згодою профспілкового комітету закладу, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Припинення дії трудової угоди оформляється наказом директора ЦДЮТ.

8.  В день звільнення адміністрація закладу позашкільної освіти повинна видати працівнику його трудову книжку із внесенням запису про звільнення і

провести повний розрахунок.

Записи про причини звільнення повинні повністю відповідати чинному законодавству з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

ІІІ. Основні обов’язки працівників

1.  Працівники закладу позашкільної освіти зобов’язані:

-   працювати чесно і добросовісно, виконувати обов’язки, покладені на них посадовими інструкціями, Положенням про позашкільний заклад і цими Правилами;

-   дотримуватись дисципліни праці - основи порядку в закладі (вчасно приходити на роботу, дотримуватись встановленої норми робочого часу, максимально використовуючи його для творчого і ефективного виконання покладених обов’язків, утримуватись від дій, що заважають іншим працівникам виконувати свої трудові обов’язки своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації);

-   берегти і зміцнювати власність закладу, бути економним при використанні матеріалів для роботи, електроенергії;

-   суворо дотримуватись інструкцій з охорони життя і здоров’я дітей, вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

-   утримувати своє робоче в порядку, з урахування вимог до ПНЗ;

-   дотримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів;

-   підвищувати якість роботи, проявляти творчу ініціативу, спрямовану на досягнення високих результатів навчально-виховної, інструктивно-методичної, організаційно-масової роботи;

-   систематично підвищувати свій фаховий рівень, ділову кваліфікацію;

-   вести себе гідно, бути уважним до вихованців, чемними з їх батьками та членами колективу.

2.  Працівники закладу позашкільної освіти несуть відповідальність за життя і здоров’я довірених їм вихованців під час занять в закладі, а також під час заходів, що проводяться за його межами.

3.  Коло обов’язків, що виконує кожен працівник за своєю посадою, визначається, крім цих Правил, Положенням про позашкільний навчальний заклад, кваліфікаційними характеристиками.

Конкретні обов’язки працівника визначаються посадовою інструкцією, що розроблена з урахуванням роботи закладу адміністрацією спільно з профспілковим комітетом на основі типових кваліфікаційних характеристик, цих Правил, і затвердженою директором закладу.

 

ІV. Основні обов’язки адміністрації

1.  Адміністрація закладу позашкільної освіти зобов’язана:

-   організувати роботу працівників закладу так, щоб кожен працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, добре знав посадові обов’язки;

-   поліпшувати умови праці, неухильно дотримуватись законодавства про працю і вимог охорони праці;

-   докладати зусиль для своєчасного забезпечення закладу позашкільної освіти необхідними навчальними посібниками, господарським інвентарем, навчальним обладнанням і матеріалами;

-   зміцнювати трудову і виробничу дисципліну, здійснюючи організаційну роботу, спрямовану на створення умов для втілення наукової організації праці, уникнення втрат робочого часу, проводити заходи з посилення якості праці, культури праці, боротьби з порушниками трудової дисципліни;

-   вдосконалювати постійно навчально-виховну, інструктивно-методичну, організаційно-масову роботу з гуртківцями;

-   вивчати, узагальнювати і впроваджувати в роботу закладу кращий педагогічний досвід;

-   розглядати всі пропозиції співробітників, заохочувати кращих працівників, пропагувати їх позитивний досвід, піддавати критиці недоліки в роботі на виробничих нарадах;

-   створювати трудовому колективу позашкільного закладу необхідні умови для виконання ним своїх повноважень, сприяти створенню в трудовому колективі ділової творчої атмосфери, підтримувати і розвивати активність та ініціативу працівників, забезпечувати їм участь в управлінні закладом, використовуючи з цією метою збори трудового колективу, наради, педради;

-   визначити об’єм навчального навантаження на рік керівників гуртків у відповідності з кваліфікацією не пізніше 10 вересня поточного року;

-   забезпечувати своєчасне надання відпусток всім працівникам

позашкільного закладу у відповідності з графіком;

-   чуйно відноситись до повсякденних потреб працівників закладу, вживати можливих заходів по покращенню їх житлово-побутових умов.

2.  Адміністрація закладу позашкільної освіти несе відповідальність за життя і здоров’я дітей під час їх перебування в закладі позашкільної освіти в також під час заходів, що проводяться з вихованцями ЦДЮТ за його межами.

3.  Адміністрація ЦДЮТ виконує свої обов’язки у відповідних випадках

спільно або за згодою з профспілковим комітетом, а також враховуючи повноваження трудового колективу.

 

V. Робочий час і його використання

1.  Час початку і закінчення щоденної роботи в закладі встановлюється із розрахунку 40 годинного робочого тижня (додаток 1).

2.  Педагогічний персонал ЦДЮТ працює у відповідності з педагогічним навантаженням та затвердженим розкладом занять (погодженим з IIК закладу).

3.  Розклад складається з врахуванням педагогічної цілеспрямованості і максимальної економії часу керівника гуртка, але не більше 8 астрономічних годин в день з обов’язковими 15-тихвилинними перервами через кожні 45 хв занять. Перерви враховуються в робочий час керівника гуртка.

Керівнику гуртка категорично забороняється змінювати на власний розсуд

час і місце проведення занять.

4.  Протяжність робочого часу для педагогів і обслуговуючого персоналу закладу позашкільної освіти визначається розкладом навчальних занять і графіком змін.

5. Неповне навчальне навантаження працівника, для якого заклад є місцем основної роботи, може бути визначене за його згоди, що представлена в письмовій формі. Об’єм навчального навантаження для педагогічних працівників повинен бути, як правило, стабільним на протязі всього навчального року. Зменшення навчального навантаження під час навчального року допускається у випадку відсіву гуртківців, що стало причиною закриття групи (гуртка).

6.  Робота обслуговуючого персоналу визначається графіком, затвердженим

директором ЦДЮТ за згодою з ПК. '       

7.  У випадку встановлення вихідного дня в цілому для всього закладу, робота гуртків і секцій в цей день не планується.

8.  У виняткових випадках окремі працівники закладу можуть бути задіяні в і, святкові і вихідні дні для проведення масових та інших заходів у відповідності з розпорядженням райдержадміністрації, з письмовим наказом директора.

Компенсацією за роботу у вихідні та святкові дні є надання іншого дня відпочинку у відповідності із законодавством про працю.

9.  Напередодні святкових, неробочих та вихідних днів тривалість роботи працівників скорочується на 1 годину.   

10.  Загальні збори трудового колективу проводяться за потребою, але не рідше, ніж один раз на рік. Засідання педагогічної ради - один раз на квартал.

Загальні батьківські збори збираються на розсуд директора закладу позашкільної освіти, а не рідше 1 разу на рік, гурткові - на розсуд керівників гуртків, але не рідше 1 разу в півріччя.

11.   Почерговість надання чергових тарифних відпусток визначається адміністрацією позашкільного закладу за згодою з профспілковим комітетом з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи позашкільного закладу. Графік відпусток складається на кожний календарний рік, затверджується адміністрацією, погоджується з профспілковим комітетом і доводиться до відому всіх працівників позашкільного закладу під розпис.

Керівникам гуртків, як правило, щорічні відпустки надаються в період літніх канікул школярів.

Надання відпустки директору позашкільного закладу оформляється наказом по відділу освіти, іншим працівникам - наказом по закладу.

Тривалість щорічної відпустки працівників закладі позашкільної освіти визначається у відповідності з чинним законодавством.

12.  Забороняється в робочий час:

-   відволікати працівників від їх безпосередньої роботи для виконання громадських доручень і проведення різного характеру заходів, не пов’язаних  з діяльністю закладу;

-   скликати збори, наради і різні засідання з громадських питань.

13.         На заняттях гуртків сторонні особи можуть бути присутні тільки з дозволу адміністрації закладу позашкільної освіти.'

Заходити в приміщення під час заняття дозволяється тільки директору та його заступнику.

Робити зауваження з приводу роботи під час занять не дозволяється. В разі необхідності такі зауваження висловлюються адміністрацією після занять при відсутності гуртківців.

 

VI. Заохочення за успіхи в роботі

1.  За зразкове виконання трудових обов’язків, завдань, успіхи в навчанні і вихованні дітей, тривалу і якісну працю, новаторство та інші досягнення в роботі, застосовуються наступні заохочення:

а)  оголошення подяки;

б) надання премії;

в)  нагородження цінним подарунком;

г)  нагородження почесною грамотою.

Заохочення, передбачене підпунктом «а» цього пункту застосовується адміністрацією за згодою з профспілковим комітетом. При застосуванні заохочень враховується думка трудового колективу. Заохочення, передбачені підпунктами «а», «в», «г» застосовуються вищестоящими органами освіти і профспілковими комітетами за спільним представленням адміністрації і профспілкового комітету закладу позашкільної освіти.

2.  Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відому всього колективу закладу і заносяться в трудову книжку працівника.

 

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

1.  Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника, покладених на нього трудових обов’язків, тягне за собою застосування мір дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством.

2.  За порушення трудової дисципліни адміністрація закладу застосовує наступні дисциплінарні стягнення:

а)  догана;

б) за систематичні порушення трудової дисципліни, прогул без поважних причин чи появу на робочому місці в нетверезому стані працівник підлягає:

в)  звільненню.

Звільнення, як міра дисциплінарного стягнення, може бути застосована за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовою угодою, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про позашкільний навчальний заклад або дисциплінарні стягнення, за прогул (в тому числі за відсутність на роботі більше трьох годин (сумарно) на протязі робочого дня (без поважних причин), а також за появу на роботі в нетверезому стані.

Звільнення педагогічних працівників здійснюється в цьому випадку відповідним відділом освіти за поданням адміністрації позашкільного закладу.

Прогулом вважається невихід на роботу без поважної причини на протязі всього робочого дня.

Прогулом також вважається вчинок, якщо працівник був відсутнім на роботі більше трьох годин на протязі робочого дня без поважної причини, і до них застосовуються ті ж міри відповідальності, встановлені за прогул.

3.  Дисциплінарні стягнення застосовуються директором закладу позашкільної освіти, а також відповідними посадовими особами відділу освіти в межах наданих їм повноважень.

4.  Дисциплінарне стягнення на директора закладу позашкільної освіти накладаються відділом освіти, що має право на призначення і звільнення цих працівників.

5.  До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни повинно вимагатись письмове пояснення.

Дисциплінарне стягнення застосовується адміністрацією безпосередньо після виявлення порушення, але не пізніше 1 місяця від дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби або перебування у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше 6 місяців від дня скоєння порушення.

6.  За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.

7.  При застосуванні мір дисциплінарного стягнення повинні враховуватись

серйозність скоєного порушення, обставини, при яких воно було здійснено, попередня робота і поведінка працівника.

8.  Наказ про накладання дисциплінарного стягнення з вказанням мотивів його застосування оголошується працівнику під розпис в триденним термін. В разі необхідності доводиться до відому працівників закладу.

9.  Якщо протягом 1 року від дня застосування дисциплінарного стягнення працівник не підлягає новому дисциплінарному стягненню, то він вважається

таким, що не підлягає дисциплінарному стягненню.

10.Правила внутрішнього трудового розпорядку повинні бути розташовані в закладі позашкільної освіти на видному місці.

Категорія: Мої статті | Додав: CDT (14.02.2020)
Переглядів: 6 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
  • Офіційьний блог
  • uCoz Спільнота
  • FAQ по системі
  • База знань uCoz