КЗ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"
РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Меню сайту
Фінансовий звіт
http://centrydyt.at.ua/publ/ finzvit/finzvit/2-1-0-1
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 10
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Мої статті

Навчальні програми

 
ВІДДІЛ ОСВІТИ РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
РОКИТНІВСЬКИЙ БУДИНОК ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

       
ПОГОДЖЕНО
науково-методичною радою
районного методичного кабінету
протокол № _____
 від _________________________    ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом відділу освіти райдержадміністрації

___________№ ______________    

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з позашкільної освіти
художньо-естетичного напряму
«Бісероплетіння»
1 рік навчання

 

Рокитне-2014

Укладач: Ковалевич Т.І.- керівник гуртка «Бісероплетіння».


Рецензенти:
Федорович Н.М.-методист РМК.
Парчук Г.Є.-методист Будинку дітей та молоді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У сучасних умовах бісероплетіння є надзвичайно популярним видом декоративно-ужиткового мистецтва, який активно відроджується і розвивається. Заняття бісероплетінням є не тільки бажаним, але й корисним і важливим у всесторонньому розвитку дітей.
Метою програми є формування компетентностей особистості засобами гуртка бісероплетіння.
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
1.    Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються бісероплетіння як одного з видів народної творчості.
2.    Практичної, що сприяє оволодінню навичками виготовлення різноманітних виробів із бісеру.
3.    Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей.
4.    Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого і шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості, формуванню естетичного смаку, популяризації бісероплетіння.
Для реалізації досить значного й різноманітного навчального матеріалу відводиться 4 роки навчання. Заняття проводяться двічі на тиждень тривалістю по 2 академічні години (заняття 45 хв, перерва 15 хв, заняття 45 хв).
У гурток приймають дітей віком від 7 років. Групи формують із урахуванням віку та рівня підготовки дітей. Наповнюваність груп становить 15 вихованців, а кількість груп визначається залежно від тижневого навантаження керівника гуртка. При наборі дітей важливо враховувати їхні інтереси та вікові категорії з метою уникнення конфліктних ситуацій між ними. У групі важливо створити сприятливі умови для розкриття таланту кожної дитини і надати їй можливість самовираження.
Програма інтегрує знання гуртківців з історії, народознавства, креслення, образотворчого мистецтва.
Для роботи гуртка основним матеріалом є бісер. Поступово учні вчаться визначати його якість і придатність до різних технік виконання. У виробах широко застосовуються намистини, лелітки, різновиди обробленого каміння. Необхідно пам'ятати, що від якості матеріалу залежатиме естетичний вигляд робіт гуртківців, а якісна, акуратна робота є великим стимулом у досягненні вершин творчості. На заняттях особливу увагу слід приділяти вивченню й дотриманню правил техніки безпеки, правильному поводженню з ріжучим інструментом, голками.
У гуртку вихованці оволодівають різноманітними техніками бісероплетіння: нанизуванням, плетінням, наклеюванням, декоруванням, обвиванням, викладкою, вишивкою та ткацтвом бісером, вивчають основні закони композиції та кольорознавства, історію бісероплетіння й новітні тенденції у виготовленні сучасних художніх творів.
Програма початкового рівня розрахована на однорічне навчання під час якого діти мають засвоїти ази мистецтва бісероплетіння. Навчання доцільно розпочинати з найпростіших технік бісероплетіння: паралельного плетіння, а також плетіння петельками та дугами; навчання низання бісером з найпростіших силянок: хрестиком, ліхтариком, решітками. Техніки виконання поступово ускладнюються. Початковий рівень передбачає навчання гуртківців користуванню схемами для бісероплетіння; вони опановують самостійну розробку схем і використання їх на практиці.
Програма основного рівня передбачає поглиблене вивчення теоретичних основ і послідовне опанування вихованцями різноманітних технік бісероплетіння. Вона націлена на формування вмінь і навичок, реалізацію творчої діяльності через виконання робіт, художньо-естетичне пізнання світу, індивідуальний підхід до роботи, сприйняття прекрасного в художньому образі та народному ремеслі.
Програма основного рівня розрахована на 2 роки навчання, що дає дітям змогу набути майстерності у виготовленні виробів із бісеру. Її складено для гуртківців, які пройшли початковий рівень навчання за відповідною програмою, а також для дітей середнього шкільного віку, які самостійно займалися плетінням бісером і хочуть вдосконалити свої навики та навчитися новим технікам. Програмою першого року навчання планується вивчення таких технік: дугове плетіння бісером, кругове об'ємне плетіння, декоративна вишивка бісером, мозаїка, обмотка бісером. На другому році навчання діти вивчають вишивання бісером (іконовишивання), наклеювання, косе мозаїчне бісероплетіння, стародавнє силяння, ткацтво, об'ємне бісероплетіння.
Вдалим поєднанням кольорів, стилів, технік і бездоганним професійним виконанням звичайну річ можна перетворити на витвір мистецтва. Тому завданням педагога є не тільки передати уміння та навички бісероплетіння, але й навчити гуртківців розуміти красу, зміст, естетичну насолоду довершеності й досконалості мистецького твору.
Основним джерелом навчального матеріалу є твори народного мистецтва: стародавні вишивки бісером, давні колоритні українські жіночі та чоловічі прикраси (гердани, силянки, кризи, комірці, крученики).
Метою основного рівня програми є не лише реалізація навчального плану, але й відродження та вдосконалення технік бісероплетіння.
Програма вищого рівня навчання дає можливість якнайкраще розвинути художні здібності та творче мислення учнів і задовольнити їхню потребу в самореалізації, підвищити зацікавленість декоративним мистецтвом і покращити трудові навики. Вона розрахована на гуртківців, які мають бажання продовжити навчання в гуртку з подальшою професійною мистецькою орієнтацією.
Програмою вищого рівня передбачено вивчення основ художньої викладки бісером та основ композиції, вишивки по вільному контуру та вишивки бісером рушників, декорування бісером писанок, фантазійне бісероплетіння. Із гуртківцями вищого рівня навчання доцільно проводити індивідуальні заняття для вдосконалення їхньої майстерності. У навчальному процесі особливу увагу спрямовують на формування культурного й естетичного світогляду вихованців, вивчення народних звичаїв та обрядів, виховання шанобливого ставлення до духовних надбань українського народу та його мистецьких цінностей.
Для розширення світогляду вихованців проводяться екскурсії в музеї, на виставки творів народного мистецтва, зустрічі з майстрами бісероплетіння, а також дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси тощо.
Протягом кожного навчального року з дітьми проводяться бесіди з історії України, українського декоративно-ужиткового мистецтва і, зокрема, бісероплетіння, бесіди про культуру й традиції наших предків, перспективи розвитку сучасного декоративно-ужиткового мистецтва.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
 
№ п/п        Кількість годин       
    Розділ, тема    усього    теоретичні    практичні       
                       
1.    Вступне заняття    3    3    —       
2.    Історія виникнення бісероплетіння    3    3    —       
3.    Основи бісероплетіння    3    2    1       
4.    Паралельне плетіння    15    5    10       
5,    Плетіння петельками    10    4    6       
6.    Плетіння дугами    13    5    8       
7.    Композиція    10    4    6       
8.    Найпростіші силянки    14    4    10       
9.    Сувеніри з бісеру    10    5    5       
10.    Прикраси з бісеру    14    6    8       
11.    Екскурсії, конкурси, свята, виставки    8    —    8       
12.    Підсумкове заняття    2    2    —       
Разом    105    43    62    

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступне заняття (3 год)
Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Робоча кімната. Інструменти та матеріали. Правила безпеки на заняттях. Розподіл робочих місць.
2.Історія виникнення бісероплетіння (3год)
Теоретична частина.Походження бісеру його виробництво та застосування.
    3.Основи бісероплетіння (3 год)
Теоретична частина. Техніки низання бісером.
Особливості плетіння на твердій основі (на дроті).
Практична частина: навчальні вправи.
    4.Паралельне плетіння (15 год)
Теоретична частина. Особливості паралельного плетіння бісером. Схематичні особливості паралельного плетіння. Виховна година: «Звичаї — неписані закони».    
Практична частина:
—    замальовки схем для паралельного плетіння;
—    поєднання кольорів при створенні схем;
—    виконання пелюсток квітів технікою паралельного плетіння;
—    виконання листочків, з'єднання квітки, обмотка стебла;
—    особливості паралельного плетіння виробів на жилці;
—    виконання іграшок: мишки, крокодильчика, павучка тощо;
—    фантазійне плетіння індивідуальних іграшок.
    5.Плетіння петельками (10 год)
Теоретична частина. Особливості плетіння петельками.
Особливості виготовлення мініатюрних дерев з бісеру.
      Практична частина:
—    виготовлення гілочок;
—    оформлення крони;
—    викінчення деревця (ялинки тощо) з бісеру;
—    оформлення виробу.
6. Плетіння дугами (13 год)
Теоретична частина.Особливості плетіння дугами.
Виховна година до дня Стрітення: «Стрітенська свіча».
Практична частина:
—    виконання дуговим плетінням квітів (нарцис, тюльпан, пролісок, примула тощо).
7. Композиція (10 год)
Теоретична частина. Основи композиції. Композиційний центр. Компонування на площині.
Виховна година: «Тарас Шевченко — поет і художник».
Практична частина:
—    створення букетів із виплетених квітів;
—    оформлення картин із бісеру.
8. Найпростіші силянки (14 год)
Теоретична частина.Технологія виготовлення силянок. Особливості бісероплетіння голкою.
Практична частина:
—    кольорове вирішення силянкових прикрас;
—    виготовлення силянок: хрестик, ліхтарик;
—    виготовлення застібки.
9. Сувеніри з бісеру (10 год)
Теоретична частина.Великодній сувенір — писанка.
Призначення сувенірів.
Особливості виконання ажурної сіточки.
Виховна година: «Великий піст, Страстний тиждень»
(про особливості постування українцями).
Практична частина:
—    виконання сіточки: ромбик, ліхтарик;
—    виконання ажурної сіточки для виготовлення писанки з бісеру;
—    викінчення сіточки на дерев'яній заготовці для писанки;
—    викінчення писанки.
10. Прикраси з бісеру (14 год)
Теоретична частина. Способи виконання сучасних прикрас.
Різнотипне поєднання бісеру та намиста у сучасних прикрасах. Виховна година до Дня свята матері.
 Практична частина:
—    виготовлення святкової прикраси;
—    виготовлення застібки;
—    використання та збереження прикрас із бісеру.
11. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (8 год)
Дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси.
Участь у відзначенні Дня відкритих дверей позашкільного закладу.
Відвідування краєзнавчих, природничих та історичних музеїв.
Тиждень знань (безпека життєдіяльності учнів).
Участь у новорічно-різдвяному святі «Іде Святий Миколай».
Екскурсія на новорічно-різдвяну виставку дитячих робіт.
Бесіда «Українська Коляда» (вивчення колядок, щедрівок і вінчувань).
Участь у вікторині-конкурсі до дня народження Т. Г. Шевченка.
Екскурсія до весняного лісу.
Бесіда, присвячена Чорнобильській трагедії.
Участь у святкуванні Дня рідного міста, Дня знань, Дня вчителя, Нового року, Різдвяних свят, Днів іменинника тощо. Зустрічі з народними майстрами.
12. Підсумкове заняття (2 год)
Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих гуртківців. Завдання на літо.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні повинні знати:
¾ походження бісеру, його виробництво та застосування;
¾ техніки низання бісеру;
¾ орнаменти давніх вишивок;
¾ особливості видів плетіння бісером;
¾ основи композиції;
¾ визначення об'єму й простору у композиції;
¾ технологію виготовлення силянок;
¾ способи виконання прикрас із бісеру;
¾ особливості різнотипного поєднання бісеру в декоруванні предметів
ужитку;
¾ особливості мозаїчного бісероплетіння;
¾ методи бісероплетіння для об'ємних форм;
¾ особливості виконання об'ємних прикрас;
¾ особливості плетіння жилкою;
¾ особливості з'єднання квітки;
¾ особливості викінчення та оформлення виготовлених композицій із
бісеру;
¾ способи виготовлення народних прикрас;
¾ технологію клеєння бісеру;
¾ техніку виготовлення скляних ажурних писанок;
¾ прийоми художньої викладки бісерної мозаїки;
Учні повинні вміти:
¾ створювати схеми за допомогою комп'ютерної програми;
¾ виконувати плетіння бісером;
¾ робити прикраси з бісеру;
¾ оформлювати картини з бісеру;
¾ виготовлювати силянки;
¾ виконувати кругове плетіння;
¾ виконувати мозаїки;
¾ виконувати об'ємні прикраси;
¾ виготовляти вироби технікою квадратного й кругового плетіння;
¾ декорувати писанки;
Учні повинні набути досвіду:
¾ на практиці застосовувати техніки низання бісером;
¾ створювати композиції з виготовлених предметів;
¾ виготовляти сучасні бісерні прикраси в етнографічному стилі.

 


ЛІТЕРАТУРА
Абросимова А. А. Художественная резьба по дереву, кости и рогу — М.: Высшая школа, 1989.
Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво. — Львів: Світ,
Афанасьев А. Ф. Різьба по дереву. — М.: Культура и традиции, 2002.
Бардина Р. А. Изделия народних художественных промыслов и сувениры. — М.: Высшая школа, 1990.
Бобрищев К. С. Секреты народного ремесла. — Полтава, 1994.
Гликин М. С. Декоративные работы по дереву на станке «Универсал». — М.: Лесная промышленность, 1987.
Коноваленко А. М. Основы столярного ремесла. — К.: Искусство,
Лосюк П. В. Декоративно-прикладное искусство в школе. — К.: Радянська школа, 1979.
Мельниченко П. П. Оздоблення садиби виробами з деревини. — К.: Урожай, 1993.
МикитчукВ. И. Руками сельского умельца. — К.: Урожай, 1989.
Милова М. Ф. Красота и удобство — своими руками. — М.: Молодая гвардия, 1987.
Тимків Б. М., Кавас К. М. Виготовлення художніх виробів з дерева. — Львів: Світ, 1995.
Федотов Г. Я. Волшебный мир дерева. — М.: Молодая гвардия,
ФроловаЕ. Н. Чистый источник. — М.: Молодая гвардия, 1990.
Хворостов А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе. — М.: Просвещение, 1988.
Шумега С. С. Технологія виготовлення художніх меблів. — К.: Вища школа, 1994.
Шумега С. С. Технологія виготовлення художніх виробів з дерева. — Львів: Світ, 2001.
Яковлева К. Г. Лесная скульптура. — М.: Лесная промышленность, 1988.

 

Категорія: Мої статті | Додав: CDT (03.03.2017)
Переглядів: 201 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
  • Офіційьний блог
  • uCoz Спільнота
  • FAQ по системі
  • База знань uCoz