КЗ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"
РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Меню сайту
Фінансовий звіт
http://centrydyt.at.ua/publ/ finzvit/finzvit/2-1-0-1
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 11
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Файли » Методичні рекомендації

Навчальні програми
14.02.2020, 13:56

             ВІДДІЛ ОСВІТИ РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»

РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

ПОГОДЖЕНО

науково-методичною

радою районного

методичного кабінету

протокол №_____

від_____________

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом відділу освіти

        райдержадміністрації

     ____________№_____

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з позашкільної освіти

художньо-естетичного напряму

«Чарівна соломка»

3 роки навчання

смт Рокитне – 2018

Упорядник:

Несенчук Наталія Іванівна – керівник гуртків  комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості».

Рецензенти:

       Федорович Н.М.- методист Рокитнівського районного методичного кабінету.

Парчук Г. Є.–  методист комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості».

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

              На сьогодні до числа найбільш актуальних питань освіти належить створення умов для особистісного розвитку та самореалізації кожного учня, виховання громадянина демократичного суспільства, який би вмів критично мислити, використовувати  набуті знання та вміння для творчого розв’язання проблем.  Особливої уваги  набувають питання формування творчої особистості,  яка готова  до  подолання труднощів на  шляху  досягнення мети. Саме це завдання ставиться  при організації гуртка «Чарівна соломка», адже робота  із соломкою  є одним з найцікавіших видів народної творчості, що відкриває широкі можливості для художньо-естетичного розвитку  вихованців, навчання і виховання їх на матеріалах народного побуту, звичаїв, традицій, обрядів Поліського краю. Доступність і проста технологія обробки сприяє розвитку цього давнього виду ремесла не лише серед майстрів, але  й у навчальних закладах. Для виготовлення виробів не потрібно дорогих верстатів, інструментів, матеріалів.

Створення навчальної програми обумовлено необхідністю трудового виховання  та професійного самовизначення  учнів, їх творчого та  художньо-естетичного розвитку на основі досвіду майстрів декоративно-ужиткового мистецтва свого регіону. Особливість  полягає в тому,   що в основу  її покладено авторський досвід керівника гуртка, який  розкриває дітям    свої підходи до   створення  композицій аплікації соломкою та соломоплетіння.

         Навчальна  програма  реалізується у гуртку «Чарівна соломка»  художньо-естетичного напряму  та розрахована на  дітей  віком від 7 до 18 років.

Метою програми є створення умов для творчого розвитку дітей засобами соломоплетіння.

Завдання  навчальної програми :

- ознайомити з українськими народними ремеслами і промислами, традиціями  соломоплетіння свого регіону;

- навчити володінню технікою «аплікація соломкою», соломоплетіння;

- виховати дбайливе   ставлення до духовних цінностей українського народу, формувати потребу берегти, продовжувати та примножувати культурні надбання Поліського краю;

- виховувати культуру праці;

- розвинути художній смак, творчу уяву,фантазію, виробити індивідуальний стиль роботи;

- розвинути працелюбство, наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності;

- сприяти самореалізації  дитини в соціумі засобами мистецтва;

- сприяти професійному самовизначенню.

Програму побудовано за лінійним принципом. Навчальний матеріал  реалізується  систематично і послідовно з  поступовим ускладненням. Його вивчення спирається на принципи інтеграції загальної середньої та позашкільної освіти,  поєднання сучасного та традиційного, здійснення міжпредметних зв’язків, індивідуального підходу.

Навчальна програма  передбачає  3 роки  навчання за початковим (1-й рік) та основним (2- 3-й  роки) рівнями, відповідно на кожен рік -216 годин, на тиждень  - 6 годин.

На 1-му році  навчання вихованці засвоюють   найпростішу техніку - плоску аплікацію соломкою. Вивчають прийоми підготовки соломки до аплікації, правила безпечної роботи з матеріалами та інструментами, опановують технологічні й естетичні вимоги щодо композиції  різних видів, виконують аплікації за зразком, на вільну тему, створюють геометричні, анімалістичні, рослинні композиції.

На 2-му році навчання передбачається поглиблене вивчення теоретичних основ і послідовне опанування вихованцями техніки об'ємної аплікації  соломкою. Програма  спрямована на формування вмінь і навичок  творчої діяльності вихованців, художньо-естетичного пізнання світу, відродження місцевого колориту, реалізацію принципу індивідуального  підходу.

На  3-му році  навчання  передбачається вивчення технік: дугове, кругове об'ємне плетіння, обмотка соломкою. Вихованці поглиблюють знання  з історії  народних промислів в Україні та безпосередньо в даній місцевості, вдосконалюють уміння та навички з виготовлення народних  обрядових зразків  виробів, народної іграшки, побутових предметів та прикрас.

На всіх трьох роках навчання  навчально-виховний  процес спрямовується на розвиток  художніх здібностей та творчого мислення вихованців, задоволення їх потреб  в творчій самореалізації; формування культурного й естетичного світогляду вихованців, вивчення народних звичаїв та обрядів Поліського краю; виховання шанобливого ставлення до духовних надбань українського народу та свого регіону.

Для розширення світогляду вихованців програма передбачає проведення екскурсій  в  музеї, на виставки творів народного мистецтва, зустрічей з майстрами,   родинних свят, пізнавально-ігрових програм, конкурсів, виставок тощо.

Основним методом опрацювання навчального матеріалу є практичний, формами контролю за результативністю навчання є  підсумкові заняття, участь в конкурсах, виставках, творчих звітах.

 

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

Тема

Кількість годин

з\п

 

 

 

усього

теоретичних

практичних

1.

Вступ

3

2

1

1

2.

Елементи матеріалознавства

3

1             

2

3.

Підготовка соломки для аплікації

9

3

6

 

 

 

 

 

4.

Плоскі  вироби з соломки. Квіти

60

6

54

5.

Композиції  з представниками фауни

57

6

51

6.

Поробки  на основі складніших «плоских» технік. Архітектурні споруди

66

6

60

7.

Пейзажні аплікації

6

1

5

8.

9.

Екскурсії та виставки

Підсумок

9       

3

3

1

6

2

                                                                              Разом

216

30

186

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.   Вступ   ( 3 год.)

       Теоретична частина. Знайомство  з  планами та завданнями роботи гуртка. Інструменти та матеріали. Вступний інструктаж з техніки безпеки. Правила внутрішнього  розпорядку.

      Практична частина. Відпрацювання вмінь роботи з інструментами та матеріалами.

2.  Елементи матеріалознавства (3 год.)

        Теоретична частина. Види соломки. Технологія роботи з соломкою. Організація робочого місця. Безпека праці. Основні санітарно-гігієнічні вимоги.

         Практична частина. Заготівля матеріалу і підготовка його до роботи.

3.  Підготовка соломки для аплікації (9 год.)

       Теоретична частина. Історія народних промислів в Україні та в даній місцевості. Вироби з соломки як складова частина декоративно-прикладного мистецтва. Види солом'яних виробів, народні обрядові вироби із соломки, побутові предмети та прикраси. Види соломки, яку застосовують в аплікації. Правила обробки та зберігання соломки.

       Практична частина. Обробка соломки (обрізування, прасування,  наклеювання). Оволодіння безпечними прийомами роботи з ріжучими, колючими та електроінструментами.

4.  Плоскі  вироби з соломки. Квіти (60 год.)

        Теоретична частина. Аплікація як вид декоративно-прикладного мистецтва. Прийоми виготовлення аплікацій. Кращі зразки робіт, виконані відомими  майстрами.

Практична частина. Виготовлення виробів: «Троянди», «Мальви», «Фантазія», «Букет».

 1. Композиції  з представниками фауни (57 год.)

         Теоретична частина. Аплікації різноманітного світу природи. Демонстрація  та аналіз зразків робіт (комахи, птахи, риби).

Практична частина. Створення декоративних композицій: «Метелики»,  «Риби», «Птахи».

 1. Поробки  на основі складніших «плоских» технік». Архітектурні споруди (66год.)

       Теоретична частина. Основи макетування. Антураж. Зразки виробів.

        Практична частина. Виготовлення композицій: «Криниця», «Церква», «Архітектурна споруда».

 1.  Пейзажні аплікації (6 год.)

        Теоретична частина. Бесіда: «Гармонійний і прекрасний, неповторний світ – мій власний». Пейзаж, перспектива.

Практична частина. Виконання пейзажної аплікації: «Ніч така місячна…»

 1.  Екскурсії та виставки (9 год.)

          Практична частина. Участь у виставках, конкурсах. Екскурсії для ознайомлення гуртківців з природою, історією  і культурою  Полісся. Відвідування краєзнавчих, природничих та історичних музеїв,  виставок декоративно-прикладного мистецтва. Зустрічі з народними  майстрами.

 1.  Підсумок (3 год.)

Практична частина. Творчий звіт гуртків. Перегляд, оцінка виконаних робіт.

Відзначення кращих учнів.

ПРОГНОЗОВАНИЙ    РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці  мають  знати:

 • види соломки, що застосовуються в аплікації, її особливості та призначення;
 • способи обробки соломки;
 • основні кольори та кольорові гами;
 • основні прийоми побудови композиції;
 • технологічні прийоми обробки виробів електроінструментами;
 • правила безпечної роботи з інструментами.

      Вихованці мають вміти:

 • правильно застосовувати інструменти в роботі;
 • готувати соломку до роботи;
 • працювати над ескізом та шаблонами;
 • застосовувати прийоми наклеювання соломки;
 • виготовляти матеріал для фону.

         Вихованці повинні набути досвіду:

 • обробки соломки;
 • правильного застосовування інструментів в роботі;
 • працювання над ескізом та шаблонами;
 • застосовування прийомів наклеювання соломки;
 • виготовлення матеріалу для фону.

 

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

з/п

                      Тема

                       Кількість годин

усього

теоретичних

практичних

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

7.

8.

9.

10.

Вступ

Підготовка соломки до аплікації

Рослинні композиції

Квіткові композиції

Виконання завдання за зразком

Використання у роботі природнього матеріалу.

Анімалістичні композиції

Пейзажні композиції

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

Підсумок

3

12

30

39

24

18

 

60

21

6

3

1

1

3

6

2

2

 

6

3

6

3

2

11

27

33

22

16

 

54

18

-

-

 

 

                                                        Разом

216

33

183

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступ (3 год.)

        Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Робоча кімната. Інструменти та матеріали. Правила безпеки на заняттях.

       Практична частина. Відпрацювання вмінь роботи з інструментами та матеріалами.

 1. Підготовка соломки до аплікації (12 год.)

        Теоретична частина. Прийоми обробки соломки: випалювання і тонування електровипалювачем, згинання, витинання, фарбування, відбілювання. Правила безпеки праці при роботі з електроінструментами.

         Практична частина. Підготовка робочого місця, матеріалів та інструментів.  Виконання прийомів контурного вигинання, фарбування та відбілювання, передавання світлотіні.

 1. Рослинні композиції (30 год.)

         Теоретична частина. Особливості композиції з рослинними елементами. Види об'ємної аплікації. Основи аранжування.

          Практична частина. Робота над ескізом рослинної композиції: «Букет», «Осінній букет».

 1. Квіткові композиції  (39 год.)

         Теоретична частина. Масштабність як засіб виявлення сюжетного центру. Урахування напряму вигину соломки під час виготовлення аплікації.

          Практична частина. Виготовлення панно на тему: «Букет білих троянд», «Радість».

 1. Виконання завдання за зразком  (24 год.)

        Теоретична частина. Історія виникнення та обрядова функція ялинкових прикрас. Технологія виготовлення об'ємних декоративних конструкцій.

        Практична частина. Виготовлення виробу «Збережемо лісову красуню».

 1. Використання у роботі природного матеріалу (18 год.)

        Теоретична частина. Особливості виробу та виконання малюнка. Орнамент. Види орнаментів.

         Практична частина. Виготовлення виробу «Калина».

 1. Анімалістичні композиції(60 год.)

        Теоретична частина. Технологічні та естетичні вимоги до анімалістичної композиції. Декоративне оформлення виробу. Використання в роботі натуральної та фарбованої соломки.

        Практична частина.  Складання ескізу для аплікації. Розбивка ескізу на елементи. Виготовлення фону для аплікації. Наклеювання соломки. Виготовлення виробів: «Птахи», «Птахи на гілках», «Пташенята».

 1. Пейзажні композиції (21 год.)

Теоретична частина. Особливості передачі простору. Пейзаж.

Практична частина.   Розробка ескізу виробу «Поліські мотиви».

Визначення ліній,  виготовлення фону, наклеювання соломки.

 1. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (6 год.)

         Практична частина. Родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси .

Екскурсії для ознайомлення гуртківців з природою, історією  і культурою  Полісся. Відвідування краєзнавчих, природничих та історичних музеїв, виставок декоративно-прикладного мистецтва. Зустрічі з народними  майстрами.

 1. Підсумок (3 год.)

        Практична частина. Творчий звіт гуртків. Перегляд, оцінка виконаних робіт.

Відзначення кращих учнів.

ПРОГНОЗОВАНИЙ    РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці  мають  знати:

 • основні прийоми побудови композиції;
 • технологічні та естетичні вимоги до композиції різних видів;
 • технологію виготовлення аплікації з соломки;
 • технологічні прийоми обробки виробів електроінструментами;
 • правила безпечної роботи з інструментами.

      Вихованці мають вміти:

 • готувати соломку до роботи;
 • працювати над ескізом та шаблонами;
 • застосовувати прийоми наклеювання соломки;
 • виготовляти матеріал для фону.

         Вихованці повинні набути досвіду:

 • правильного застосовування інструментів в роботі;
 • працювання над ескізом та шаблонами;
 • застосовування прийомів наклеювання соломки;
 • виготовлення матеріалу для фону.
Категорія: Методичні рекомендації | Додав: CDT
Переглядів: 5 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • Офіційьний блог
 • uCoz Спільнота
 • FAQ по системі
 • База знань uCoz