КЗ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"
РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Меню сайту
Фінансовий звіт
http://centrydyt.at.ua/publ/ finzvit/finzvit/2-1-0-1
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 10
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Мої статті

Навчальні програми

ВІДДІЛ ОСВІТИ РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

 

ПОГОДЖЕНО

науково-методичною радою

районного методичного кабінету

протокол  №_____

від_____________

        ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом відділу освіти

райдержадміністрації

__  _________№______

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 з позашкільної освіти

художньо - естетичного напряму

«Хореографічний ансамбль«Смайлик»

                                       1 рік навчання

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:

Огороднік Тетяна Сергіївна – керівник хореографічного гуртка КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Рокитнівської районної ради.

 

Рецензенти:

Федорович Ніна Миколаївна -  методист Рокитнівського районного методичного кабінету.

Парчук Галина Єреміївна – методист КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Рокитнівської районної ради.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Програма  сформована на основі  «Програми  з хореографії». Артюх В.В. Білай І. А. Рекомендовано МОН, молоді та спорту України (лист МОН України від 02.04.2012 №1/11-4294.

Танцювальне мистецтво є невичерпним джерелом збагачення особистості. Завдяки  хореографічній освіті учні набувають не лише професійних навичок, а й розвивають почуття колективізму, працелюбності, зібраності, витримки, чуйності, почуття патріотизму, національної гідності, інтересу до історії рідного краю.

Танець є одним із доступних видів творчості, у якому синтезовані музичне та драматичне мистецтво, елементи пантоміми, живопису, скульптури. Він вчить вихованців красі та виразності рухів, сприяє загальному розвитку особистості. Заняття хореографією розвивають мислення і фантазію, виховують пластичну культуру, культуру руху, знайомлять дітей з найважливішими музично-хореографічними засадами.

Метою програми є формування компетентної особистості засобами хореографії.

Основні завдання полягають у формуванні:

 1. Пізнавальної компетентності, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються хореографічного мистецтва.
 2. Практичної компетентності, що сприяє оволодінню навичками хореографічного мистецтва.
 3. Творчої компетентності, що забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння хореографічним мистецтвом, розвиток естетичних почуттів, смаків, емоційно-чуттєвої сфери.
 4. Соціальної компетентності, що сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбань світової, вітчизняної культури, мистецтва, духовних та матеріальних цінностей рідного краю народних традицій, національної свідомості, самореалізації в соціумі засобами мистецтва, професійного самовизначення

         Навчальна програма передбачає 1 рік навчання:  216 годин на рік, 6 годин на тиждень.

         До гуртка  зараховуються  діти віком від 8 до 10 років,  які хочуть танцювати та не мають протипоказань до фізичних навантажень.   

Навчання в хореографічному колективі допомагає вихованцям краще засвоювати матеріали багатьох шкільних предметів і навчальних курсів: «Хореографія», «Ритміка», «Музика», «Художня культура», «Фізичне навчання».

У програмі враховано вимоги освітньої галузі «Естетична культура» Державного стандарту базової і повної середньої освіти та передбачено індивідуальну роботу з вихованцями згідно з Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від

 1. N 1123).

 

                                            НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

 Розділ, тема

Кількість годин

п/п

 

усього

теоретичні

практичні

 

1

 Вступ

2

2

-

2

 Музично-просторові вправи

24

2

22

3

 Елементи класичного танцю

66

6

60

4

Елементи народно-сценічного танцю

50

2

48

5

Постановочна робота, репетиції

64

8

56

6

Екскурсії, виставки, фестивалі. Конкурси

8

 

8

7

Підсумкове заняття

2

-

2

            Разом

216

20

196

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

1. Вступ (2 год.)

Мета, завдання і зміст роботи творчого об’єднання. Організаційні питання. Техніка безпеки.

2. Музично-просторові вправи (24 год.)

Теоретична частина. Положення рук, вправи для рук. Основні кроки та рухи. Вправи для хлопців. Вправи для дівчат. Вправи для пластичності корпусу.

Практична частина. Виконання вправ у заданому стилі і характері танцю. Виконання основних кроків та рухів. Виконання вправ для хлопців. Виконання вправ для дівчат. Виконання вправ для пластичності корпусу.

3. Елементи класичного танцю (66 год.)

Теоретична частина. Екзерсис біля палиці. Виконання рухів обличчям до палиці. Положення голови. Постановка корпусу. Положення рук у ІІ позиції. Виворотність ніг.

Практична частина. Виконання вправ у І-й, V позиціях. Demi plie І, ІІ, VI позиції, battement tendu ; battement tendu jete; ronde de jambe par terre; grand battement jete.

Розтяжка на станку. Releve І, ІІ, УI позиції. Виконання вправ на середині зали. Маленькі та великі стрибки. Обертання на місці на півпальцях.

 

4. Елементи народно-сценічного танцю (50 год.)

Теоретична частина. Вивчення нових вправ. Поняття «анфас» (прямо). Вивчення рухів українського танцю. Створення танцювальних етюдів на основі вивчених елементів.

Практична частина.  маленький викид ноги в точку в 3-х напрямках з У позиції; коло ногою по підлозі, вперед, назад на кожну чверть; легкий удар ступнею ноги об щиколотку в підлогу, на 450 убік. Розтяжка біля станка, шпагати, “хвиля”.. Вправи на середині зали. Вальсова доріжка. Крок польки. Стрибки: обличчям до станка, на середині зали. Положення рук і голови. маленький стрибок.  великий стрибок

Рухи українського танцю: припадання, упадання, «вірьовочка», підготовка до «голубця», «вихиляс». Присядки: проста, убік, розніжка на підлозі. «Свердло». Гуцульські кроки, обертання парами.

 

5. Постановочна робота, репетиції (64 год.)

Теоретична частина. Робота над рухами і танцями з репертуару колективу.

Практична частина. Виконання танців «Гопачок», «Веселі чобітки», «Естрадний», «Пінгвіни», «Сніжинки».

6. Екскурсії, виставки, фестивалі. конкурси (8 год.)

Проведення дитячих ранків, родинних свят, пізнавально-ігрових програм, конкурсів. Відвідування концертів хореографічних колективів художньої самодіяльності та професійних ансамблів.

 

7.Підсумкове заняття (2 год.)

Підсумки роботи творчого об’єднання. Звітний концерт. Відзначення кращих учнів.

ПОГОНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

          

       Вихованці мають знати:

           -  поняття колони, шеренги, інтервалу, кола, діагоналі;

          - позиції ніг, положення рук;

          - поняття «музична фраза», «затакт»;

          - правила виконання ритмічно-рухових вправ та вправ на підлозі;

 • елементи екзерсису;
 • елементи класичного танцю;
 • рухи українського, російського та білоруського танців;
 • різновиди «вірьовочок», «моталочок» у комбінаціях;
 • різновиди обертання по діагоналі.

                                         

  Вихованці мають вміти:

 • ритмічно ходити, легко бігати;
 • змінювати рухи відповідно до характеру музики;
 • виконувати елементи класичного танцю.

 

  Вихованці мають набути  досвіду:

       - виконувати елементи народно-сценічного танцю, тренаж, танцювальні комбінації та етюди ;

 • виконувати елементи українського, російського, білоруського танців.

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОБОТИ ГУРТКА

 

- хореографічні станки з двома палицями (гладко відполірованими, круглими, діаметром 5-6 см., з відстанню від стіни 30 см.; укріпленими на металевих кронштейнах, з відстанню від підлоги 65 та 85 см.; проміжок між кронштейнами становить 2,5 м.);

- кімнати для перевдягань;

- магнітофон та фонограми;

- концертні костюми.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Блок Л.Д. Классический танец: История и современность: вступ / Л.Д. Блок.- М.: Искусство, 1997.
 2. Бондарчук Л.А. Методика хореографічної роботи в школі і позашкільному закладі / Л.А. Бондарчук. - К.: Музична Україна, 1985.
 3. Ваганова А. Основи классического танца / А. Ваганова. -М.: Искусство, 1963.
 4. Васильева Е. Танец / Е. Васильева. - М.: Искусство, 1998.
 5. Дени Г.. Все танцьі: / Г. Дени., Л. Дассвиль.; сокр. пер. с фр.; [спец. ред. и сост. муз. материала Л. Онищенко]. - К.: Муз. Украина, 1993.
 6. Ермолаев А. Сборник статей / А. Ермолаева. - М.: Искусство, 1994.
 7. Красовская В.М. Западноевропейский балетний театр. Очерки истории: преромантизм / В.М. Красовская. - Л.: Искусство, 1993.
 8. Мориц В. 3. Методика классического тренажа / В.З. Мориц., Н.И. Тарасова., А.И. Чекрин. - Л.: Искусство, 1998.
 9. Пасютинская В.М. Волшебний мир танца / В.М. Пасютинская. - М.: Просвещение,1985.

 

 

Категорія: Мої статті | Додав: CDT (03.03.2017)
Переглядів: 55 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • Офіційьний блог
 • uCoz Спільнота
 • FAQ по системі
 • База знань uCoz