КЗ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"
РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Меню сайту
Фінансовий звіт
http://centrydyt.at.ua/publ/ finzvit/finzvit/2-1-0-1
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 11
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Файли » Методичні рекомендації

Навчальні програми
14.02.2020, 13:32

ВІДДІЛ ОСВІТИ РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"

РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

науково-методичною

радою районного

методичного кабінету

протокол №_____

від_______________

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом відділу освіти

райдержадміністрації

______________№_____

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з позашкільної освіти

художньо-естетичного напряму

«Світ мистецтва»

3  роки навчання

смт Рокитне – 2018

Упорядник:

Несенчук Наталія Іванівна – керівник гуртків КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості».

Рецензенти:

Федорович Н.М.- методист Рокитнівського районного методичного кабінету.

Парчук Г.Є. –  методист КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Рокитнівської районної ради.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

      Образотворче мистецтво — це  мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).

      Образотворче мистецтво відображає дійсність у наочних образах, відтворює об'єктивно наявні властивості реального світу: об'єм, колір, просторовість, матеріальну форму предмета, світлоповітряне середовище тощо.

       Метою програми  «Світ мистецтва» є формування компетентностей особистості засобами образотворчого мистецтва.

       Основні завдання:

 •  надання знань про закони образотворчого мистецтва: основи композиції, кольорознавство, засоби виразності, чинники, що впливають на створення художнього образу;
 • розширення художньо-естетичного досвіду, опанування художніми вміннями та навичками в практичній діяльності, ознайомлення з творами світової та української художньої культури;
 • формування творчих здібностей: спостережливості, відчуття масштабу, кольору та пропорцій, художньо-образного сприйняття побаченого та його творчого відображення засобами мистецтва, варіативності та асоціативності;
 • збагачення емоційно-почуттєвої сфери;
 •  виховання естетичного ставлення до дійсності, емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва, світоглядних уявлень і ціннісних орієнтацій.

       Програму побудовано за лінійним принципом. Навчальний матеріал  реалізується  систематично і послідовно з  поступовим ускладненням. Його вивчення спирається на принципи інтеграції загальної середньої та позашкільної освіти,  поєднання сучасного та традиційного, здійснення міжпредметних зв’язків, індивідуального підходу.

      Програма розрахована на трирічну початкову та  основну підготовку дітей молодшого та середнього шкільного віку. Групи формуються з урахуванням віку дитини та її підготовленості: 1-3 рік – 12-15 дітей.  Навчання передбачає 216 годин на рік, відповідно на тиждень – по 6 годин.

      На 1-му році початкового рівня основною формою навчання дітей  образотворчому мистецтву  є гра, під час якої відбувається поступовий перехід від простих до складніших видів творчості. У цьому віці учні займаються малюванням, ліпленням, аплікацією, конструюванням. Художньо-творча активність дітей спрямована не лише на відтворення художнього образу, але й на обговорення малюнка. Основою спілкування між педагогом і дитиною є діалог.

        Заняття малювання чергуються із заняттями  ліплення, аплікації та конструювання;  в    їхню структуру включаються рухливі паузи, вправи, що сприяють зняттю м'язової напруги руки, тулуба, покращують позитивний емоційний стан дитини.

                   Діти вивчають правила роботи з художніми матеріалами та інструментами, опановують технологічні й естетичні вимоги щодо композиції  різних видів, виконують аплікації за зразком, на вільну тему, створюють геометричні, анімалістичні, рослинні композиції.

       На 2-му році  основного рівня навчання передбачається поглиблене вивчення теоретичних основ і послідовне опанування вихованцями більш складних технік. Діти вивчають жанри і специфіку художнього образу, знайомляться із синтезом мистецтв і засобами художньої виразності, засвоюють різноманітні технічні прийоми створення художніх робіт. Учні опановують ускладнення палітри кольорів, створення загальної гами творчої роботи та передавання фактури предметів різними засобами. Разом із вирішенням колористичних завдань діти засвоюють композиційні прийоми та способи композиційної організації площини, вивчають закони перспективи.

        Програма 3-го року навчання передбачає засвоєння таких головних тем: простір, об'єм, форма, колір і закони композиції. Значна частина занять присвячується використанню кольору, як засобу гармонізації форми та художньої виразності. Велика увага приділяється засвоєнню поняття про специфіку декоративного образу, про декор, як засіб збагачення форми й композиційної організації образотворчої поверхні та створення декоративних композицій.

        Засобами контролю за ефективністю навчання є участь у виставках, конкурсах районного, обласного та всеукраїнського рівнів, захист виконаних робіт вихованцями, персональні виставки.

        Під час заняття з гуртківцями використовуються фронтальні, групові й індивідуальні форми роботи.

         З метою поглиблення теоретичних і практичних знань доцільно проводити екскурсії в природу, на виставки образотворчого мистецтва, демонструвати роботи гуртківців на виставках і конкурсах художньої творчості.

 

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

Назва теми

Разом

Теорія

Практика

1.

Вступ

3

2

1

2.

Малювання

48

8

40

3.

Композиція

39

4

35

4.

Графіка

21

3

18

5.

Живопис

21

3

18

6.

Аплікація

36

6

30

7.

Конструювання

30

4

26

8.

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

15

-

15

9.

Підсумок

3

3

-

                                                              Разом

216

33

183

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Вступ   ( 3 год.)

Теоретична частина. Знайомство  з  планами та завданнями роботи гуртка. Інструменти та матеріали. Вступний інструктаж з техніки безпеки. Правила внутрішнього розпорядку. Вимоги до робочого місця. Історія виникнення образотворчого мистецтва.

Практична частина. Розвиваючі ігри, вправи. Виконання етюду на задану тему.

2. Малювання (48 год.)

Теоретична частина. Мистецтво малювання. Кольори, які оточують нас. Основні кольори. Симетрія як засіб гармонізації форми. Узгодження силуетної форми і декору. Види ліній, їхні напрямки. Види декоративного мистецтва. Прийоми зображення простих форм. Ознайомлення з поняттям «розбіл» кольору, ускладнення палітри. Холодні кольори. Теплі кольори, їх характеристика. Поняття про формат і раціональне заповнення його зображенням. Способи відтворення особливостей форми за допомогою ліній, штриха, плями (світлотінь). Значення лінії, штриха, плями. «Окомір».

Практична частина. Вправи із зображенням людей і тварин (спрощення до геометричних фігур). Рішення ескізів у кольорі. Змішування фарб. Вправи на проведення ліній, утворення плям. Робота над штрихом. Значення поняття «світлотінь». Штрих на світлотіні для побудови об’ємності речей. Зображення побутових двох речей, близьких за формою до геометричних тіл. Вправи на змішування теплих кольорів і утворення «плям». Малювання звірів, птахів, риб і комах, рослин, об'єктів і явищ,декоративне малювання.

 3.Композиція (39 год.)

Теоретична частина. Зміст поняття «композиція» в образотворчому мистецтві. Послідовність роботи над малюнком. Основні правила композиції, їх специфіка. Симетрія, асиметрія, рівновага. Основні закони пропорцій. Способи зображення відкритого простору. Головні та другорядні елементи в композиційному рішенні. Закріплення можливості підкреслення горизонтального та вертикального руху різними засобами: рухом мас, мазками, штрихами, тональною розтяжкою і т. д.

Практична частина. Вправи на закріплення знань по «стилізації» форм живої природи. Виконання довільної композиції. Робота в зошитах: вправи із зображення відкритого простору та особливостей будови дерев. Замальовки форми дерев, рослин. Виконання композицій «Мій рідний край», «Настрій осені», «Хор ліній».

4.Графіка (21 год.)

Теоретична частина. Засоби виразності в графіці. Розпізнавання творів графічного мистецтва. Спостереження за об'ємними геометричними формами. Виявлення умовного кольору предмета.

Практична частина. Виконання композицій «Стежинки графіки», «Натюрморт з 2-х предметів».  Формування графічних навичок.

5. Живопис (21 год.)

Теоретична частина. Характеристика законів живопису: колір (ахроматичний, хроматичний), насиченість, світлота, відтінок, мазок, пляма, тонова розмивка. Засоби художньої виразності у живописі. Відтворення стану природи засобами живопису. Елементарні закони перспективи. Пропорції і будова частин обличчя людини.

Практична частина. Вправи на різне накладання фарби: мазки, розтяжка кольору «по-сухому», «по-вологому», «набризки». Виконання тематичних малюнків: «Падають листочки під мелодію осені», «Невідомі світи».

6. Аплікація (36 год.)

Теоретична частина. Вивчення прийомів вирізування та склеювання. Формування навиків роботи з ножицями. Композиційно правильне розташування об'єктів на аркуші.

Практична частина. Виготовлення аплікацій.

7. Конструювання (30 год.)

Теоретична частина. Формування навиків робіт із ножицями та папером. Конструювання об'ємної форми з окремих елементів.

Практична частина. Виготовлення вітальної листівки. Виготовлення об'ємних предметів.

8. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (15 год.)

    Дитячі ранки, родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси. Екскурсії для ознайомлення з природою, історією і культурою краю. Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних та художніх музеїв. Відвідування виставок дитячих робіт. Відвідування художніх виставок. Підготовка та проведення виставок робіт вихованців студії (аналіз та відбір учнівських робіт, їхнє оформлення, монтаж експозиції, урочисте відкриття виставок).

         9.Підсумок (3 год.)

Творчий звіт гуртківців. Відзначення кращих учнів. Завдання на літо. Перегляд ілюстрацій. Перевірка знань і умінь гуртківців: тестування.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці повинні знати:

 • види образотворчого мистецтва, виражальні можливості кольору;
 • основні закони лінійної перспективи;
 • зміст поняття «композиція» (у мистецтві) та її значення;
 • знати і розрізняти мистецькі твори за різновидами і жанрами;
 • закони  кольорознавства  та лінійної перспективи;
 • прийоми користування різними художніми техніками та матеріалами для виконання творчих робіт;
 • різні художні техніки, прийоми та матеріали у мистецтві;
 • зразки національного та світового мистецтва.

 

Вихованці повинні вміти:

 • шляхом змішування фарб відтворювати складні кольори та об’ємні форми;
 • передавати  цілісну картину розташування предметів у просторі, знаходити відповідне композиційне рішення;
 • розрізняти мистецькі твори за тематикою та ознаками їх естетичної цінності;
 • використовувати засоби виявлення об’ємно-пластичних якостей форми у своїх роботах;
 • володіти різними композиційними засобами;
 • творчо використовувати різні техніки (змішані);
 • підбирати допоміжний матеріал та використовувати його при роботі.

Вихованці повинні набути досвіду:

 • розрізнення мистецьких творів;
 • виконання творчих композицій у різних техніках.
 •  

                Основний рівень, другий рік навчання

                НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

                   Розділ,тема

усього

теоретичних

практичних

1.

Вступ

3

2

1

2.

Тематична і декоративна

Композиція

45

6

39

3.

Графіка

30

3

27

4.

Станковий і декоративний

Живопис

60

10

50

5.

Скульптура

21

2

19

6.

Робота на пленері

36

6

30

7.

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

18

18

-

8.

Підсумок

3

3

-

                                                          Разом

216

50

166

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (3 год.)

         Теоретична частина. Плани та завдання роботи гуртка. Правила внутрішнього розпорядку, загальні правила безпеки праці, виробничої санітарії та особистої гігієни. Організаційні питання. Інструменти та матеріали, їхнє призначення.

         Практична частина. Відпрацювання вмінь роботи з інструментами та матеріалами.

       2. Тематична і декоративна композиція (45 год.)

       Теоретична частина. Закони композиції. Станкова композиція. Досягнення врівноваженості шляхом рівномірного розташування елементів на площині. Образ людини в композиції. Декоративна композиція. Види декоративно-прикладного мистецтва. Вивчення зразків. Збагачення силуетної форми декором. Симетрія як засіб композиційної організації площини, рівновага в композиції. Народні традиції у декоративно-прикладному мистецтві.

        Практична частина. Тематичне малювання за декоративними і станковими композиціями.

         3. Графіка (60 год.)

        Теоретична частина. Засоби виразності графіки. Розпізнавання творів графічного мистецтва. Формування графічних навичок. Характеристика засобів виразності графіки. Поняття «асоціація».

         Практична частина. Виконання графічних робіт. Вправи на виконання ліній, плям, штриха. Виконання композиції «Стежинки графіки». Вправи на створення плям і силуетів – образів на білому або на чорному тлі. Вправи на передачу масштабності та пропорцій різних тварин, птахів, людини. Виконання заданої композиції

          4. Станковий і декоративний живопис (52 год.)

        Теоретична частина. Види образотворчого мистецтва. Засоби художньої виразності у живописі. Закономірності кольорового кола. Теплі та холодні кольори. Основні й похідні кольори. Відтворення стану природи засобами живопису. Освоєння просторових явищ. Елементарні закони перспективи. Пропорції і будова частин обличчя людини.

         Практична частина. Малювання сил природи. Малювання натюрмортів, пейзажів, портретів. Колективне виконання композиції.

         5. Скульптура (20 год.)

         Теоретична частина. Види і жанри скульптури. Ознайомлення з творами народних та сучасних майстрів іграшки. Ознайомлення з анімалістичним жанром у скульптурі. Ознайомлення із засобами виразності скульптури: об’єм, пластика форми, фактури; види скульптури, рельєф. Об'ємне ліплення. Взаємозв'язок основної форми і додаткових елементів. Прийоми декоративної розробки форми і методи їхнього засвоєння. Перетворення реалістичної форми зображення у декоративну. Ліплення на площині. Стилізація.

        Практична частина. Робота в зошитах. Ескіз роботи. Створення іграшки фантазії із використанням каркасу. Створення об’ємного образу тварини (грайливого, розлюченого, голодного, веселого звіра). Вправи на створення об’ємної пластики. Виконання колективної роботи на тему: «Мій рідний край». Розпізнавання композиції у скульптурі (статика, динаміка, ракурс круглої форми, фактура та плановість у рельєфі).

       6. Робота на пленері (24 год.)

    Теоретична частина. Малювання живої природи (тварин та рослин) з натури. Відтворення стану природи у пейзажах. Натюрморти.

     7. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (16 год.)

    Пізнавально-ігрові програми, конкурси. Екскурсії для ознайомлення з природою, історією та культурою краю. Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних і художніх музеїв. Відвідування виставок дитячих робіт. Відвідування художніх виставок. Вироблення у вихованців навичок сприйняття творів. їхнього аналізу та інтерпретації у власній художній діяльності. Підготовка та проведення тематичних і персональних виставок робіт вихованців студії, а також виставок, присвячених пам'ятним подіям чи святам. Виставка робіт: «Відтвори світ навколо себе».

       8. Підсумок (2 год.)

   Тестування гуртківців. Звітна виставка вихованців студії. Оформлення робіт і виставки. Виставка робіт. Відзначення кращих учнів. Завдання на літо.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці повинні знати:

 • основні закони лінійної перспективи;
 • зміст поняття «композиція» (у мистецтві) та її значення;
 • знати і розрізняти мистецькі твори за різновидами і жанрами;
 • закони  кольорознавства  та лінійної перспективи;
 • засоби виразності об’ємної пластики, роль світла і тіні у рельєфі;
 • національні та культурні особливості мистецтва, праці, побуту;
 • прийоми користування різними художніми техніками та матеріалами для виконання творчих робіт;
 •  види перспектив (лінійну, фронтальну, повітряну, різні лінії горизонту і точки зору)  та композицій (сюжетні, декоративні, ілюстративні);
 • різні художні техніки, прийоми та матеріали у мистецтві;
 • зразки національного та світового мистецтва.

Вихованці повинні вміти:

 • розрізняти мистецькі твори за тематикою та ознаками їх естетичної цінності;
 • свідомо вести спостереження за об’єктами довкілля;
 • використовувати засоби виявлення об’ємно-пластичних якостей форми у своїх роботах;
 • свідомо користуватися різними художніми прийомами та матеріалами для виконання творчих робіт;
 • володіти різними композиційними засобами;
 • використовувати лінійну перспективу та виразні засоби для виявлення форми, її конструкції;
 • творчо використовувати різні техніки (змішані);
 • підбирати допоміжний матеріал та використовувати його при роботі.

Вихованці повинні набути досвіду:

 • розрізнення мистецьких творів;
 • виконання творчих композицій у різних техніках;
 • використання засобів художньої виразності різних видів мистецтва;

...

Категорія: Методичні рекомендації | Додав: CDT
Переглядів: 6 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • Офіційьний блог
 • uCoz Спільнота
 • FAQ по системі
 • База знань uCoz