КЗ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"
РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Меню сайту
Фінансовий звіт
http://centrydyt.at.ua/publ/ finzvit/finzvit/2-1-0-1
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 10
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Мої статті

Навчальні програми

ВІДДІЛ ОСВІТИ РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»
РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

 
ПОГОДЖЕНО
науково-методичною радою
районного методичного кабінету
протокол  №  ______                                                                                                 
від   ___________
        ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом відділу освіти
райдержадміністрації
                           ___  _________ 2016
                             

 


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з позашкільної освіти
художньо-естетичного напряму
«Креативне рукоділля»
2 роки навчання
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         смт Рокитне -2016
 

Укладач:
Кривда Тетяна  Федорівна – керівник гуртка  комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Рокитнівської районної ради.

Рецензенти:
Федорович Н.М.- методист  Рокитнівського районного методичного кабінету.
Парчук  Г. Є.–  методист комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Рокитнівської районної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Проблема розвитку дитячої творчості є однією з найбільш актуальних у наш час. Формування особистісних творчих здібностей забезпечується залученням дітей і підлітків до оволодіння народним декоративним мистецтвом, що є духовним багатством народу; утіленням його моральних, естетичних цінностей і художніх смаків.
Ознайомлення з основами декоративно-прикладного мистецтва здійснюється в процесі навчально-вихованої роботи в гуртках позашкільних навчальних закладів.
Створення навчальної програми обумовлюється необхідністю залучення дітей та учнівської молоді до навчально-творчої діяльності, популяризації декоративно-ужиткового мистецтва, вивчення та відродження народних традицій рукоділля. Змістом програми передбачається розширене й поглиблене ознайомлення вихованців із народною декоративно-ужитковою творчістю та сучасними техніками за визначеним напрямом, формування умінь і навичок виконання творчих робіт.
Навчальна програма реалізується в гуртку художньо-естетичного напряму декоративно-ужиткового профілю та спрямована на вихованців віком від 7 до 18 років.
Навчальна програма розроблена  на основі програм з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Програма гуртка моделювання іграшок-сувенірів» (авт. Гайдай Л. М., Козачок О. В.); «Програма гуртка виготовлення сувенірів» (авт. Євтушенко Н. І., Козачок О. В.); «Програма гуртка паперопластики» (авт. Яременко М. Г., Сухаревська О. М., Печерських Л. Г., Осадчук Л. А., Корнієнко В. Г.); програм з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Бісероплетіння», «Конструювання та моделювання одягу».

Метою програми є формування творчих здібностей вихованців у процесі навчально-творчої діяльності в гуртках декоративно-ужиткового профілю.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
-    пізнавальної: ознайомлення з основними напрямами та техніками декоративно-ужиткового мистецтва;
-    практичної: формування вмінь і навичок роботи з різними матеріалами та інструментами; виготовлення виробів;
-    творчої: формування творчої особистості, її художнього смаку, пізнавального інтересу, творчої уяви, фантазії; задоволення потреб особистості у творчій самореалізації;
-    соціальної: розвиток стійкого інтересу до народного мистецтва, його історії та традицій; оволодіння культурою праці; виховання


позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбність тощо); уміння співпрацювати; виховання доброзичливості й товаристськості.

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:
1-    й    рік - початковий рівень - 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;
2-    й    рік - основний рівень - 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.
Гурток початкового рівня організовується  для учнів молодшого та середнього шкільного віку. На заняттях вихованці ознайомлюються з основами кольорознавства та матеріалознавства, напрямами рукоділля (робота з природним матеріалом, папером, тканиною, бісером, плетіння); працюють із різними матеріалами та інструментами; навчаються читати схеми, вибирати та розкроювати текстильні матеріали, шити, плести, оздоблювати вироби, дотримуватися правил техніки безпеки.
Гурток основного рівня створюється для учнів середнього та старшого шкільного віку. Під час навчання вихованці оволодівають вищим рівнем знань про роботу з папером, тканиною, текстильними матеріалами; навчаються конструюванню та моделюванню одягу; ознайомлюються з більш складними технологіями виготовлення виробів, самостійно працюють із кресленнями; створюють вироби для практичного вжитку.
Навчальний процес має творчий і виховний характер. Вихованці працюють над самостійними проектами та колективними завданнями - виконують окремі частини спільних композицій. Теми подані з урахуванням зростання складності змісту навчального матеріалу.
Підсумком роботи  вихованців є творчі проекти (колективні та індивідуальні), участь у конкурсах, виставках, фестивалях, науково- теоретичних конференціях різних  рівнів.
Програмою передбачено теоретичні та практичні заняття, під час яких інтегруються знання гуртківців із різних сфер знань (народознавство, історія, матеріалознавство, креслення, технологія, дизайн та естетика). Заняття в гуртку забезпечують можливості професійного самовизначення.
Для естетичного виховання, розширення світогляду гуртківців використовуються такі форми роботи, як екскурсії до музеїв, на виставки декоративно-ужиткового мистецтва тощо.
На заняттях використовується дидактичний матеріал: плакати з кресленнями, різноманітні ілюстрації, фотоматеріали, зразки готових виробів.
Контроль за засвоєнням гуртківцями програми здійснюється виконанням тестових, творчих завдань, створенням індивідуальних і колективних проектів  упродовж усього навчання з урахуванням результатів участі в конкурсах і виставках.


 Початковий рівень, перший рік навчання
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема    Кількість годин
    теоретичних    практичних    усього
Вступ    4    -    4
Розділ 1. Робота з природним матеріалом    8    14    22
І.І.Букети    2    4    6
1.2. Пласкі композиції    2    6    8
І.З.Іграшки- сувеніри    4    4    8
Розділ 2.Робота з папером    8    16    24
2.1.Аплікація з паперу    4    6    10
2.2.Об'ємні іграшки з паперу    4    10    14
Розділ З.Клаптикова пластика    10    32    42
3.1. Тканини    2    -    2
3.2. Ручні роботи    2    6    8
3.3. Робота за шаблонами    2    6    8
3.4. Печворк    2    14    16
3.5. Аплікація з тканини    2    6    8
Розділ 4. М'яка іграшка    6    26    32
4.1.Українська народна іграшка    2    8    10
4.2.Пласкі іграшки    2    8    10
4.3. Об'ємні іграшки    2    10    12
Розділ 5.Квілінг    8    20    28
5.1.Основи квілінгу    6    10    16
5.2.Виготовлення сувенірів та аксесуарів    2    10    12
Розділ 6. Робота з бісером    6    20    26
6.1.Сувеніри та прикраси    2    10    12
6.2.Вишивання бісером    4    10    14
Розділ 7. Сувеніри та подарунки    6    20    26
7. 1. Виготовлення святкових сувенірів і подарунків    6    20    26
Розділ 8. Екскурсійна та виставкова діяльність    -    8    8
8. І.Екскурсії, виставки, конкурси    -    8    8
Підсумок    4    -    4
Разом    68    148    216
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (4 год.)
Теоретична частина. Ознайомлення вихованців з метою та завданнями гуртка.
Правила поведінки в гуртку. Правила безпеки праці.
Ознайомлення з традиційними видами рукоділля українського народу. Значення праці в житті людини.
Практична частина. Презентація традиційних і сучасних видів рукоділля. Огляд виставки творчих робіт вихованців відділу.
Розділ 1. Робота з природним матеріалом (22 год.)
1.1.    Букети (6 год.)
Теоретична частина. Природа та фантазія. Бесіда про необхідність бережливого ставлення до природи. Види букетів. Заготовка матеріалів і правила їх зберігання. Послідовність складання букетів.
Практична частина. Заготовка матеріалів. Виготовлення букетів.
1.2.    Пласкі композиції (8 год.)
Теоретична частина. Поняття про композицію. Елементи композиції.
Основні прийоми виготовлення аплікацій. Матеріали та інструменти для роботи. Правила техніки безпеки під час роботи з колючими та ріжучими предметами.
Практична частина. Підбір елементів і матеріалів. Виготовлення аплікацій.
1.3.    Іграшки-сувеніри (8 год.)
Теоретична частина. Іграшки-сувеніри. Види іграшок-сувенірів. Матеріали та інструменти для роботи. Підбір деталей іграшки та варіанти з'єднання частин.
Практична частина. Виготовлення іграшок-сувенірів. Виготовлення індивідуальних колективних сюжетних композицій.
Розділ 2. Робота з папером (24 год.)
2.1.    Аплікація з паперу (10 год.)
Теоретична частина. Історія винаходу паперу. Різноманітність фактури паперу. Естетика та культура під час аплікаційних робіт. Техніка безпеки. Пласка та об'ємна аплікація. Тематичні або сюжетні аплікації.
Етапи виготовлення аплікацій з паперу: підбір паперу, перенесення малюнка, вирізання деталей та їх заготовка, послідовність виконання робіт.
Практична частина. Виготовлення пласких та об'ємних аплікацій за вибраним сюжетом.
2.2.    Об'ємні іграшки з паперу (14 год.)
Теоретична частина. Елементи графічної грамоти. Ескіз як вид графічного зображення предметів і деталей.
Основні лінії на ескізах і кресленнях: контурна, лінія згину, розмірна. Позначення місць нанесення клею. Основні геометричні форми. Конструювання іграшок на основі циліндра, конуса, паралелепіпеда. Виготовлення виробів за готовими розгортками.
Виконання креслень - розгорток.
Практична частина. Виготовлення об'ємних іграшок. Створення сюжетних композицій.
Розділ 3. Клаптикова пластика (42 год.)
3.1.    Тканини (2 год.)
Теоретична частина. Тканини. Види текстильних волокон. Основні властивості тканини. Підбір сполучень тканин за кольором і структурою.
3.2.    Ручні роботи (8 год.)
Теоретична частина. Основні ручні шви тимчасового та постійного призначення. Інструменти та пристрої. Виконання основних волого- теплових робіт. Техніка безпеки під час роботи з колючими та ріжучими предметами, електроприладами.
Практична частина. Виконання зразків ручних швів. Робота з праскою.
3.3.    Робота за шаблонами (8 год.)
Теоретична частина. Підбір тканини за фактурою та кольором. Визначення лицьового та виворітного боків тканини. Перенесення малюнка на тканину. Розкрій деталей за допомогою шаблонів. Способи з'єднання деталей.
Практична частина. Виготовлення виробів-сувенірів із клаптиків тканини. Гольники «капелюх» і «пеньок».
3.4.    Печворк (16 год.).
Теоретична частина. Складання орнаментів та узорів із клаптиків тканини. Види паперових шаблонів, їх виготовлення. Розкроювання тканини. Обшивання шаблонів. З'єднання деталей ручним швом «через край».
Практична частина. Виготовлення виробів побутово-ужиткового призначення.
3.5. Аплікація з тканини (8 год.)
Теоретична частина. Послідовність виготовлення аплікації. Розробка ескізу, виготовлення шаблонів. Розмітка на тканині, розкрій деталей. З'єднання та наклеювання деталей на підоснову. Аплікація з готових форм. Оформлення робіт.
Практична частина. Виготовлення аплікацій-мініатюр.
Розділ 4. М'яка іграшка (32 год.)
4.1.    Українська народна іграшка (10 год.)
Теоретична частина. Історичні дані про іграшку. Національні традиції виготовлення іграшок. Українські народні традиції в оздобленні одягу. Фольклорна  лялька. Роль ляльки в культово-обрядових народних дійствах.
Поняття про матеріали та інструменти для виготовлення іграшок- сувенірів. Виготовлення національної ляльки,
Практична частина. Виготовлення ляльки-мотанки.
4.2.    Пласкі іграшки (10 год.)
Теоретична частина. Загальний принцип конструювання пласких іграшок. Виготовлення лекал. Розмітка на тканині. З'єднання деталей. Оформлення та оздоблення виробу.
Практична частина. Виготовлення іграшки з клаптиків міцних тканин (драп, шкіра).
4.3.    Об'ємні іграшки (12 год.)
Теоретична частина. Поняття про виготовлення іграшок із застосуванням шаблонів геометричних фігур (куля, овал). Робота з креслярськими інструментами. Виготовлення лекал, розкладка на тканині, розкрій. Матеріали для набивання іграшки, правила зшивання та набивання деталей іграшки. Оформлення іграшки згідно з ескізом.
Практична частина. Виготовлення іграшок на основі кульок (курчатко, ведмедик, золота рибка).
Розділ 5. Квілінг (28 год.)
5.1.    Основи квілінгу (16 год.)
Теоретична частина. Квілвнг. Історія розвитку квілінгу. Інструменти та матеріали.
Практична частина. Створення простих квілінгових форм.
5.2.    Виготовлення сувенірів та аксесуарів (12 год.)
Теоретична частина. Вибір моделі виробу. Підбір інструментів і матеріалів. Скручування деталей. Способи та послідовність з'єднання.
Оздоблення готового виробу.
Практична частина. Виготовлення   сувенірів та аксесуарів.
Розділ 6. Робота з бісером (26 год.)
6.1.    Сувеніри та прикраси (12 год.)
Теоретична частина. Матеріали і інструменти. Різноманітність технік і технологія виконання виробів із бісеру. Поєднання кольорів, способи нанизування. Робота за схемами.
Практична частина. Виготовлення декоративних прикрас (кулон, браслет, обручка, квітка, метелик).
6.2.    Вишивання бісером (14 год.)
Теоретична частина. Основні способи нашивання бісеру на тканину. Техніка безпеки під час роботи з голкою. Підбір бісеру за розміром і кольором. Способи закріплення ниток на початку та в кінці роботи.
Практична частина. Декорування тканини бісером і пайетками.
Розділ 7. Сувеніри та подарунки (26 год.)
7.1. Виготовлення святкових сувенірів і подарунків (26 год.)
Теоретична частина. Народні звичаї та обряди. Традиції та свята українського народу та народів світу. Виготовлення святкових сувенірів і подарунків - безмежний простір для фантазії та творчості.
Практична частина. Виготовлення сувенірів-подарунків і вітальних листівок: «Новорічна фантазія», «Різдвяний сувенір», «Великодній кошик», «Весняний передзвін».
Розділ 8. Екскурсійна та виставкова діяльність (8 год.)
8.1. Екскурсії, виставки, конкурси (8 год.)
Підготовка та участь у конкурсах і виставках за профільною діяльністю. Відвідування виставок декоративно-ужиткового мистецтва. Екскурсії до музеїв. Зустрічі з народними майстрами.
Підсумок ( 4 год.)
Підбиття підсумків роботи гуртка за півріччя та рік. Виставка- конкурс робіт гуртківців. Свято «Умілі рученята».

Прогнозований результат
Вихованці мають знати:
-    властивості природних матеріалів, правила їх збирання та
зберігання;
-    мати поняття про екологію навколишнього середовища;
-    основні правила створення площинної аплікації, поняття про
композицію, основи кольорознавства, правила поєднання матеріалів;
-    різноманітність фактури паперу, види роботи з папером;
-    умовні позначення та лінії на ескізах, кресленнях і їх призначення;
-    назви геометричних тіл та фігур;
-    техніку аплікаційних робіт;
-    інструменти для ручної праці;
-    властивості текстильних матеріалів;
-    принципи розкрою деталей, способи з'єднання тканин;
-    безпечно користуватись інструментами та приладами;
-    прийоми плетення гачком;
-    інструменти та матеріали при роботі з бісером, умовні позначення на схемах;
-    поняття «аксесуар» ,«сувенір» , «прикраса»;
-    види декоративного оздоблення виробів;
-    основні данні про естетику та декор, традиції українського народного мистецтва, основні календарно - обрядові свята українського народу.
Вихованці мають уміти:
-    читати й виконувати найпростіші ескізи та схеми;
-    розрізняти кольори за світлом, теплі та холодні;
-    створювати композиції та конструювати вироби з природних матеріалів;
-    виконувати прості та об'ємні вироби з паперу;
-    виготовляти сувеніри - аплікації, виконувати ескіз, користуватись кресленням;
-    виконувати ручні шви, робити розмітку і розкроювати тканину, розрізняти лицьовий та зворотній бік тканини;
-    виготовляти вироби з клаптиків тканини;
-    виготовляти м'які іграшки за найпростішими викрійками;
-    плести ланцюжок, виконувати плетення стовпчиками та плетення по колу, працювати за схемами, добирати інструменти та матеріали;
-    плести аксесуари гачком;
-    оздоблювати вироби аплікацією та вишивкою;
-    виготовляти нескладні сувеніри та прикраси з бісеру;
-    вишивати бісером;
-    втілювати в самостійній практичній роботі отриманні знання та вміння.

Вихованці мають набути досвіду:
-    використання набутих знань, умінь, навичок під час роботи з різними матеріалами;
-    створення композицій із природного матеріалу, паперу, бісеру, ниток;
-     творчої діяльності під час роботи з різними матеріалами;
-    здатність проявляти творчу ініціативу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема    Кількість годин
    Теоретичних    Практичних    Усього
Вступ    4    -    4
Розділ І.Робота з папером    6    32    38
1. І.Традиційні українські техніки роботі з папером    4    16    20
1.1.1.Витинанка    2    8    10
1.1.2. Гофрування    2    8    10
1.2. Квілінг    2    16    18
Розділ 2.Клаптикова пластика    8    36    44
2.1.Технологія виконання машинних робіт    2    2    4
2.2.Печворк у стилі «артишок»    2    8    10
2.3.Оригамі з тканин    2    18    20
2.4.Виготовлення клаптикових виробів    2    8    10
Розділ 3. Декоративні вироби з тканин    8    24    32
3.1.Штучні квіти    4    8    12
3.2.Сувеніри й аксесуари    4    16    20
Розділ 4.Канзаши    6    24    30
4.1.Історія виникнення    2    8    10
4.2.Виготовлення нескладних виробів    2    12    14
4.3.Оздоблення виготовлених виробів    2    4    6
Розділ 5.Вишивання шовковими стрічками                8               22           30
5.1. Основні вузли та стібки                4               6           10
5.2.Вишивання квіткових мотивів                4               16           20
Розділ 6. Сувеніри та подарунки                6               20           26
6. 1. Виготовлення сувенірів і подарунків до свят                6               20           26
Розділ 7. Екскурсійна та виставкова діяльність                -               8           8
7.1. Екскурсії, виставки,конкурси                   8           8
Підсумок               4               -           4
Разом               50              166          216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (4 год.)
Завдання та план роботи на рік. Правила поведінки в закладі та правила безпеки. Організаційні питання.
Розділ 1. Робота з папером (38 год.)
1.1.    Традиційні українські техніки роботи з папером (20 год.)
1.1.1.    Витинанка (10 год.)
Теоретична частина. Найбільш поширені в Україні традиційні вироби з паперу, виконані в техніці витинанки. Матеріали та інструменти. Загальні правила вирізування. Найпростіші вироби в техніці витинанки (серветки, фіранки, гірлянди).
Практична частина. Виготовлення витинанок.
1.1.2.    Гофрування (10 год.)
Теоретична частина. Вироби в техніці гофрування. Гофрування паперу за допомогою «долинок» і «гірок», застосування елементів «ялинкових структур». Зразки та ілюстрації виробів із гофрованого паперу.
Практична частина. Виготовлення найпростіших виробів, виконаних у техніці гофрування: квіти, листівки, метелики, рибки, пташки, ліхтарики, закладки.
1.2.    Квілінг (18 год.)
Теоретична частина. Квілінг. Ознайомлення з виробами в техніці квілінг. Декоративні композиції зі смужок паперу. Заготовка матеріалу, виготовлення найпростіших форм: туга спіраль, вільна спіраль, крапля, вигнута крапля, око, листок.
Практична частина. Створення композицій із найпростіших форм за зразком. Створення самостійних композицій за власним задумом. Виконання самостійних творчих робіт. Виготовлення святкових листівок.
Розділ 2. Клаптикова пластика (44 год.)
2.1.    Технологія виконання машинних робіт (4 год.)
Теоретична частина. Ознайомлення зі швейними машинами, заправка, усунення дрібних неполадок. Техніка безпеки. Основні машинні шви (з'єднувальні, крайові).
Практична частина. Виконання машинних швів.
2.2.    Печворк у стилі «артишок» (10 год.)
Теоретична частина. Волого-теплові роботи. Технологія волого- теплових робіт. Основні прийоми волого-теплової обробки. Властивості тканини. Техніка безпеки під час роботи з елекроприладами.
Практична частина. Виконання волого-теплових операцій. Виготовлення клаптикових виробів в стилі «артишок» (прихватки, ковдри).
2.3.    Оригамі з тканини (20 год.)
Теоретична частина. Виготовлення модулів із тканин- «компаньйонів». Робота за шаблонам. Умовні позначення на схемах, правила читання схем. Техніка складання тканевих деталей та елементів. Методи закріплення та з'єднання.
Практична частина. Виготовлення зразків оздоблювальних деталей та елементів. Створення клаптикових виробів із модулів.
2.4.    Виготовлення клаптикових виробів (10 год.)
Теоретична частина. Вибір і замальовка моделі виробів. Правила роботи з викрійками, виготовлення шаблонів за ними. Розкроювання деталей виробу та послідовність його виготовлення. Правила оздоблення виробів.
Практична частина. Виготовлення виробів побутово-ужиткового призначення.
Розділ 3. Виготовлення декоративних виробів із тканини (32 год.)
3.1.    Штучні квіти. Троянда (12 год.)
Теоретична частина. Штучні квіти. Технологія виготовлення пелюсткових троянд методом скручування косої смужки тканини. Виготовлення квітів за шаблонами.
Практична частина. Виготовлення штучних квітів. Створення композицій.
3.2.    Сувеніри та аксесуари (20 год.)
Теоретична частина. Творчий підхід у виборі матеріалу й оформленні сувенірів. Повторення основних прийомів роботи з текстильними матеріалами. Розроблення виробу, вибір матеріалів, виготовлення лекал.
Практична частина. Виготовлення рамок для фото, скриньок, подарункових торбинок.
Розділ 4. Канзаши (30 год.)
4.1.    Основи плетіння спицями (10 год.)
Теоретична частина. Матеріали та інструменти. Елементи для сторення канзаши Поняття про зразок.  Умовні позначення на схемах.
Практична частина. Виготовлення зразків  за схемами.
4.2.    Виготовлення нескладних виробів (14 год.)
Теоретична частина. Виготовлення нескладних виробів.Підбір матеріалів та інструментів. Технологія виготовлення.
Практична частина. Виготовлення виробів.
4.3.    Оздоблення виготовлений виробів (6 год.)
Теоретична частина. Обробка виробів. Оздоблення виробів. Послідовність виготовлення прикрас. З'єднання їх з виробом.
Практична частина. Виготовлення різних квітів. Оздоблення виробів.
Розділ 5. Вишивання шовковими стрічками (30 год.)
5.1.    Основні вузли та стібки (10 год.)
Теоретична частина. Матеріали та інструменти. Основні вузли та стібки: протягування стрічки в голку, стрічковий стібок, декоративний та «французький» вузли, шов «петля», стебловий шов.
Практична частина. Вишивання квітів (ромашка, сонях, мальва, колосок, дзвіночок та мак).
5.2.    Вишивання квіткових мотивів (20 год.)
Теоретична частина. Розробка композицій. Підбір матеріалів, способи перенесення малюнка на тканину.
Практична частина. Виготовлення декоративних виробів з елементами стрічкової вишивки (рамка, картинка, листівка).
Розділ 6. Сувеніри та подарунки (26 год.)
6. 1. Виготовлення сувенірів і подарунків до свят (26 год.)
Теоретична частина. Ознайомлення з історією свят та обрядів.
Практична частина. Виготовлення сувенірів і подарунків до свят Святого Миколая, Нового року, Різдва, Святого Валентина, 8 Березня, Великодня.
Розділ 7. Екскурсійна та виставкова діяльність(8 год.)
7.1. Екскурсії, виставки, конкурси (8 год.)
Підсумок (4 год.)
Підбиття підсумків роботи гуртка за півріччя та за рік. Виставка робіт гуртківців. Визначення кращих робіт.

                                            Прогнозований результат

Вихованці мають знати:
-    основи сучасних технік паперопластики;
-    техніку витинанки;
-    швейне обладнання, інструменти та пристрої, техніку безпеки при роботі з ними, усунення дрібних неполадок;
-    основні машинні шви;
-    технологію волого-теплових робіт;
-    техніку виконання клаптикових виробів;
-    методи виготовлення штучних квітів;
-    основні правила плетіння на спицях;
-    основні стібки та шви в вишивці стрічками;
-    основи графічної грамоти, композиції та кольорознавства;
-    правила оздоблення виробів з паперу, тканини, ниток;
Вихованці мають уміти:
-    використовувати різні прийоми та техніки при виготовлені виробів із паперу;
-    виконувати вироби з паперу в різних техніках;
-    виконувати машинні шви, заправляти та обслуговувати швейну машину;
-    виконувати основні волого-теплові операції та безпечно користуватись праскою;
-    створювати клаптикові композиції, використовуючи схеми та шаблони;
-    добирати матеріали за їхніми властивостями, кольором та фактурою;
-    виготовляти штучні квіти із тканини;
-    плести на спицях нескладні узори за схемами;
-    плести на спицях шарф та капелюшок;
-    добирати матеріали та інструменти при вишивці стрічками;
-    переносити малюнок на тканину;
-    виконувати основні стібки та шви в вишивці стрічками;
-    застосовувати отримані знання при створенні композицій з паперу, тканини та стрічок.
Вихованці мають набути досвіду:
-    застосування отриманих знань під час створення композицій із паперу, тканини, ниток, стрічок, використовуючи різні техніки;
-    добирати матеріали за їхніми властивостями, кольором, фактурою;
- застосування знань зі швейної справи на практиці;
- самостійності в практичній діяльності;
- досвіду творчої діяльності під час роботи з різними матеріалами.

ЛІТЕРАТУРА

1.    Волощук А.С. Науково-педагогічні основи формування творчої особистості / Волощук А.С. - К. : Педагогічна думка, 1998.
2.    Воропай О. Звичаї нашого народу. / Воропай О.- К.: Оберіг, 1991. - 200 с.
3.    Гальперина Г.А. Гардины, шторы, подушки, покрывала. / Гальперина Г.А.- Советы для дома.- М. : РИПОЛ класик. 2006. - 320с.
4.    Гукасова А.М. Внеклассная работа по труду: Работа с разными материалами / Гукасова А.М. - Пособие для учителей. - М. : Просвещение, 1981. - 178с.
5.    Гукасова А.М., Шишарева Е.И., Могилевская И.С. Рукоделие в начальных классах / Гукасова А.М.- Книга для учителей по внеклассной работе.- М.: Просвещение, 1984. - 192с.
6.    Ерзенкова Н.В.Женская одежда в деталях / Ерзенкова Н.В.-Издание для досуга.-С.-Петербург: ТОО «Лейла», 1994. - 320с.
7.    Ерзенкова Н.В. Свой дом украшу я сама. / Ерзенкова Н.В.-Издание для досуга.-С.-Петербург: ТОО «Лейла», 1994. - 420с.
8.    Ковальов О.Є. Методика викладання декоративного мистецтва у початковій школі. / Ковальов О.Є. - Суми: ВВП " Мрія-1" ЛТД, 1997.
9.    Костюк    Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості./ Костюк Г.С. - К. : Рад. школа, 1989.
10.    Кубланов    Б. Г. Мистецтво як форма пізнання дійсності. / Кубланов Б.Г. - К. : Мистецтво, 1967.
11.    Найден    О.С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості. / О.С.Найден - К.: АртЕк. - 1999, - 257 с.
12.    Репіленко Л. Апліція із природного матеріалу / Репіленко Л.¬Тернопіль, «Підручники і посібники», 2008.
13.Чернова А.Г., Чернова Е.В. Искусство вышивки лентами / Чернова А. Г.- Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 157с.
14.Артамонова Е. В. Подарки и сувениры из бисера. / Е.В.Артамонова - М.: ЭКСМО, 2005.
15.    Батраченко    Н.В., Головінов В.П., Каменєва Н.М. Технологія виготовлення жіночого одягу / Батраченко Н.В. - Підручник для учнів професійно-технічних навчальних закладів.- К. : Вікторія, 2000. - 512с.
16.    Воротилова    Т.Е. Учитесь шить красиво / Воротилова Т.Е. Учебное пособие. - М.: ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 1995. - 222с.
17.    Божко    Л. А. Бисер. Уроки мастерства. - / Л. В. Божко Бисер. Уроки мастерства. - М. : Мартин, 2002.
18.    Ляукина    М. Бисер. Серия «Основы художественного ремесла». - / М. Ляукина Бисер. Серия «Основы художественного ремесла». - М. : Аст-пресс, 1999.
19.    Магина    А. Академия «Умелые руки». Изделия из бисера. / А.Магина - М. : ЭКСМО, 2002.

 

Категорія: Мої статті | Додав: CDT (03.03.2017)
Переглядів: 202 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
  • Офіційьний блог
  • uCoz Спільнота
  • FAQ по системі
  • База знань uCoz