КЗ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"
РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Меню сайту
Фінансовий звіт
http://centrydyt.at.ua/publ/ finzvit/finzvit/2-1-0-1
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 11
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Файли » Методичні рекомендації

Навчальні програми
14.02.2020, 13:32

ВІДДІЛ ОСВІТИ РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

РОКИТНІВСЬКИЙ БУДИНОК ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

науково-методичною радою

районного методичного кабінету

протокол  №  01

від02.09.2015

        ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом відділу освіти

райдержадміністрації

 10.09.2015  №  295

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з позашкільної освіти

художньо-естетичного напряму

«Мистецтво квілінгу»

3 роки навчання

смт Рокитне -2015

Укладач:

Кривда Тетяна  Федорівна – керівник гуртка «Квілінг» Рокитнівського будинку дітей та молоді.

Рецензенти:

Федорович Н.М.- методист  Рокитнівського районного методичного кабінету.

Парчук  Г. Є.–  методист Рокитнівського будинку дітей та молоді.

                 

                                      ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

        На сьогодні до числа найбільш актуальних питань освіти належить створення умов для особистісного розвитку та самореалізації кожного учня, виховання громадянина демократичного суспільства, який би вмів критично мислити, використовувати  набуті знання та вміння для творчого розв’язання проблем.  Особливої уваги  набувають питання формування творчої особистості, яка готова  до  подолання труднощів на  шляху  досягнення мети. Саме це завдання ставиться  при організації гуртка «Мистецтво квілінгу».

        Метою програми є створення умов для творчого розвитку дітей засобами квілінгу, стимулювання  до творчої діяльності, самовираження та само­вдосконалення.

        Завданнями  навчальної програми  є:

- навчити  володінню  технікою  квілінг;

- розвивати художній смак, творчу уяву, фантазію, наполегливість у досягненні мети, відповідальність  за  результати  власної  діяльності;

- створювати умови для самореалізації  та  соціальної адаптації вихованців в соціумі засобами мистецтва;

- виховувати дбайливе   ставлення до духовних цінностей українського народу,

- сприяти професійному самовизначенню.

       Зміст  програми побудовано на основі досвіду роботи   вітчизняних майстрів з упровадження  техніки  квілінгу.

       Програма розрахована на роботу гуртка за початковим та основним  рівнями навчання: початковий  рівень — 2 роки ( 216 годин на рік, відповідно 6  годин на тиждень); основний рівень — 1 рік навчання (216 годин на рік, 6 годин на тиждень). Кількісний склад навчальної групи — 10—15 учнів.

       Навчальний матеріал реалізується за лінійним принципом:  систематично і послідовно з  поступовим ускладненням.

       Гуртки початкового рівня створюються для учнів молодшого шкільного віку (10—12 років). На заняттях учні озна­йомлюються з історією виникнення паперопластики, видами паперу та його властивостями. Вивчаються прості форми, різні техніки та види квілінгу: простий, складний, комбінований.

        Гуртки основного рівня створю­ються для учнів 12—14 років. Зміст занять передбачає вивчення  більш складних форм квілінгу з гофрованого паперу та картону. Вдо­сконалюються різні техніки квілінгу та його види: об'ємний, трьохвимірний, гофрований.

        Перевага надається практичній роботі: колективній, груповій  та індивідуальній. Особлива увага звертається на розвиток творчості вихованців: виготовлення авторських  зразків виробів та композицій.

        На заняттях застовуються  різноманітні методи навчання: поя­снювально - ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація); репродуктивні (відтворювальні); пошукові. Використовуються  посібники, роздатковий матеріал, технологічні картки (схеми - малюнки), мультимедійні презентації.

        Основними формами контролю за результативністю навчання є  підсумкові заняття, участь в конкурсах, виставках, творчих звітах.

                                            

Початковий рівень, перший рік навчання

  НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з\п

Тема

Кількість годин

всього

теорія

практика

1

 Вступ

2

2

-

2

 Історія виникнення паперопластики.  Традиційні   вироби з паперу

12

2

10

3

 Властивості  паперу та основні прийоми роботи  з ним

14

4

10

4

 Паперова аплікація  та її види

14

4

10

 

       

5

  З  історії  квілінгу. Техніка складання основних квілінгових форм

21

9

12

 

   

 

 

6

 Види квілінгу. Створення виробів  технікою простого квілінгу

27

7

20

7

 Вироби  в техніці складного квілінгу

27

7

20

8

 Вироби в  техніці  комбінованого  квілінгу

27

7

20

9

 Символіка та атрибутика народних свят

27

6

21

10

 Виготовлення експонатів на виставки

31

9

18

11

 Екскурсії, конкурси, вікторини

12

-

12

12

 Підсумок. Виставка робіт

2

-

2

                                                                            Разом                                                                                                        

  216

    61

     155

 

                          

                                          ЗМІСТ   ПРОГРАМИ

    1. Вступ (6 год.)

    Знайомство з планами та завданнями роботи гуртка. Правила поведінки в закладі, правила техніки безпеки, організа­ційні питання.

    2. Історія виникнення паперопластики.  Традиційні  вироби з паперу ( 12год.)

    Теоретична частина. Історія виник­нення та розвитку мистецтва паперопластики. Поняття про оригамі, витинанку, паперопластику. Технологія виготовлення виробів з паперу способом «витинанка», «оригамі».

   Практична частина. Виготов­лення простих виробів способом витинанки «Квіткова гірлянда», виготовлення простих виробів способом оригамі «Зайчик», «Слоник».

     3.  Властивості паперу  та основні прийоми роботи з ним (14 год.)

    Теоретична частина. Властивості паперу та основні прийоми роботи з ним. Умовні позначки при виготовленні виробів з паперу: графічні лінії, лінії згину, лінії розрізу, лінії склеювання.

    Практична частина. Виготов­лення простих іграшок зі смужки паперу «Божа корівка», «Бджілка», виго­товлення іграшок з конуса «Метелик».

 1. Паперова аплікація  та її види (14 год.)

     Теоретична частина. Види аплікації: предметна, сюжетна, тематична. Аплікація площинна та об'ємна. Способи виготовлення аплікацій. Підбір матеріалів за якістю, тексту­рою, кольором. Поняття про тек­стуру, колір, колорит, контраст, ажур. Правила техніки безпеки при роботі з но­жицями.

     Практична частина. Виготов­лення аплікацій: «Букет квітів», «Подарунок для мами», «Осінь». Аналіз виконаних робіт.

 1. З історії квіліну. Техніка складання основних квілінгових форм (21 год.)

     Теоретична частина. Історія виникнення квілінгу. Сучасні тенденції квілінгу. Основи техніки квілінгу: необ­хідні матеріали, інструментарій, основні квілінгові форми. Техніка безпеки при нарізуванні смужок паперу та складанні основних форм.

     Практична  частина. Нарізування паперових смужок різного розміру, складання основних квілінгових форм, створення квілінгових «петельчатих» форм, складання технологічної картки зі зразками форм.

 1.  Види квілінгу. Створення виробів  тех­нікою простого квілінгу (27 год.)

     Теоретична частина. Види квілінгу. Аналіз авторських робіт вітчизняних майстрів. Прийоми виготовлення виробів  технікою простого квілінгу. Принцип складання схеми виробу. Конструювання виробу за схемою.

      Практична частина. Створення власних схем, виготовлення виробів за схе­мами «Квіти», «Равлик»,  плоских фігурок тварин. Аналіз вико­наних робіт.

 1. Вироби в  тех­ніці складного квілінгу (27 год.)

     Теоретична частина. Прийоми виготовлення виробів  технікою складного квілінгу. Робота   зі  схемами.  Створення виробів на каркасі.

      Практична  частина. Виготов­лення виробів «Об'ємні квіти»,  фігурок тварин на каркасі, вітальних листівок, панно «Космічні фантазії», компо­зиції «Жителі підводного царства». Аналіз виконаних робіт.

 1. Вироби в  техніці комбінованого квілінгу (27 год.)

     Теоретична частина. Прийоми виготовлення виробів  технікою ком­бінованого  квілінгу. Аналіз готових зразків.  Ознайом­лення зі схемами робіт. Виготовлен­ня корпусних виробів.

    Практична частина. Виготовлен­ня виробів «Жар-птиця», «Трояндове дерево». Створення виробів за власним задумом. Аналіз виконаних робіт.

     9. Символіка та атрибутика  народних свят (27 год.)

     Теоретична частина.  З історії народних свят, знайомство з їх символікою та атрибутикою

     Практична   частина. Виготов­лення сувенірів «Новорічний подарунок», «Воскресни, писанко!», «Любій матусі!», виготовлення вітальних листівок, виготовлення виробів «Ялинка», «Сніжинки», «Підсвічник», «Писан­ка», «Дзвіночки».

     10.Виготовлення експонатів на виставки (27 год.)

     Теоретична частина. Ознайомлення з планом проведення виставок творчості учнівської молоді та їх тематикою, правилами проведення та вимогами до виробів.

     Практична робота. Виготовлен­ня виставкових виробів відповідно до плану.

11.Екскурсії, конкурси, вікто­рини (12 год.)

 Правила поведінки під час екскурсії, інструктаж.  Екскурсії у салон сувенірів і по­дарунків.  Конкурси та вікторини  на рівень  засвоєння  вихованцями теоретичних знань   та практичних умінь.

12.Підсумок. Виставка робіт (2 год.)

 Підсумки роботи за рік. Організація виставки робіт гуртківців. Захист  виставкових робіт, визначення   та нагородження переможців.

 

Початковий рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИИ ПЛАН

з\п

Тема

Кількість годин

всього

теорія

практика

1

 Вступ

3

3

2

 Основи класичного квілінгу.Сюжетні композиції

18

9

9

3

 Прийоми декорування  технікою простого квілінгу

21

6

15

4

 Прийоми декорування  технікою складного квілінгу

21

6

15

5

 Святкові сувеніри та подарунки

24

9

15

6

 Вироби з  елементами   поєднання різних видів квілінгу

27

9

18

7

 Виготовлення  виставкових експонатів

27

9

18

8

 Вироби в техніці квілінгу для побутового вжитку

27

6

21

9

 Створення авторських композицій

30

9

21

10

 Екскурсії, вікторини, конкурси

12

12

11

 Підсумок.  Виставка робіт

3

1

2

                                                                              Разом

216

70

146

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

       1.Вступ  (3 год.)

Завдання роботи гуртка на навчальний рік. Організаційні питання. Правила техніки безпеки при роботі з інстру­ментами.

      2.Основи класичного квілінгу. Сюжетні композиції (18 год.)

        Теоретична частина. Основи класичного квілінгу.  Перегляд відео робіт світових майстрів, вибір та аналіз зразків  для роботи.

        Практична частина. Виготовлен­ня виробів  за зраз­ком: сюжетна  аплікація «Осінні мотиви», композиція «На водоймі».

        3. Прийоми декорування  технікою простого квілінгу (21 год.)

        Теоретична частина. Основи декору та прийоми декорування.

        Практична  частина. Декоруван­ня  технікою простого квілінгу предметів ужитку, рамочок для фото, скарбничок, подарункових упаковок, ваз. Аналіз виконаних робіт.

       4.Прийоми декорування предметів тех­нікою складного квілінгу (21 год.)

       Теоретична частина. Матеріали для декору­вання, способи поєднання  різних технік.

        Практична  частина. Декоруван­ня  технікою складного квілінгу сувенірів, подарункових упаковок, вазочок, скарбничок. Аналіз виконаних робіт.

         5.  Святкові сувеніри та подарунки (24 год.)

        Теоретична частина. Традиції святку­вання різних свят,  їх атрибутика та  символіка. Особливості оздоблення святкових сувенірів та подарунків. Прийоми роботи.

        Практична частина. Виготов­лення  подарунків  до  дня  наро­дження, свята 8 Березня, новорічних, великод­ніх. Виготовлення сувенірів: «Ваза з квітами», «Дерево бажань», «Підсвічник», «Чарівна хатинка». Створення вітальних листівок. Аналіз виконаних робіт.

        6. Вироби  з елементами поєднання різних видів квілінгу (27 год.)

        Теоретична частина. Перегляд  літератури та відео зразків, їх аналіз. Прийоми виготовлення виробів  способом  поєднання різних видів квілінгу.

         Практична частина. Виготов­лення виробів за зразком: деко­ративне панно «Великоднє дерево», композиція «Квіткова фантазія», світильник. Створення  робіт за власним задумом. Аналіз вико­наних робіт.

        7.  Виготовлення виставкових експонатів (27 год.)

        Теоретична частина. Ознайомлення з планом та тематикою  виставок учнівської творчості. Вимоги до виставкових робіт.

        Практична робота. Виготовлен­ня  виробів відповідно до тематики.

 1. Вироби в техніці  квілінгу  для побутового вжитку (27 год.)

         Теоретична частина. Вироби з паперу в побуті, прийоми їх виготовлення. Демонстрація   та  аналіз гото­вих зразків.

         Практична частина. Виготов­лення кухонних підставок, чайних сервізів,  серветниць,   кашпо, іграшок. Аналіз виконаних робіт.

 1. Створення авторських композицій  (30 год.)

     Теоретична частина. Повторення алгоритму створення  композицій і проектів у техніці квілінг на різну тематику.

     Практична  частина. Виготовлен­ня авторських робіт, їх аналіз.

     10. Екскурсії, вікторини, конкурси (12 год.)

Проведення екскурсій у музеї, на виставки 

Вікторина  «Світ  квілінгу», конкурс авторських робіт.

      11. Підсумок. Виставка робіт (3 год.)

Підсумки  роботи за рік. Виставка робіт гуртківців.

 

Основний рівень, третій рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

з/п

                                         Тема

Кількість годин

всього

теорія

практика

1

 Вступ

3

3

-

2

  Виготовлення виробів   з  гофрованого паперу  технікою простого квілінгу

24

6

18

3

 Виготовлення виробів з гофрованого паперу  технікою  складного квілінгу

24

6

18

4

 Виготовлення виробів з гофрованого картону  технікою  комбінованого квілінгу

30

9

21

5

 Виготовлення виробів  технікою  трьохвимірного квілінгу

30

9

21

6

 Виготовлення експонатів на виставки

30

9

21

7

 Моделі в техніці квілінгу для практичного використання

27

6

21

8

 Створення авторських  композицій   та проектів

30

9

21

9

 Екскурсії, конкурси

12

-

12

10

 Підсумок. Виставка  робіт

3

1

2

                                                                                       Разом

216

61

155

 

 

Категорія: Методичні рекомендації | Додав: CDT
Переглядів: 4 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • Офіційьний блог
 • uCoz Спільнота
 • FAQ по системі
 • База знань uCoz