КЗ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"
РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Меню сайту
Фінансовий звіт
http://centrydyt.at.ua/publ/ finzvit/finzvit/2-1-0-1
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 10
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Мої статті

Навчальні програми

                                  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Протягом багатьох віків в Україні розвивалося і набувало поширення мистецтво художньої обробки деревини, тобто декорування (прикрашання) ужиткових виробів оригінальними візерунками та орнаментами. Дерево є  одним із найпопулярніших матеріалів для обробки, який використовують керівники гуртків в сільській місцевості. Його порівняно легко й швидко обробляти найпростішими інструментами. Давні слов’яни вважали, що дерево було символом благополуччя і щастя, довголіття і здоров’я , посередником між людиною і сонцем.
Гурткова програма з «Художньої обробки деревини» має на меті поглиблювати знання, вміння і навички учнів, здобуті при вивченні предмета «Трудове навчання», формувати свідоме, творче ставлення до праці, потребу в прекрасному, розвивати нестандартне мислення, підвищувати загальну технічну і   технологічну культуру. Систематична участь учнів у колективних трудових процесах створює основу для виховання таких важливих  для сучасної людини  якостей, як комунікативність, взаємодопомога, підприємливість, сприймання здорового духу суперництва.  Програма   розрахована на п’ятирічне навчання початкового та основного для  учнів 5-9 класів. Заняття проводяться двічі на тиждень по 3 години, що становить 216 годин на рік.
Основне завдання цієї програми полягає в  розширенні і поглибленому вивченні окремих тем технічної праці, розширенні художньої цінності деревообробки як одного з найпоширеніших та найдавніших видів народного ремесла. Наявність модульної системи програми з технічної праці створює сприятливі умови для здійснення практичної діяльності учнів відповідно до їхніх нахилів, інтересів, бажань, навчально-матеріальної бази, регіональних традицій, місцевих народних ремесел.
Програма передбачає:
-    виконання практичних завдань, що сприяють формуванню усвідомленого застосування одержаних знань на практиці;
-    прищеплення дітям любові до фізичної праці;
-    збудження творчої думки;
-    навчання раціонального використання матеріалів, обладнання та інструментів;
-    розвивання технічного мислення і конструкторських здібностей.
У процесі теоретичного навчання учні одержують знання про матеріали, які використовуються для виготовлення декоративних виробів, їх обробка і оздоблення, знання технології обробки деревини, призначення і прийоми виконання робочих операцій, раціональну організацію праці.
Особлива увага приділяється формуванню в учнів знань про технологічну послідовність обробки деревини; про види порід деревини, які найчастіше використовують при виготовленні декоративних виробів; про види художньої обробки деревини; призначенню та будові інструментів для обробки деревини; правилам техніки безпеки при виконанні технологічних операцій.
Участь дітей гуртка в конкурсах, змаганнях, виставках є результатом оцінювання здобутих гуртківцями знань.
      


                                                


                                            НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
         (Початковий рівень, перший рік навчання)

 

п/п    Тема    Разом     Теорія    Практика       
1    Вступ. Мета і завдання гуртка.
«Художня обробка деревини». Історія виникнення та розвитку художньої обробки деревини в Україні.    2    2    -       
2    Порода деревини. Хвойні і листяні породи деревини.    8    6    2       
3    Випалювання як один із видів художньої обробки деревини.    16    4    12       
4    Виготовлення сувенірної сюжетної картини технікою випалювання.    24    4    20       
5    Художнє різьблення деревини.    6    6    -       
6    Основи художньої обробки деревини. Техніка геометричного різьблення.    28    4    24       
7    Виготовлення декоративної кухонної дощечки з елементами випалювання.    30    2    28       

8
    Виготовлення простих предметів, оздоблення геометричним різьбленням (виготовлення рамок для сувенірних сюжетних картин виконаних технікою випалювання)    32    4    28       
9    Виготовлення кухонних наборів (три дощечки), оздоблених геометричним різьбленням.    42    6    36       
10    Виготовлення виробів за власним задумом    20    2    18       
11    Конкурси , змагання, екскурсії, виставки.    6    -    6       
12    Підсумкове завдання.    2    2    -       
    Разом    216    52    164    

                                                  ЗМІСТ ПРОГРАМИ
                                                
1.    Вступне заняття (2 год.)
Мета і завдання гуртка «Художня обробка деревини». Ознайомлення з планом роботи гуртка . Вступний інструктаж із правил безпеки життєдіяльності під час заняття та поза ним. Правила внутрішнього розпорядку та техніки безпеки в майстерні. Історія виникнення та розвиток художньої обробки деревини в Україні та на Волині. Узгодження розкладу занять. Вибір старости. Інструктаж дітей з правил техніки безпеки та поведінки на гуртку. Огляд виставки робіт, оздоблених різними видами художньої обробки деревини.
2.    Породи деревини. Хвойні і листяні породи деревини (8 год.)
Теоретична частина. Основні породи дерев які використовують в деревообробці. Будова дерева і деревини, використання різних частин деревини. Особливості порід деревини які використовують в художній обробці. Класифікація пиломатеріалів. Вади деревини , їх вплив на процес обробки.
Практична частина (2 год.)
Визначити породи деревини за малюнками та зразками.
3.    Випалювання як один із видів художньої обробки деревини (16 год.)
Теоретична частина. Правила безпечної праці при випалюванні. Призначення, будова і принцип роботи приладу для випалювання. Способи та прийоми випалювання. Види випалювань. Види оздоблення виробів для підсилення якості випалювання. Підготовка поверхонь до художнього випалювання.
Практична частина (12 год.)
Вивчення будови електровипалювача. Добір виробу для оздоблення. Створення ескізного малюнку виробу з оздобленням. Способи перенесення малюнка для оздоблення художнім випалюванням. Прийоми декоративного випалювання, вимоги до якості його виконання. Оздоблення виробу художнім випалюванням. Презентація виготовлених виробів.
4.    Виготовлення сувенірної сюжетної картинки технікою випалювання (24 год.)
Теоретична частина. Поняття композиції у декоративно-ужитковому мистецтві. Вибір теми та сюжету для картини. Технологія підготовки робочої поверхні.
Практична частина (20 год.)
Підготовка деревини до роботи. Пошук аналогів виробів та зображень для випалювання. Створення ескізного малюнка виробу. Перенесення рисунка на робочу поверхню. Художнє оздоблення виробу розписаними фарбами. Проведення кінцевого опорядження картин.
5.    Презентація виготовлених виробів (6 год.)
Види художнього різьблення деревини. Інструменти та пристосування для кожного виду різьблення. Правила безпечної праці при виконанні різьби. Організація робочого місця різьбяра.
6.    Основи художньої обробки деревини. Техніка геометричного різьблення (28 год.)
Теоретична частина. Застосування тригранно-виїмкової різьби в предметах народного вжитку. Матеріал для різьби, підготовка його до роботи. Інструменти та обладнання для тригранно-виїмкової різьби. Основні елементи тригранно-виїмкового різьблення.  
Практична частина(24 год.)
Підготовка тренувальних дощечок.Техніка вирізання основного елемента тригранно-виїмчастої різьби-трикутника.Техніка розмічання та вирізування мотиву «ромби».Техніка розмічання та вирізування мотиву «ланцюжок».Техніка розмічання та вирізування мотиву «витушка».Техніка розмічання та вирізування мотиву «соти».
Техніка розмічання та вирізування мотиву «змійка».Техніка розмічання та вирізування мотиву «розетка».Техніка розмічання та вирізування мотиву «ялинка».
Техніка розмічання та вирізування мотиву «сяйво», вписаного в ромб, квадрат, прямокутник, коло, еліпс.Особливості побудови орнаментальних композицій. Засоби виразності, види орнаментів.Складання композицій за власним задумом.Різьблення складених композицій .
7.    Виготовлення декоративної кухонної дощечки з елементами
випалювання (30 год.)
Теоретична частина. Правила підбору деревини для виробу. Технологія виготовлення декоративної кухонної дощечки. Прийоми роботи розміченим інструментом.
Практична частина (26 год.)
Робота з інформаційними джерелами. Пошук аналогів ( зразків кухонних дощечок) та їх аналіз. Конструювання власного виробу. Розробка ескізного малюнка власного виробу. Підбір необхідних матеріалів та інструментів для виготовлення виробу. Вирізування кухонних дощечок по контуру ручним лобзиком. Шліфування. Перенесення складених орнаментів за допомогою приладу для випалювання. Художнє оздоблення виробу розписом фарбами.
Лакування готових виробів. Оцінка якості виконаної роботи. Презентація виготовлених виробів.
8.    Виготовлення простих предметів, оздоблених геометричним різьбленням (виготовлення декоративних рамочок для сувенірних сюжетних картинок виготовлених технікою випалювання(32 год.)
Теоретична частина. Складання ескізу виробу. Розробка орнаментальної композиції (складання орнаменту за власним задумом). Перенесення орнаменту на рамочку.
Практична частина (28 год.)
Інструктаж з правил безпеки при виконанні різьби. Різьблення складених орнаментів. Контроль якості різьблення. Усунення допущених помилок.
9.    Виготовлення кухонних наборів (три дощечки), оздоблення геометричним різьбленням (42 год.)
Теоретична частина. Форма і розміри кухонного приладдя . Вибір деревини для кухонних наборів. Аналіз етапів роботи.
Практична частина (36 год.)
Виготовлення кухонних наборів. Складання ескізу виробу. Підготувати і обробити матеріал. Перенесення контурів виробу на заготовки. Вирізування дощечок по контуру ручним лобзиком. Безпека праці при роботі. Шліфування вирізаних дощечок. Складання орнаментів для кухонних дощечок. Перенесення складених орнаментів на дощечки. Різьблення складених орнаментів. Контроль якості різьблення. Оздоблення виготовлених виробів, ґрунтування та лакування.
Презентація виготовлених виробів.
10.    Виготовлення виробів за власним задумом (20 год.)
Теоретична частина. Самостійна розробка композиції виробу. Вибір оздоблення виробу. Кінцева обробка виробу.
Практична частина (18 год.)
Виготовлення виробу за самостійно розробленою композицією.
11.    Конкурси, змагання, екскурсії, виставки (6 год.)
Участь дітей у різних заходах. Вибір кращих дитячих робіт. Оформлення виставки.
12.    Підсумкове заняття (2 год.)
Підведення підсумків роботи за рік. Огляд виготовлених виробів.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
                      (Початковий рівень, другий рік навчання)
 

п/п    Тема    Разом     Теорія    Практика       
1    Вступ. Мета і завдання гуртка «Художня обробка деревини».Історія розвитку народних художніх промислів поліського краю.    2    2    -       
2    Напрацювання попередніх років. Ознайомлення з досягненнями гуртківців.
Фотогалерея виробів.    2    2    -       
3    Робота з інформаційними джерелами: комп’ютером. Підручниками, фаховими журналами, технічною літературою.    4    -    4       
4    Елементи графічної грамоти.    6    6    -       
5    Основи матеріалознавства.    8    8    -       
6    Технологія обробки деревини.    12    6    6       
7    Випилювання як один із видів художньої обробки деревини.    28    8    20       
8    Технологія оздоблення деревини геометричним різьбленням.    28    8    20       
9    Ескізування виробу в техніці тригранно-виїмкової різьби.    6    -    6       
10    Виготовлення декоративної скриньки з використанням елементів тригранно - виїмкової різьби.    46    6    40       
11    Удосконалення техніки різьблення геометричною різьбою. Виготовлення декоративної кухонної полички.     36    4    32       
12    Виготовлення та оздоблення комплексного виробу.    30    6    24       
13    Конкурси,  змагання, екскурсії, виставки.    6    -    6       
14    Підсумкове заняття.    2    2    -       
    Разом    216    58    158    

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
     1. Вступне заняття (2год.)
     Мета і завдання гуртка «Художня обробка деревини». Історія розвитку народних художніх промислів поліського краю. Ознайомлення з програмою та режимом роботи гуртка. Вирішення організаційних питань. Інструктаж дітей з правил техніки безпеки та внутрішнього розпорядку на гуртку.
     2.Напрацювання попередніх років(2год.)
      Теоретична частина. Коротка інформація про виготовлені вироби на гурткових заняттях попередніх років.Ознайомлення з досягненнями попередніх років.
 Ознайомлення з досягненнями учнів гуртка минулих років на олімпіадах з трудового навчання. Результати участі на виставках технічної творчості.Фотогалерея виробів.
      Перегляд та аналіз виробів на цифрових світлинах із ряду виставок технічної творчості.
     3. Робота з інформаційними джерелами: комп’ютером, підручниками, технічною літературою, фаховими журналами (4год.)
      Теоретична частина.Пошук в Інтернеті зразків виробів з деревини. Перегляд технічної літератури, підручників трудового навчання, фахових журналів з метою підбору виробів з деревини, для подальшого їх виготовлення.
     4. Елементи графічної грамоти (6год)
    Теоретична частина. Розмічання. Розмічальні та вимірювальні інструменти: лінійка, кутник, циркуль, рейсмуси, шаблони та інші. Правила виконання креслень, ескізів, виробів. Розфарбовування, тонування.
     5.Основи матеріалознавства (8год.)
    Теоретична частина.Фізичні та механічні властивості деревини. Заготівля деревини, розпилювання, сушіння, зберігання. Породи дерев, їх характеристика. Пиломатеріали. Види конструкційних деревних матеріалів їх виробництво(фанера,ДВП,ДСП)
      6. Технологія обробки деревини (12год.)
    Теоретична частина.Основи різання. Способи різання: пиляння(повздовжнє, поперечне, торцеве), стругання, свердління. Види пил, їх будова. Розведення та заточування зубців ножівки. Поняття про механічне розпилювання деревини. Інструменти для стругання деревини, їх види, призначення та будова. Свердління деревини. Види сверд: (для свердління деревини , та металу). Прийоми роботи ручним дрилем, пиляння лобзиком, обробка рашпілем, напилком, та шліф шкуркою.
    Практична частина(6год.)
    Навчальні вправи з пиляння деревини, стругання та свердління. Підготовка інструментів до роботи та прийоми роботи ними. Заточування пилок, стамесок. Підготовка робочого місця до роботи.
     7.Випилювання як один із видів художньої обробки деревини (28год.)
    Теоретична частина. Ажурне випилювання як один із видів оздоблення виробів. Інструменти та пристосування для ажурного випилювання. Вимоги до конструкційних матеріалів та їх особливості. Способи випилювання. Способи з’єднань деталей. Організація робочого місця. Правила безпечної роботи та санітарно гігієнічні вимоги.
     Практична частина (20год.)
     Підготовка інструменту до роботи. Кріплення пилочки лобзика з допомогою пристосувань. Правила випилювання. Пиляння криволінійних та прямолінійних контурів. Випилювання внутрішніх та зовнішніх контурів. Пошук виробів-аналогів оздоблених ажурним випилюванням. Складання з шаблонних елементів візерунку для випилювання. Способи перенесення малюнка на поверхню заготовки. Площинна розмітка. Підготовка заготовок до випилювання. Перенесення малюнків виробу на заготовки. Випилювання візерунків по нанесених контурах. Шліфування контурів випиляних деталей. Технологія оздоблення готового виробу. Презентація виготовлених виробів.
     8.Технологія оздоблення деревини геометричним різьбленням(28год.)
     Теоретична частина. Короткі історичні відомості з розвитку геометричного різьблення. Загальна класифікація різьблення. Декоративні та технологічні особливості геометричного різьблення. Традиційні орнаменти геометричного різьблення, його види. Орнаментальні композиції. Поняття про композицію, її види елементи. Прийоми побудови композиції: симетрія, асиметрія. Залежність  композиції від призначення, матеріалу та техніки виконання. Основні властивості композиції-єдності і цілісності.
      Практична частина(20год.)
      Вивчення елементів тригранно-виїмкової різьби. Підготовка інструменту та тренувальних дощечок до роботи. Складання декоративного орнаменту в колі, квадраті ,ромбі, прямокутнику. Різьблення складених орнаментів.
    Техніка побудови та різьблення різних мотивів із  трикутників з поглибленням у центрі.Техніка побудови та різьблення трикутників, обмежених двома прямими і однією кривою стороною. Створення та різьблення орнаментів із них.Техніка побудови та різьблення трикутників, обмежених однією прямою і двома кривими сторонами. Створення та різьблення орнаментів із них.Техніка побудови різьблення трикутників, обмежених трьома кривими сторонами. Творення та різьблення орнаментів із них.Техніка побудови та різьблення вузьких трикутників з вихідним кутом і різною довжиною сторін. Створення та різьблення орнаменту.Різьба «Розетка».  Різновидності розетки та їх побудова за допомогою елементів геометричної різьби. Створення та різьблення орнаментів з різновидностей розетки.
     9.Ескізування виробу в техніці тригранно – виїмкового різьблення (6год)
    Теоретична частина. Технологія виготовлення простої декоративної скриньки. Прийоми роботи розмічальним інструментом. Робота з інформаційними джерелами. Пошук аналогів (зразків декоративних скриньок).
Практична частина. Конструювання власного виробу.
     10.Виготовлення скриньки з використанням елементів тригранно – виїмкової різьби( 46год.)
     Теоретична частина. Способи підготовки поверхні тригранно – виїмкове різьблення. Вимоги до матеріалу. Організація і обладнання робочого місця різьбяра. Способи  кріплення заготовок на верстаку столі. Інструменти для виконання різьби. Допоміжні інструменти та  пристрої. Вимоги безпеки праці. Причини травматизму при різьбленні деревини.
Практична частина( 40год.)
     Підбір матеріалу для виготовлення  виробу. Розмічання деталей виробу на заготовках. Випилювання деталей скриньки ножівками, ручними лобзиками.
     Шліфування деталей виробу. Побудова орнаменту на кришці скриньки. Різьблення складених орнаментів. Побудова орнаменту на бокових частинах скриньки. Різьблення складених орнаментів. Побудова орнаменту на передній частині скриньки. Різьблення складених орнаментів. Побудова орнаменту на задній частині скриньки. Різьблення складених орнаментів. Побудова орнаменту на нижній частині скриньки. Різьблення складених орнаментів. Склеювання деталей виробу у готовий виріб. Лакування виготовлених виробів. Оцінка якості виконаної роботи. Презентація виготовлених виробів.
     11.Удосконалення техніки різьблення геометричною різьбою. Виготовлення декоративної кухонної полички( 36год.)
      Теоретична частина. Використання тригранно – виїмкової різьби для оздоблення ужиткових речей. Вибір зовнішньої форми предмета. Функціональне призначення, його вплив на форму виробу. Аналіз моделей-аналогів. Конструкція власного виробу. Економічний аналіз виробу та міні-маркетингові дослідження. Складання технологічної картки виробу.
     Практична частина( 30год.)
    Виготовлення кухонної полички за слідкуючою технологічною послідовністю:
 креслення ескізу виробу,вирізування деталей виробу за ескізом,обробка заготовок начисто рашпілем, шліф шкуркою по контуру,нанесення фрагментів орнаменту на  поверхню деталей виробу,різьблення нанесених орнаментів,складання деталей полички у готовий виріб,кінцеве опорядження виробу.
     12. Виготовлення та оздоблення комплексного виробу за власним задумом( 30год. )
    Теоретична частина. Визначення завдань з виконання проекту. Вибір виробу для виготовлення. Пошук інформації, її аналіз. Розроблення необхідних документів для виготовлення виробу. Побудова ескізного малюнка проектованого виробу.
  Практична частина( 26год.)
 Виготовлення виробу:   підбір заготовок, вирізування деталей виробу за ескізом, підготовка поверхні заготовок до перенесення контурів виробу,вирізування контурів виробу ручним лобзиком. Безпека праці при роботі. Шліфування контурів виробу шліфувальним папером, рашпілем. Складання та перенесення орнаменту на деталі виробу, різьблення складених орнаментів,складання деталей виробу у готовий виріб,лакування виготовлених виробів. Презентація виготовлених виробів. Розроблення реклами. Само оцінювання виробів.
     13. Конкурси, змагання, екскурсії, виставки 6год.
     Участь дітей у різних заходах. Вибір кращих дитячих робіт. Оформлення виставки.
14. Підсумкове заняття( 2год.)
     Підведення підсумків роботи за рік. Огляд виготовлених виробів.

 

 

 

 

 

                            НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН                                                   
                         (Основний рівень, перший рік навчання)
 

п/п    Тема    Разом годин    Теорія    Практика       
1     Вступ. Мета і завдання гуртка «Художня обробка деревини» третього року навчання. Інструктаж учнів з правил внутрішнього розпорядку та загальних правил техніки безпеки в майстерні. Причини травматизму та заходи його попередження.    2    2    -       
2     Напрацювання попередніх років. Ознайомлення з досягненнями гуртківців. Фотогалерея виробів. Робота з інформаційними джерелами. Пошук зразків виробів для подальшого виготовлення.    4    2    2       
3     Елементи графічної грамоти.    8    4    4       
4     Основи матеріалознавства.    8    6    2       
5    Національні особливості різьблення деревини в Україні. Різновиди художньої обробки деревини. Особливості контурного різьблення.     2    2    -       
6     Технологія контурного різьблення.    32    6    26       
7     Ескізування виробу в техніці контурного  різьблення.    4    -    4       
8     Виготовлення декоративної кухонної дощечки з елементами контурного різьблення.    24    2    22       
9     Контурне різьблення у поєднанні з геометричним. Виготовлення декоративного сюжетного панно.    32    6    26       
10     Технологія довбання деревини.    12    6    6       
11     Виготовлення кухонного інвентаря: ложки - способом довбання; лопатки, виделки – способом випилювання.      28    4    24       
12     Виготовлення комплексного виробу оздобленого геометричним та контурним різьбленням    52    8    44       
13     Конкурси, змагання, екскурсії, виставки.    6    -    6       
14     Підсумкове заняття.    2    2    -       
    Разом    216    58    158    


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ.(2 год.)
          Теоретична частина. Мета і завдання гуртка «Художня обробка деревини» третього року навчання. Інструктаж учнів з правил внутрішнього розпорядку та загальних правил техніки безпеки на заняттях з художньої обробки деревини і поза ними. Узгодження розкладу занять. Причини травматизму та заходи його попередження.

2. Напрацювання попередніх років. Фотогалерея виробів. (4 год.)
           Теоретична частина. Ознайомлення з досягненнями гуртківців, результатами участі в виставках учнівської творчості. Робота з інформаційними джерелами: комп’ютером, підручниками, фаховими журналами, технічною літературою. Пошук зразків виробів для подальшого виготовлення. Перегляд та аналіз виробів на цифрових світлинах із ряду виставок технічної творчості. Розробка нових ідей. Метод фантазування як один із методів створення нових  або удосконалення раніше виготовлених виробів. Поповнення банку творчих ідей новими ідеями.

3.Елементи графічної грамоти. (8 год.)
          Теоретична частина. Прийоми креслення прямих та кривих ліній. Малюнки кіл, замкнених фігур(прямокутника, квадрата, ромба, трикутника, паралелограма). Поділ відрізків на рівні частини. Поділ плоских фігур на рівні частини. Кутовий поділ фігур. Побудова овалу.
          Практична частина ( 4 год.)
    Креслення паралельних ліній, геометричних фігур, поділ їх на рівні частини. Побудова п’ятигранника, шестигранника, семигранника, дев’ятигранника, десятигранника.
4. Національні особливості різьблення деревини в Україні.(2 год.)
          Теоретична частина. Різновиди художньої обробки деревини в різних регіонах України. Використання художньої обробки деревини в побутових виробах. Особливості контурного різьблення.
5. Основи матеріалознавства.(8 год.)
         Теоретична частина. Обробка деревини – одна із стародавніх професій. Охорона лісових скарбів. Технологія безвідходного виробництва. Матеріали створені на основі деревини. Основні породи деревини, що використовуються в контурному різьбленні.
        Практична частина (4 год.)
     Заготівля  матеріалів для виконання плану роботи гуртка. Розрахунок необхідної кількості конструкційного матеріалу для виготовлення виробу. Визначення порід деревини за кольором, текстурою, зразком.
6. Технологія контурного різьблення.(32 год.)  
         Теоретична частина. Особливості виконання контурного різьблення. Врахування властивостей і фактури деревини для контурного різьблення. Виконання різноманітних видів зразків, поєднання кривих, прямих, спіралеподібних та інших ліній. Способи перенесення орнаменту на дерев’яну поверхню. Елементи та мотиви орнаменту. Інструменти для контурного різьблення. Правила техніки безпеки при виконанні контурного різьблення.
       Практична частина (26 год.)
     Підготовка тренувальних дощечок для виконання тренувальних вправ. Обробка тренувальних дощечок шліфувальною шкуркою.
     Технологічна послідовність та основні прийоми різьблення:
·    прийоми розмічання орнаменту та виконання різьблення косячком;
·    прийоми розмічання орнаменту та різьблення півкруглою стамескою;
7. Ескізування виробу в техніці контурної різьби (4 год.)
         Теоретична частина. Розробка орнаментальної сюжетної композиції. Технологічна послідовність та основні прийоми різьблення. Різноманіття композиційних рішень за допомогою різних видів зразків(поєднання прямих, кривих, спіралеподібних та інших ліній).
       Практична частина. Побудова ескізу кухонної дошки з елементами контурної різьби.
8.Виготовлення декоративної кухонної дошки з елементами контурної різьби.(24год.)
     Теоретична частина. Підбір матеріалу для виготовлення виробу. Технологічний процес виготовлення декоративної кухонної дощечки. Розмічальні та допоміжні інструменти. Правила техніки безпеки ручним столярним інструментом при випилюванні кухонної дощечки.
     Практична частина (22год.)
     Застосування комп’ютера для пошуку аналогів-виробів (зразків кухонних дощечок) та їх аналіз. Проектування власного виробу. Побудова ескізного малюнка спроектованого виробу. Підбір необхідних матеріалів та інструментів для виготовлення виробу. Вирізування контурів дощечки ручним столярним інструментом. Застосування технологічної операції свердління при вирізуванні криволінійних контурів дошки. Шліфування випиляної дощечки. Тонування поверхні морилкою. Перенесення складених орнаментів на поверхню дошки за допомогою копіювального паперу. Різьблення основних та допоміжних ліній орнаменту. Різьблення елементів «горошинки» напівкруглими стамесками. Лакування готових виробів. Оцінка якості виконаної роботи. Презентація виготовлених виробів.
9. Контурне різьблення у поєднанні з геометричним. Виготовлення декоративного сюжетного панно (32гол.)
        Теоретична частина.  Поєднання контурного та геометричного орнаменту. Способи перенесення малюнка на дерев’яну поверхню. Спеціальні інструменти для контурного та геометричного різьблення. Способи тонування поверхні виробу. Види морилок та лаків. Вибір фону для сюжетної композиції. Єдність форми та змісту.
      Практична частина (26год.)
     Виготовлення струганої основи, обробка її шліфувальною шкуркою. Покриття основи барвниками та лаком. Повторне лакування основи. Самостійне креслення орнаменту для панно за власним задумом дітей. Перенесення орнаменту на основу. Різьблення основних ліній орнаменту. Різьблення допоміжних ліній орнаменту. Лакування готового виробу. Оцінка якості виконаної роботи. Презентація виготовлених виробів.
10. Технологія довбання деревини (12год.)
         Теоретична частина. Довбання деревини -  давнє українське ремесло. Традиційні технології довбання. Технологічний процес виготовлення довбаних виробів. Ручні і механізовані операції (видовбування, висвердлювання, вибирання внутрішньої частини виробу, пиляння, стругання,різання). Інструменти та пристрої при довбанні деревини.
        Практична частина (6год.)
     Використання допоміжних пристроїв при роботі різцями, рубанками, стамесками, долотами. Створення ескізів виробу з урахуванням оптимальних пропорцій. Прийоми роботи долотами та стамесками. Проведення тренувальних вправ. Правила техніки безпеки при довбанні.
11. Виготовлення кухонного інвентара (28год.)
         Теоретична частина. Історичні відомості про зародження та регіональні особливості виробів способом довбання. Стадії виготовлення дерев’яного інвентаря: чорнова, до чистова, чистова обробка. Використання столярного інструменту в процесі виготовлення довбаних виробів.  Різновидності форм та розмірів. Технологічний процес виготовлення дерев’яної ложки, лопатки, виделки. Правила техніки безпеки при роботі.
       Практична частина (24год.)
     Виготовлення дерев’яної ложки: підготовка матеріалу, вибір та розмічання заготовки, прорізування контурів ложки ручним лобзиком, вибирання внутрішньої частини ложки вибиркою, прорізування зовнішньої частини ложки за допомогою ножа-косячка, чистова обробка, шліфування, оздоблення ручки виробу елементами тригранно-виїмкової різьби, лакування виробу.
     Виготовлення дерев’яної лопатки та виделки: вибір заготовки, креслення ескізу лопатки,виделки на заготовках, вирізування контурів виробів ручним лобзиком, шліфування отриманих виробів, оздоблення ручок елементами тригранно-виїмкової різьби, лакування готових виробів. Контроль якості виконаної роботи. Презентація виготовлених виробів.
12. Виготовлення комплексного виробу оздобленого контурним та геометричним різьбленням (52год.)
  Теоретична частина. Виготовлення набору ящиків для солі та спецій. Технологічний процес виготовлення набору. Знайомство із різними видами наборів. Способи виготовлення та кріплення кришки до основи. Вимоги до матеріалу. Інструменти для виконання роботи. Креслення ескізу ящиків. Складання технологічної картки виробу.
Практична частина (44год.)
     Підготовка матеріалу до роботи. Креслення та розмітка деталей набору на дерев’яних заготовках. Випилювання деталей набору по контуру ножівками, ручними лобзиками та обробка їх шліфувальним папером. Тонування деталей набору морилкою та лакування. Шліфування та повторне лакування. Побудова геометричного та контурного орнаментів на деталях ящичків. Виконання різьби на всіх деталях набору. Виготовлення кріплення для кришки. Склеювання всіх деталей ящиків у готовий виріб. Контроль якості виконаної роботи. Лакування готових виробів. Презентація виготовлених виробів.
13. Конкурси, змагання, екскурсії, виставки 6год.
    Участь дітей у різних заходах. Вибір кращих дитячих робіт. Оформлення виставки.
14. Підсумкове заняття( 2год.)
  Підведення підсумків роботи за рік. Огляд виготовлених виробів.

 


                       НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
(Основний рівень, другий рік навчання)

 

з/п    Тема    Разом     Теорія    Практика       
1     Вступ. Мета і завдання гуртка «Художня обробка деревини» четвертого року навчання. Інструктаж учнів з правил внутрішнього розпорядку та загальних правил техніки безпеки в майстерні. Причини травматизму та заходи його попередження    2    2    -       
2    Напрацювання попередніх років. Ознайомлення з досягненнями гуртківців. Фотогалерея виробів. Робота з інформаційними джерелами: комп’ютером, фаховими журналами, підручниками, технічною літературою. Пошук зразків виробів для подальшого виготовлення.     4    -    4       
3    Новітні технології обробки деревини. Технологічний процес виготовлення виробу. Токарна обробка деревини, як один із видів художньої обробки дерева, її роль у побуті та громадському житті.    4    4    -       
4     Верстати, пристосування і  інструменти для точіння деревини.    4    2    2       
5     Основи матеріалознавства.    4    2    2       
6     Елементи графічної грамоти.    4    2    2       
7     Технологія робіт на токарному верстаті з обробки деревини СТД-120М.    24    2    22       

8
     Виготовлення найпростіших  одно детальних виробів на токарних верстатах.      10    2    8       
9    Виготовлення дводетальних та багато детальних виробів на токарних верстатах    16    2    14       
10     Виготовлення декоративно-ужиткових виробів інтер’єрного призначення(підставка під гаряче, декоративна таріль, свічник, кухонна дошка.    16    4    12       
11     Оздоблення виготовлених виробів геометричним, контурним різьбленням.    50    6    44       
12     Проектування та виготовлення комплексного виробу.    70    8    62       
13    Конкурси, змагання, екскурсії, виставки.    6    -    6       
14    Підсумкове заняття.    2    2    -       
    Разом    216    40    176    

                                                ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ.(2 год.)
      Теоретична частина. Мета і завдання гуртка «Художня обробка деревини» четвертого року навчання. Інструктаж учнів з правил внутрішнього розпорядку та загальних правил техніки безпеки на заняттях з художньої обробки деревини і поза ними. Узгодження розкладу занять. Причини травматизму та заходи його попередження.
2. Робота з інформаційними джерелами: комп’ютером, підручниками, фаховими журналами, технічною літературою. Фотогалерея виробів. (4 год.)
       Теоретична частина. Ознайомлення з досягненнями гуртківців, результатами участі в виставках учнівської творчості. Пошук зразків виробів для подальшого виготовлення. Перегляд та аналіз виробів на цифрових світлинах із ряду виставок технічної творчості. Розробка нових ідей. Метод фантазування як один із методів створення нових  або удосконалення раніше виготовлених виробів. Поповнення банку творчих ідей новими ідеями.
3. Новітні технології обробки деревини. (4год.)
     Теоретична частина. Токарна обробка деревини як один із видів художньої обробки деревини, її роль у побуті та громадському житті. Історія розвитку токарної обробки деревини. Композиція різноманітних форм точених виробів, їх поєднання з різьбленою орнаментацією.
4. Верстати, пристосування і інструменти для точіння деревини. (4год.)
     Теоретична частина. Призначення, будова токарного верстата СТД-120М. Принцип роботи токарного верстата. Технологічні пристрої для закріплення заготовок на верстаті. Інструменти  для токарних робіт. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця токаря.
5. Основи матеріалознавства. (4год.)
      Теоретична частина. Деревина як конструкційний матеріал. Фізичні і механічні властивості деревини. Вимоги до деревини для токарної обробки: порода, вологість, форма. Визначення вологості деревини. Методи продовження строку служби деревини.
     Практична частина (2год.)
     Підбір, підготовка матеріалів для виготовлення виробів на токарних верстатах.
6. Елементи графічної грамоти. (4год.)
      Теоретична частина. Застосування графічних документів у практичній діяльності людини. Інструменти, приладдя і матеріали, необхідні для виконання креслень. Масштаби креслень: призначення, види й позначення. Послідовність викреслювання контуру зображення предмета. Зв'язок креслення з розмічанням заготовок.   
7. Технологія робіт на токарну верстаті з обробки деревини СТД-120М (24год.)
Теоретична частина. Підготовка токарного верстата до роботи. Вибір та закріплення заготовки. Прийоми роботи на токарному верстаті. Основні деталі-модулі які використовують в токарній обробці. Вимоги до чистоти обробки деревини залежно від наступної обробки та призначення виробу. Поняття про припуск на обробку. Економне використання матеріалів при розмічанні.
Практична частина (20год.)
     Теоретична частина. Вибір заготовки та порядок кріплення її на токарному верстаті. Чорнове обточування заготовки. Точіння нескладних форм деталей-модулів: циліндра, конуса, кулі, прямолінійної та криволінійної нарізки, інструменти та способи точіння простої та складної фасонної поверхні. Підрізання та відрізання деталей. Перевірка розмірів виготовленого виробу. Шліфування, полірування та обрізування готового виробу. Кінцева обробка точених виробів.
8. Виготовлення найпростіших одно детальних виробів на токарних верстатах. (10год.)   
     Теоретична частина. Технологічний процес виготовлення одно детальних виробів.
Практична частина (8 год.)
     Виготовлення ручки до напилка.
     Виготовлення картоплем’ялки.
     Виготовлення качалки циліндричної з двома ручками.
     Виготовлення односвічника простої форми.
Креслення ескізів виробів для виготовлення. Підбір заготовок. Підготовка верстата до роботи. Підбір інструменту. Визначення технологічної послідовності виготовлення вибраного виробу. Кінцева обробка виробу. Аналіз виконаної роботи. Техніка безпеки при роботі на верстаті.
9. Виготовлення дводетальних та багато детальних виробів на токарних верстатах. (16год.)
     Теоретична частина. Технологічний процес виготовлення багато детальних виробів. Підбір виробів для виготовлення. Аналіз конструкції виробу. Способи з’єднання деталей між собою.
    Практична частина (14 год.)
     Виготовлення трьохсвічника, пятисвічника. Технологічний процес виготовлення вказаних виробів. Складання технологічної картки на виготовлення трьохсвічника, пятисвічника. Послідовність виготовлення запланованого виробу:
- точіння основи виробу;
- точіння стояка;
- точіння поличок;
- точіння свічко тримачів.
     З’єднання деталей свічника в єдине ціле. Способи з’єднання точених деталей між собою. Техніка безпеки при роботі. Види оздоблення точених виробів.
10.Виготовлення декоративно-ужиткових виробів інтерєрного призначення (підставка під гаряче, підставка під вазон, точена кухонна дошка). (16год.)
    Теоретична частина. Робота з інформаційними джерелами:комп’ютером, технічною літературою, фаховими журналами, підручниками. Пошук зразків виробів для подальшого виготовлення. Технологічний процес виготовлення обраних виробів. Креслення ескізів, технічних рисунків виробів для виготовлення. Складання технологічних карт.
   Практична частина (12год.)  
     Технологічний процес виготовлення підставки під гаряче. Вибір заготовок та інструментів. Підготовка верстата до роботи.  Точіння основи виробу. Точіння ручки виробу. З’єднання ручки та основи між собою в єдине ціле за допомогою клею. Шліфування, полірування, кріплення декоративних кнопок на робочій поверхні підставки. Лакування готового виробу.
      Технологічний процес виготовлення підставки під вазон. Вибір заготовок та інструментів. Підготовка верстата до роботи. Точіння основи підставки. Точіння стояка. Точіння полички. Шліфування, полірування деталей. З’єднання деталей підставки в готовий виріб за допомогою клею. Лакування готового виробу.
      Технологічний процес виготовлення точеної кухонної дошки. Вибір заготовок та інструментів. Підготовка верстата до роботи. Точіння ручки та основи дошки. Шліфування, полірування, з’єднання ручки та основи між собою в єдине ціле за допомогою клею. Оздоблення кухонної дошки елементами тригранно-виїмкової різьби. Лакування готового виробу.
11. Оздоблення виготовлених виробів геометричним, контурним різьбленням. (52год.)
     Теоретична частина. Побудова орнаментальних композицій для виготовлення виробів. Поєднання геометричного та контурного орнаментів при оздобленні точених виробів. Побудова орнаменту за допомогою шаблонів.
 Практична частина (44год.)
     Перенесення орнаменту на деталі виробів. Підготовка різців до роботи (заточування, доведення). Виконання різьби на вказаних деталях виробів. Контроль якості виконаної різьби. Виправлення недоліків. Наколювання центрів трикутників в геометричній різьбі. Лакування готових виробів. Звіт про виконану роботу. Відповідність виготовленого виробу до запланованого. Помилки та недоліки при виготовленні та оздобленні виробів, способи їх виправлення. Шляхи вдосконалення виготовленого виробу. Застосування методу фантазування при створенні нових, або вдосконаленні раніше виготовлених виробів.
12. Проектування та виготовлення комплексного виробу (72год.)
     Теоретична частина. Виготовлення кухонної полички з кухонним інвентарем ( набір для спецій, кухонні дошки, картоплем’ялка, качалка циліндрична з двома ручками, кухонна лопатка, кухонна ложка).
     Пошук зразків виробів для виготовлення. Креслення ескізів виробів за власним задумом. Складання технологічних карт. Опис технологічного процесу виготовлення кожної деталі виробу. Інструктаж з правил техніки безпеки при виготовленні виробів.
Практична частина (62год.)
      Підбір заготовок та інструментів для виготовлення кожної деталі комплексного виробу.
      Виготовлення кухонної полички.
      Розмічання деталей. Вирізування деталей полички ручним лобзиком. Шліфування контурів деталей шліф шкуркою, рашпілями. Побудова геометричного орнаменту на деталях полички. Підготовка різців до роботи,. Виконання різьби. Контроль якості виконаної різьби, усунення виявлених недоліків. З’єднання деталей полички в єдине ціле за допомогою клею ПВА.
     Виготовлення кухонного інвентара (набір діжечок для спецій 3 шт.).
     Точіння двох основних деталей діжечки різних за формою та розмірами. Побудова орнаменту на деталях виробу. Різьблення складених орнаментів. Контроль якості виконаної різьби.
      Виготовлення точених кухонних дощок.
     Вибір заготовок та інструментів. Підготовка верстата до роботи. Точіння ручки та основи дошки. Шліфування, полірування, з’єднання ручки та основи між собою в єдине ціле за допомогою клею. Оздоблення кухонних дощок елементами тригранно-виїмкової різьби. Побудова орнаменту на деталях виробу. Різьблення складених орнаментів. Контроль якості виконаної різьби. Лакування готового виробу.
     Виготовлення картоплем’ялки, качалки циліндричної з двома ручками, кухонної лопатки, кухонної ложки.
      Вибір заготовок та інструментів. Підготовка верстата до роботи. Точіння деталей виробу на токарному верстаті. Вирізування контурів кухонної лопатки та кухонної дошки ручним лобзиком. Чорнова, до чистова, чистова обробка кухонної ложки. Шліфування  деталей шліф шкуркою. Контроль якості виконаної роботи. Лакування готового виробу. Аналіз виконаної роботи. Опис проекту виробу.
13. Конкурси, змагання, екскурсії, виставки 6год.
    Участь дітей у різних заходах. Вибір кращих дитячих робіт. Оформлення виставки.
14. Підсумкове заняття( 2год.)
  Підведення підсумків роботи за рік. Огляд виготовлених виробів.

 

Література
1. Різницький Б.Т. Саморобки з деревини Серія : Народні ремесла. – Київ, Урожай 1994.
2. Сидоренко В.К., Креслення 8-9 класи:Підручник. – К.: Арка, 2003.
3.  Чебин В.А. Современная резьба по дереву. Ростов-на-Дону, ИД Владис 2005.
4.  Коноваленко А. М. , Основи столярного ремесла – Київ, Мистецтво. -1996.
 

 

 

 

Категорія: Мої статті | Додав: CDT (03.03.2017)
Переглядів: 102 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
  • Офіційьний блог
  • uCoz Спільнота
  • FAQ по системі
  • База знань uCoz