КЗ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"
РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Меню сайту
Фінансовий звіт
http://centrydyt.at.ua/publ/ finzvit/finzvit/2-1-0-1
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 10
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Мої статті

Навчальні програми

ВІДДІЛ ОСВІТИ РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
РОКИТНІВСЬКИЙ БУДИНОК ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ


ПОГОДЖЕНО
науково-методичною
радою районного
методичного кабінету
протокол №_____
від_______________
        ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом відділу освіти
райдержадміністрації
______________№_____

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з позашкільної освіти
художньо-естетичного напряму
«Світ мистецтва»
3  роки навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Рокитне – 2013

Автор:
Несенчук Наталія Іванівна – керівник гуртка «Образотворче мистецтво» Рокитнівського будинку дітей та молоді.

Рецензент:
Парчук Г.Є. –  методист Рокитнівського будинку дітей та молоді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Одним з важливих завдань позашкільної освіти є створення умов для розвитку творчих здібностей дітей. Запропонована програма з образотворчого мистецтва розрахована на задоволення потреб дитини в набутті творчих здібностей, знань, умінь і навичок.
         Метою програми є формування компетентностей особистості засобами образотворчого мистецтва.
        Основні завдання полягають  в  ознайомленні з поняттями та знаннями, які стосуються образотворчого мистецтва;
-    оволодінні  навичками живопису, графіки, конструювання, скульптури, декоративного мистецтва;
-    формуванні творчих здібностей: спостережливості, відчуття масштабу, кольору та пропорцій, художньо-образного сприйняття побаченого та його творчого відображення засобами мистецтва, варіативності та асоціативності.
-    вихованні дбайливого, шанобливого ставлення  до народних традицій, національної свідомості, формування естетичного смаку; популяризації народних промислів.
      Програма написана на основі   програми  студії образотворчого  мистецтвам МОН України (рекомендовано  МОН України - лист МОН України № 1/ 11- 5303 від 18.07. 2007 р.)  та  доповнена  авторськими  матеріалами.
Програму побудовано за лінійним принципом. Навчальний матеріал  реалізується  систематично і послідовно з  поступовим ускладненням. Його вивчення спирається на принципи інтеграції загальної середньої та позашкільної освіти,  поєднання сучасного та традиційного, здійснення міжпредметних зв’язків, індивідуального підходу.
   Програма розрахована на трирічну початкову та  основну підготовку дітей молодшого та середнього шкільного віку. Групи формуються з урахуванням віку дитини та її підготовленості: 1-3 рік – 12-15 дітей. Навчання передбачає 216 годин на рік, відповідно на тиждень – по 6 годин.
   На 1-му році початкового рівня основною формою навчання дітей  образотворчому мистецтву  є гра, під час якої відбувається поступовий перехід від простих до складніших видів творчості. У цьому віці учні займаються малюванням, ліпленням, аплікацією, конструюванням. Художньо-творча активність дітей спрямована не лише на відтворення художнього образу, але й на обговорення малюнка. Основою спілкування між педагогом і дитиною є діалог.
  Заняття малювання чергуються із заняттями  ліплення, аплікації та конструювання;  в    їхню структуру включаються рухливі паузи, вправи, що сприяють зняттю м'язової напруги руки, тулуба, покращують позитивний емоційний стан дитини.
         Діти вивчають правила роботи з художніми матеріалами та інструментами, опановують технологічні й естетичні вимоги щодо композиції  різних видів, виконують аплікації за зразком, на вільну тему, створюють геометричні, анімалістичні, рослинні композиції.
       На 2-му році  основного рівня навчання передбачається поглиблене вивчення теоретичних основ і послідовне опанування вихованцями більш складних технік. Діти вивчають жанри і специфіку художнього образу, знайомляться із синтезом мистецтв і засобами художньої виразності, засвоюють різноманітні технічні прийоми створення художніх робіт. Учні опановують ускладнення палітри кольорів, створення загальної гами творчої роботи та передавання фактури предметів різними засобами. Разом із вирішенням колористичних завдань діти засвоюють композиційні прийоми та способи композиційної організації площини, вивчають закони перспективи.
     Програма 3-го року навчання передбачає засвоєння таких головних тем: простір, об'єм, форма, колір і закони композиції. Значна частина занять присвячується використанню кольору, як засобу гармонізації форми та художньої виразності. Велика увага приділяється засвоєнню поняття про специфіку декоративного образу, про декор, як засіб збагачення форми й композиційної організації образотворчої поверхні та створення декоративних композицій.
     Засобами контролю за ефективністю навчання є участь у виставках, конкурсах районного, місцевого та обласного рівнів, захист виконаних робіт вихованцями, персональні виставки.
     Під час заняття з гуртківцями використовуються фронтальні, групові й індивідуальні форми роботи.
      З метою поглиблення теоретичних і практичних знань доцільно проводити екскурсії в природу, на виставки образотворчого мистецтва, демонструвати роботи гуртківців на виставках і конкурсах художньої творчості.


                          Початковий рівень, перший рік навчання
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
 
    Назва теми    Разом    Теорія    Практика       
1.    Вступ    3    2    1       
2.    Малювання     48    8    40       
3.    Композиція     39    4    35       
4.    Графіка    21    3    18       
5.    Живопис    21    3    18       
6.    Аплікація    36    6    30       
7.    Конструювання    30    4    26       
8.    Екскурсії, конкурси, свята, виставки    15    -    15       
9.    Підсумок    3    3    -       
                                                              Разом     216    33    183    

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Вступ   ( 3 год.)
Теоретична частина. Знайомство  з  планами та завданнями роботи гуртка. Інструменти та матеріали. Вступний інструктаж з техніки безпеки. Правила внутрішнього розпорядку. Вимоги до робочого місця. Історія виникнення образотворчого мистецтва.
Практична частина. Розвиваючі ігри, вправи. Виконання етюду на задану тему.
2. Малювання (48 год.)
Теоретична частина. Мистецтво малювання. Кольори, які оточують нас. Основні кольори. Симетрія як засіб гармонізації форми. Узгодження силуетної форми і декору. Види ліній, їхні напрямки. Види декоративного мистецтва. Прийоми зображення простих форм.Ознайомлення з поняттям «розбіл» кольору, ускладнення палітри. Холодні кольори. Теплі кольори, їх характеристика. Поняття про формат і раціональне заповнення його зображенням. Способи відтворення особливостей форми за допомогою ліній, штриха, плями (світлотінь).Значення лінії, штриха, плями. «Окомір».
Практична частина. Вправи із зображенням людей і тварин (спрощення до геометричних фігур). Рішення ескізів у кольорі. Змішування фарб. Вправи на проведення ліній, утворення плям. Робота над штрихом. Значення поняття «світлотінь». Штрих на світлотіні для побудови об’ємності речей. Зображення побутових двох речей, близьких за формою до геометричних тіл. Вправи на змішування теплих кольорів і утворення «плям».Малювання звірів, птахів, риб і комах, рослин, об'єктів і явищ,декоративне малювання.
 3.Композиція (39 год.)
Теоретична частина. Зміст поняття «композиція» в образотворчому мистецтві. Послідовність роботи над малюнком. Основні правила композиції, їх специфіка. Симетрія, асиметрія, рівновага. Основні закони пропорцій. Способи зображення відкритого простору. Головні та другорядні елементи в композиційному рішенні. Закріплення можливості підкреслення горизонтального та вертикального руху різними засобами: рухом мас, мазками, штрихами, тональною розтяжкою і т. д.
Практична частина.Вправи на закріплення знань по «стилізації» форм живої природи. Виконання довільної композиції. Робота в зошитах: вправи із зображення відкритого простору та особливостей будови дерев. Замальовки форми дерев, рослин. Виконання композицій «Мій рідний край», «Настрій осені», «Хор ліній».
4.Графіка (21 год.)
Теоретична частина. Засоби виразності в графіці. Розпізнавання творів графічного мистецтва. Спостереження за об'ємними геометричними формами. Виявлення умовного кольору предмета.
Практична частина. Виконання композицій «Стежинки графіки», «Натюрморт з 2-х предметів».  Формування графічних навичок.
5. Живопис (21 год.)
Теоретична частина. Характеристика законів живопису: колір (ахроматичний, хроматичний), насиченість, світлота, відтінок, мазок, пляма, тонова розмивка. Засоби художньої виразності у живописі. Відтворення стану природи засобами живопису. Елементарні закони перспективи. Пропорції і будова частин обличчя людини.

Практична частина. Вправи на різне накладання фарби: мазки, розтяжка кольору «по-сухому», «по-вологому», «набризки». Виконання тематичних малюнків: «Падають листочки під мелодію осені», «Невідомі світи».
6. Аплікація (36 год.)
Теоретична частина. Вивчення прийомів вирізування та склеювання. Формування навиків роботи з ножицями. Композиційно правильне розташування об'єктів на аркуші.
Практична частина. Виготовлення аплікацій.
7. Конструювання (30 год.)
Теоретична частина. Формування навиків робіт із ножицями та папером. Конструювання об'ємної форми з окремих елементів.
Практична частина.Виготовлення вітальної листівки. Виготовлення об'ємних предметів.
8. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (15 год.)
    Дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси. Екскурсії для ознайомлення з природою, історією і культурою краю. Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних та художніх музеїв. Відвідування виставок дитячих робіт. Відвідування художніх виставок. Підготовка та проведення виставок робіт вихованців студії (аналіз та відбір учнівських робіт, їхнє оформлення, монтаж експозиції, урочисте відкриття виставок).
         9.Підсумок (3 год.)
Творчий звіт гуртківців. Відзначення кращих учнів. Завдання на літо. Перегляд ілюстрацій. Перевірка знань і умінь гуртківців: тестування.

Основний рівень, другий рік навчання
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 
№    Назва теми    Разом    Теорія    Практика       
1.    Вступ    3    2    1       
2.    Тематична і декоративна композиція    45    6    39       
3.    Графіка    30    3    27       
4.    Станковий і декоративний живопис    60    10    50       
5.    Скульптура    21    2    19       
6.    Робота на пленері    36    6    30       
7.    Екскурсії, конкурси, свята, виставки    18    18    -       
8.    Підсумок    3    3    -       
                                                          Разом     216    50    166    

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (3 год.)
Теоретична частина. Плани та завдання роботи гуртка. Правила внутрішнього розпорядку, загальні правила безпеки праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. Організаційні питання. Інструменти та матеріали, їхнє призначення.
Практична частина.Відпрацювання вмінь роботи з інструментами та матеріалами.
2. Тематична і декоративна композиція (45 год.)
Теоретична частина. Закони композиції. Станкова композиція. Досягнення врівноваженості шляхом рівномірного розташування елементів на площині. Образ людини в композиції. Декоративна композиція. Види декоративно-прикладного мистецтва. Вивчення зразків. Збагачення силуетної форми декором. Симетрія як засіб композиційної організації площини, рівновага в композиції. Народні традиції у декоративно-прикладному мистецтві.
Практична частина. Тематичне малювання за декоративними і станковими композиціями.
3. Графіка (60 год.)
Теоретична частина. Засоби виразності графіки. Розпізнавання творів графічного мистецтва. Формування графічних навичок. Характеристика засобів виразності графіки. Поняття «асоціація».
Практична частина. Виконання графічних робіт. Вправи на виконання ліній, плям, штриха. Виконання композиції «Стежинки графіки». Вправи на створення плям і силуетів – образів на білому або на чорному тлі. Вправи на передачу масштабності та пропорцій різних тварин, птахів, людини. Виконання заданої композиції
4. Станковий і декоративний живопис (52 год.)
Теоретична частина. Види образотворчого мистецтва. Засоби художньої виразності у живописі. Закономірності кольорового кола. Теплі та холодні кольори. Основні й похідні кольори. Відтворення стану природи засобами живопису. Освоєння просторових явищ. Елементарні закони перспективи. Пропорції і будова частин обличчя людини.
Практична частина. Малювання сил природи. Малювання натюрмортів, пейзажів, портретів. Колективне виконання композиції.
5. Скульптура (20 год.)
Теоретична частина. Види і жанри скульптури. Ознайомлення з творами народних та сучасних майстрів іграшки. Ознайомлення з анімалістичним жанром у скульптурі. Ознайомлення із засобами виразності скульптури: об’єм, пластика форми, фактури; види скульптури, рель’єф. Об'ємне ліплення. Взаємозв'язок основної форми і додаткових елементів. Прийоми декоративної розробки форми і методи їхнього засвоєння. Перетворення реалістичної форми зображення у декоративну. Ліплення на площині. Стилізація.
    Практична частина. Робота в зошитах. Ескіз роботи. Створення іграшки фантазії із використанням каркасу. Створення об’ємного образу тварини (грайливого, розлюченого, голодного, веселого звіра). Вправи на створення об’ємної пластики. Виконання колективної роботи на тему: «Мій рідний край». Розпізнавання композиції у скульптурі (статика, динаміка, ракурс круглої форми, фактура та плановість у рель’єфі).
6. Робота на пленері (24 год.)

Теоретична частина. Малювання живої природи (тварин та рослин) з натури. Відтворення стану природи у пейзажах. Натюрморти.
7. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (16 год.)
    Пізнавально-ігрові програми, конкурси. Екскурсії для ознайомлення з природою, історією та культурою краю. Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних і художніх музеїв. Відвідування виставок дитячих робіт. Відвідування художніх виставок. Вироблення у вихованців навичок сприйняття творів. їхнього аналізу та інтерпретації у власній художній діяльності. Підготовка та проведення тематичних і персональних виставок робіт вихованців студії, а також виставок, присвячених пам'ятним подіям чи святам. Виставка робіт: «Відтвори світ навколо себе».
8. Підсумок (2 год.   )
   Тестування гуртківців. Звітна виставка вихованців студії. Оформлення робіт і виставки. Виставка робіт. Відзначення кращих учнів. Завдання на літо.

Основний рівень, третій рік навчання
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
 
№    Назва теми    Разом    Теорія    Практика       
1.    Вступне заняття.    3    2    1       
2.    Живопис    45    6    39       
3.    Графіка    36    6    30       
4.    Композиція    30    3    27       
5.    Декоративно-ужиткове мистецтво    60    10    50       
6.    Робота на пленері    21    2    19       
7.    Екскурсії, конкурси, свята, виставки    18    18    -       
8.    Підсумкове заняття    3    3    -       
                                                          Разом     216    50    166    

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (3 год.)
Теоретична частина. Плани та завдання роботи гуртка. Правила внутрішнього розпорядку, загальні правила безпеки праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. Організаційні питання. Інструменти та матеріали.
Практична частина. Розвиваючі ігри, вправи. Виконання етюду на задану тему.
2. Живопис (45 год.)
Теоретична частина. Види і жанри живопису. Різновиди портретного живопису. Урок-бесіда про живопис. Мова фарб. Різноманітність технік і матеріалів живопису. Натюрморт. Тепла гама. Холодна гама. Можливості образотворчих засобів живопису. Кольорові контрасти. Пейзаж. Зміна кольорів природи в різні пори року. Портрет. Передавання характерних особливостей людини. Вироблення навичок малювання людської фігури.  Ознайомлення з анімалістичним жанром у живописі. Виявлення настрою, об’єму, форми, матеріалу предметів засобами живопису.
Практична частина. Вправи на малювання обличчя дитини, дорослої людини. Створення автопортрета. Створення характерного образу домашнього улюбленця, використовуючи техніку «робота мазками». Малювання натюрмортів. Малювання на вільну тему. Зображення людини у русі.
3. Графіка (36 год.)
Теоретична частина. Види графіки. Різновиди гравюр. Урок-бесіда про види графіки. Вибір типів ліній. Передавання фактури різними графічними засобами виразності (крапкою,плямою, штрихом, лінією). Ознайомлення з анімалістичним жанром у графіці. Ознайомлення з особливостями зображення пейзажу у графіці й живописі. Портрет у графіці
Практична частина. Вправи на створення начерків диких тварин за допомогою ліній або плям. Зображення пропорцій диких тварин. Виконання «розтяжки» (від холодних до теплих кольорів). Рішення пейзажу з різним колористичним рішенням. Створення образу фантастичного героя на задану тему. Виконання графічних робіт. Начерки окремих деталей обличчя (ніс, очі, губи). Виконання графічного портрету товариша з натури.
4. Композиція (30 год.)
Теоретична частина. Станкова композиція. Спостереження за об’ємними геометричними формами (розгортка геометричних тіл). Виявлення умовного кольору предмета. Декоративна композиція. Спостереження за особливостями шрифтової композиції, залежно від змісту напису. Характеристика та порівняння робіт українських художників.
        Практична частина. Вправи на виконання розгорток геометричних тіл. Створення виразної композиції з геометричних тіл. Створення композиції новорічного плакату чи листівки з елементами пейзажу чи натюрморту. Виконання робіт за заданими темами. Декоративна композиція. Виконання робіт за темами: «Жар-птиця», «Жоржини», «Лугова краса» тощо.
5. Декоративно-ужиткове мистецтво (60 год.)
Теоретична частина. Види декоративно-ужиткового мистецтва. Різні види зображення на тканині. Ознайомлення з анімалістичним жанром у декоративно-ужитковому мистецтві. Батик. Аналіз пейзажних мотивів у декоративному мистецтві. Локальний колір і форма у вирішенні пейзажу. Узгодження декоративного оздоблення із силуетною формою. Розпис. Писанка. Народні традиції писанкарства. Значення символів. Розпис по склу та кераміці. Колаж. Вибір матеріалів за фактурою, формою та кольором (папір, кольоровий картон, тканина, природні матеріали — суха трава, листя, насіння). Заповнення зображення площини згідно законів композиції.
    Практична частина. Створення образу «фантастичної тварини» виконання робіт з холодного та гарячого батику. Стилізування реальних форм у декоративні (вправи). Виконання малюнка фантастичної тварини.
виконання розпису по склу та кераміці;
6. Робота на пленері (21 год.)
Теоретична частина. Малювання живої природи (тварин і рослин) з натури. Відтворення стану природи у пейзажах. Натюрморти.
 Практична частина. Виконання малюнків на задану тему.
7. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (18 год.)
Теоретична частина. Пізнавально-ігрові програми, конкурси. Екскурсії для ознайомлення з природою, історією і культурою краю. Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних і художніх музеїв.Відвідування виставок дитячих робіт. Відвідування художніх виставок. Вироблення у вихованців навичок сприйняття творів, їхнього аналізу та інтерпретації у власній художній діяльності. Підготовка та проведення тематичних та персональних виставок робіт вихованців студії, а також виставок, присвячених пам'ятним подіям чи святам(аналіз і відбір учнівських робіт, їхнє оформлення, монтаж експозиції, урочисте відкриття виставок).
8. Підсумок (3 год.)
Теоретична частина. Тестування гуртківців. Перегляд, оцінка та аналіз виконаних робіт. Оформлення виставки. Відзначення кращих учнів.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці повинні знати:
Ø    види образотворчого мистецтва, виражальні можливості кольору;
Ø    основні закони лінійної перспективи;
Ø    зміст поняття «композиція» (у мистецтві) та її значення;
Ø    знати і розрізняти мистецькі твори за різновидами і жанрами;
Ø    закони  кольорознавства  та лінійної перспективи;
Ø    засоби виразності об’ємної пластики, роль світла і тіні у рель’єфі;
Ø    правила зображення геометричних форм та засоби виявлення об’ємно-пластичних якостей форми;
Ø    національні та культурні особливості мистецтва, праці, побуту;
Ø    прийоми користування різними художніми техніками та матеріалами для виконання творчих робіт;
Ø     види перспектив (лінійну, фронтальну, повітряну, різні лінії горизонту і точки зору)  та композицій (сюжетні, декоративні, ілюстративні);
Ø    поняття дизайну, специфіку природно-ландшафтного середовища людини (місто, село тощо);
Ø    архітектурні стилі та національні традиції, види архітектурних споруд;
Ø    різні художні техніки, прийоми та матеріали у мистецтві;
Ø    зразки національного та світового мистецтва.

Вихованці повинні вміти:
Ø    шляхом змішування фарб відтворювати складні кольори та об’ємні форми;
Ø    передавати  цілісну картину розташування предметів у просторі, знаходити відповідне композиційне рішення;
Ø    розрізняти мистецькі твори за тематикою та ознаками їх естетичної цінності;
Ø    свідомо вести спостереження за об’єктами довкілля;
Ø    використовувати засоби виявлення об’ємно-пластичних якостей форми у своїх роботах;
Ø    свідомо користуватися різними художніми прийомами та матеріалами для виконання творчих робіт;
Ø    володіти різними композиційними засобами;
Ø    використовувати лінійну перспективу та виразні засоби для виявлення форми, її конструкції;
Ø    творчо використовувати різні техніки (змішані);
Ø    використовувати художньо-виразні засоби прикладної графіки (шрифт, орнамент);
Ø    підбирати допоміжний матеріал та використовувати його при роботі;
Ø    передавати різні просторові плани, різні джерела освітлення, взаємно підпорядковуючи всі елементи внутрішнього простору.
Вихованці повинні набути досвід:
Ø    змішування фарб;
Ø    утворення відтінків різних кольорів;
Ø    відтворення об’ємних форм;
Ø    зображування об’ємно-пластичні форми на різних форматах;
Ø    знаходження відповідного композиційного рішення;
Ø     розрізнення мистецьких творів;
Ø    виконання творчих композицій у різних техніках;
Ø    використання засобів художньої виразності різних видів мистецтва;
Ø    передання цілісної картини, розташування предметів у просторі.

 


ЛІТЕРАТУРА
1.    Бєлкіна Б. В., Марчук Ж. С. Образотворче мистецтво. 6 кл.: Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 40 с.
2.    Бєлкіна Е. В., Поліщук А. А., Константинова О. В. та ін. Образотворче мистецтво. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів України. 5 – 7 класи. – Тернорпіль: Навчальна книга. – Богдан, 2005. – 20 с.
3.    Бєлкіна Е. В., Поліщук А. А., Фасенко Л. В. Образотворче мистецтво. 5 клас: Посібник для вчителя. - Тернорпіль: Навчальна книга. – Богдан, 2006. – 48 с.
4.    Букреєва Г. Давайте пограємось.// Мистецтво та освіта. – 2007. - №2. – С. 46 – 47.
5.    Боголюбов Н.С. Скульптура на занятиях в школьном кружке. – М., 1986 – С. 40–41.
6.    Ванслов В. Всестороннее развитие личности и виды искусства. М.: Сов. художник, 1966. – 230 с.
7.    Василенко В.О. Цінність і оцінка. – К.: Наукова думка, 1964. – 160 с
8.    Ватагин В.А. Воспоминания: Записки анималиста: Статьи. – М, 1980. – С. 152.
9.    Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1967.
10.    Горобець Н. Щоб зазвучали струни дитячої душі. Естетичне виховання. // Рідна школа, 1997. – №12. – С 20–22.
11.    Громов Е.С. Природа художественного творчества. – М.:
Просвещение, 1986.
12.    Давидов А.И. Знай, люби, береги. – К.: Веселка, 1989. – 224 с.
13.    Державна національна програма «Освіта» / Україна ХХІ століття. – К.: Райдуга, 1994. -61 с.
14.    Эрэнгросс Б.А. Удивительная наука эстетика. – М.: Детская литература, 1974. – 207 с.
15.    Ермаш Г.Л. Творческая природа искусства. – М.: Искусство, 1997. – 320 с.
16.    Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах // Збірник документів, що регламентують роботу закладів освіти України. – Кіровоград 2004. – С. 134–140.
17.    Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. – К.: Кондор, 2006.-200 с.
18.    Круглик С. Формування творчих здібностей школярів на заняттях образотворчого мистецтва // Світло. – 2003. – №1.-С. 2–74.
19.    Каліпіченко О. Педагогічне тестування старшокласників з композиції// Мистецтво та освіта. – 2009 р. - №3. – С. 40 – 48.
20.    Коновець С. В. Образотворче мистецтво в початковій школі. Метод. пос. – 2000.- 75 с.

 

Категорія: Мої статті | Додав: CDT (03.03.2017)
Переглядів: 210 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
  • Офіційьний блог
  • uCoz Спільнота
  • FAQ по системі
  • База знань uCoz