КЗ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"
РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Меню сайту
Фінансовий звіт
http://centrydyt.at.ua/publ/ finzvit/finzvit/2-1-0-1
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 12
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Річний звіт про діяльність ЦДЮТ

       Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості» – це комплексний заклад позашкільної освіти, центр організаційно-масової, координаційної та методико-інформаційної навчально-виховної роботи в районі.

         Головним завданням закладу позашкільної освіти є реалізація державної політики у галузі освіти, створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей і підлітків у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей, виявлення, розвиток та підтримка юних талантів та обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва.

Заклад працює відповідно до  Конституції України, законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Положення про позашкільний заклад», наказів МОН, управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, рішень районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, освітньої програми, статуту закладу.

Освітній процес у закладі  був організований за такими напрямами:

 • науково – технічний - 11 груп, 235 вихованців;
 • художньо - естетичний – 14 груп, 315 вихованців;
 • еколого-натуралістичний - 4 групи, 95 вихованців;
 • соціально - реабілітаційний -  2 групи, 60 вихованців;
 • військово-патріотичний -1 група, 25 вихованців.

Всього в закладі  в минулому навчальному році навчалося 730 вихованців  віком від 7 до 18 років в 32 групах, 17 з яких працювали  на базі закладів загальної середньої освіти. Освітній процес організовувався за трирівневим принципом, був спрямований на формування системи компетентностей та гуманістичних цінностей особистості і здійснювався диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів вихованців, з урахуванням їх віку, психологічних особливостей  та  використанням різних організаційних форм роботи.

         Упродовж   навчального року педагогічний колектив  цілеспрямовано працював  над реалізацією пріоритетної  мети -  створення сприятливих умов для становлення творчої особистості дитини, підлітка, молодої людини, їх інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток, задоволення освітніх потреб в різних видах позашкільної діяльності. В процесі роботи реалізовувалися завдання збереження  різних напрямів позашкільної освіти; удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, забезпечення високої  якості освітнього процесу; підвищення науково-методичного рівня освітньої діяльності; вдосконалення роботи з педагогічними кадрами на основі сучасних підходів; співпраця зі школами та батьками  в питаннях пошуку, навчання та виховання  обдарованих дітей; надання методичної допомоги керівникам гуртків.

Освітню  діяльність закладу  забезпечували  13  основних педагогів   та 3 сумісники. З них вищу освіту мають 12 педагогів;  вищу категорію – 2 педагоги, 10 тарифний розряд – 4 педагоги,  12 тарифний розряд - 10 педагогів.

          Робота з  педагогічними кадрами була організована відповідно до  наказу № 52 від 09.09.2019 року "Про організацію, зміст і завдання  методичної роботи з педагогічними кадрами” і   спрямована на їх професійне удосконалення. Колективне керівництво  методичною роботою здійснювала методична рада, яка працювала над реалізацією ІІ етапу науково – методичної проблемної теми «Розвиток творчої компетентності вихованців гуртків в умовах позашкільного закладу», проєкту національно – патріотичного виховання  «Ми – юні патріоти України», цільової програми «Творча обдарованість»; відстеженням ефективності процесу розвитку професійної компетентності педагогів;  проведенням моніторингових досліджень впливу методичної роботи на якість навчально-виховного процесу; вдосконаленням  науково – дослідницької  роботи педагогів і вихованців; розробкою педагогічних проєктів, положень та здійсненням їх експертизи;  поглибленням роботи творчої групи  з  реалізації    науково-методичної проблемної теми;  зміцненням  науково-методичної бази закладу.

        Упродовж навчального року було проведено 4  засідання методичної ради, на яких  обговорювалися питання організації  та підсумків методичної роботи , програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу; організації    роботи  педагогічного колективу над ІІ етапом науково-методичної проблемної теми;   вивчення  та поширення  досвіду роботи педагогів  та  організації їх діяльності під час атестації;  експертизи  методичних         посібників  та участі педагогів у творчих  конкурсах; підсумки моніторингу   творчих досягнень педагогів та вихованців за навчальний рік; планування роботи закладу  на  новий  навчальний рік та інші.

         В системі методичної роботи з педагогічними кадрами модернізовувалися традиційні і впроваджувалися       нові   форми роботи. Особлива увага приділялася вдосконаленню професійної майстерності керівників гуртків, підвищенню рівня їх компетентності шляхом участі в творчих конкурсах. Упродовж року педагоги закладу  Маринич Ю.М., Парчук Г.Є., Мартинчик Н.М., Кривда Т.Ф., Денисюк О.П., Богданець В.М., Кушнір І.Я.   взяли участь в районному етапі конкурсу-ярмарку педагогічних ідей   (номінація «Позашкільна освіта») - І, ІІ, ІІ місце (Маринич Ю.М., Парчук Г.Є., Кривда Т.Ф.) та обласному етапі конкурсу-ярмарку педагогічних ідей   (номінація «Позашкільна освіта»); обласному етапі  виставки на кращу методичну розробку  з  початкового технічного моделювання (Волевач С.М.)  та науково-технічної творчості (Несенчук Н.І.), обласному етапі Всеукраїнського конкурсу  рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти (Мартинчик Н.М.-диплом лауреата).

        Члени методичного об’єднання керівників гуртків закладу в рамках  науково-методичної проблемної теми працювали над поглибленням своєї  науково-теоретичної підготовки  з профілю гуртка і методики його викладання та створенням оптимальних умов для всебічного розвитку здібних і обдарованих гуртківців, реалізацією їх творчих запитів.
          Упродовж навчального року було проведено 4 засідання, на яких, поряд  з розв’язанням теоретичних проблем,  педагоги обмінювалися досвідом проведення  нетрадиційних занять, були учасниками тренінгу «Секрети життєвого успіху». В практичній частині було  відвідано  та обговорено  відкриті заняття гуртків:

- «Художня обробка деревини»,  керівник  Денисюк  О.П.;

- «Паперопластика», керівник Несенчук   Н.І.;

- «Повітряні змії», керівник   Волевач С.М.;

- «Вишиванка», керівник Петруля Д.-Г.Р.;

- «Виготовлення сувенірів», керівник  Богданець В.М.;

- «Мистецтво квілінгу», керівник Кривда Т.Ф.;

- «Судномодельний», керівник  Волевач М.В.;

- «Вокальний спів», керівник Кушнір І.Я.;

          Поглибленню та  розширенню  знань педагогів  з  організації  навчально - виховного процесу   в гуртках,  його інформаційному забезпеченню  сприяли  щомісячні  наради  при директору,  на яких основна увага приділялася   організації  планування  та комплектування навчальних груп; вдосконаленню методичної роботи та роботи з обдарованими вихованцями; організації  роботи з безпеки життєдіяльності та дотримання під час навчально-виховного процесу санітарно-гігієнічних норм; проведенню  атестації та курсової перепідготовки педагогів у  поточному  навчальному році;  організації масових заходів  відповідно до річного  плану; дотримання  стану навчальних кабінетів відповідно до вимог. Також особливий акцент  було зроблено  на активізацію участі педагогів закладу  в  методичній роботі  та творчих конкурсах, участі вихованців гуртків у масових заходах  обласного  та всеукраїнського рівнів та інші.                                        

Упродовж  навчального року  проведено 3 засідання творчої групи   з реалізації  2–го етапу науково-методичної проблемної теми, учасники якої  спрямували свої зусилля на допомогу педагогам   в  реалізації самоосвітніх проблемних тем   та накопичення  матеріалів з досвіду роботи.

Атестація педагогічних працівників закладу році проводилась згідно  «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10. 2010 року, та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.12.2011 р. за № 1473 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», плану роботи атестаційної комісії. 

         Упродовж навчального року  було проатестовано  троє  керівників гуртків Денисюка О.П., Мартинчик Н.М., Волевач А.С., які напередодні пройшли курсову підготовку в РОІППО.

         Робочою групою продовжено  вивчення досвіду роботи  керівника гуртків Кривди Т.Ф. з теми  «Застосування інтерактивних технологій у гуртковій роботі».  Кращий досвід роботи  педагогів закладу поширювався на засіданнях методичного об’єднання керівників гуртків, районних семінарах шляхом проведення виступів, презентацій роботи, показу майстер – класів.

Удосконалення навчально-виховного процесу в закладі здійснювалося шляхом  впровадження педагогічних технологій. Найбільшого поширення  набули  технології: проєктна, ігрова, колективних творчих справ, «ситуація успіху», портфоліо  вихованця.  Проєктну технологію  використовували   у  своїй  роботі  керівники гуртків  Денисюк О.П., Мартинчик Н.М., Несенчук Н.І.  Педагоги  Петруля Д.Р.,  Волевач М.В. та  Волевач С.М. – технологію  портфоліо досягнень вихованців, Кривда Т.Ф., Богданець В.М. - портфоліо виробів  вихованців. Майже всі педагоги   практикують   на заняттях гуртків «ситуацію успіху», ігрові технології. Інтерактивні  та технологію КТС використовує в своїй роботі Мартинчик Н.М. – культорганізатор та курівник гуртків.

         Педагогічний колектив   удосконалював систему роботи  із здібними та обдарованими дітьми. В закладі організовано методичний супровід роботи з обдарованими вихованцями, реалізовується  довгострокова цільова програма  виявлення, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді «Творча обдарованість», ведеться моніторинг результатів участі  обдарованих вихованців  в масових заходах різних рівнів. Відповідно до  цільової  Програми  керівники гуртків   поглиблювали співпрацю  з педагогами  загальноосвітніх навчальних закладів з метою залучення до роботи в гуртках здібних та обдарованих дітей, підтримували контакти з батьками обдарованих вихованців, залучали їх до вирішення  питань з покращення матеріально-технічної бази гуртків, консультували з питань розвитку  творчого потенціалу їх дітей.

         На виконання плану проведення обласних заходів із дітьми та учнівською молоддю за напрямами позашкільної освіти, плану масових заходів закладу, для  підсилення   креативного потенціалу позашкільного навчально-виховного мікросоціуму, з метою сприяння розвитку юних талантів та обдарувань    упродовж року  вихованці закладу взяли участь в 25 обласних та всеукраїнських масових заходах з різних напрямів позашкільної освіти, а саме:

- науково-технічного:заочних конкурсах технічної творчості  «Космічні фантазії», конкурсі фоторобіт «Моя Україно!», виставках-конкурсах  «Паперовий світ»,  «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!», «Зоряний кайт» та інших;

- художньо-естетичного: районних - конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка», фестивалі - конкурсі патріотичної пісні «Поліська Січ», обласних - конкурсі декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край», конкурсі дитячого малюнка «Україна без корупції», етно-фестивалі «Вифлеємська зірка»;

- еколого-натуралістичного:  обласних етапах всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Зоологічна галерея», «Український сувенір», всеукраїнському конкурсі фоторобіт «Моя країна-Україна», «Замість ялинки-зимовий букет», «Метелики-німий шедевр природи», «Новорічна композиція», всеукраїнський проєкт «Мішечок».

 

                 Результати досягнень вихованців за навчальний рік

№ 
з/п

Масові заходи

(конкурси, змагання)

Всього

місць

      І

місце

      ІІ

місце

 ІІІ місце

1

Обласні масові заходи

35

    21

7

   7

2

Всеукраїнські масові заходи

29

    10

    11

   8

 

Разом:

 

64

    31

    18

   15

 

Зусилля педагогічного колективу   також були спрямовані на  роботу з соціально незахищеними дітьми та дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги: діти-сироти, напівсироти,  діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Керівники гуртків здійснювали систему заходів з метою залучення даної категорії дітей до занять в гуртках, участі в  масових заходах районного, обласного  та всеукраїнського рівнів.

          В закладі як осередку  організаційно - масової роботи з дітьми та молоддю  упродовж навчального року було організоване змістовне дозвілля вихованців,  створені умови для  прояву їх здібностей і талантів. З метою реалізації проєкту  з національно-патріотичного виховання «Ми – юні патріоти України», в  рамках  Програми пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді «Творча обдарованість»  для вихованців закладу проводилися  масові заходи: день відкритих дверей «В колі друзів»,  інтелектуальна гра «Хто зверху»,  програма до  святого Миколая, конкурс колядок і щедрівок «Добрий вечір, щедрий вечір»; онлайн - заходи: фотоколаж до Дня вишиванки «Вишиванка-одяг нескорених», челендж за участю вихованців гуртків та відеофільм  «Україна вишивана», районний конкурс «Кращий проект навчального закладу», творчий звіти гуртків «Ми творчістю живемо».

         Підводячи підсумки роботи закладу за  минулий навчальний рік, можна стверджувати, що позитивна мотивація  та системна робота  педагогічного колективу  з  реалізації  поставлених завдань  сприяла  становленню творчої особистості  вихованців,  їхньому  інтелектуальному, духовному  та фізичному  розвитку.

         Однак, поряд з позитивними надбаннями в роботі закладу є і ряд проблем, а саме:

 • потребує подальшого удосконалення робота  з  оновлення  програм, змісту, форм  та методів позашкільної освіти та виховання;
 • застосування нових підходів до   підвищення  професійної   майстерності  педагогічних працівників закладу;
 • подальше удосконалення роботи  з пошуку, навчання та виховання обдарованих дітей;
 • удосконалення організаційно-масової роботи  з вихованцями закладу;
 • поглиблення роботи із залучення дітей, які потребують посиленої педагогічної уваги, до роботи в гуртках;
 • подальша організація роботи з пропаганди здорового способу життя  серед вихованців, боротьби з шкідливими звичками;
 • налагодження партнерських стосунків  з органами влади, громадськими організаціями, школами, батьками з метою реалізації завдань позашкільної освіти та виховання;
 • удосконалення матеріально-технічної  бази закладу.

Отже, педколектив закладу у новому навчальному році  продовжить працювати над реалізацією пріоритетної мети - створення сприятливих умов для становлення творчої особистості дитини, підлітка, молодої людини, їх інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток, задоволення освітніх потреб в різних видах позашкільної діяльності.  Основними завданнями з її  реалізації є:               

 • здійснення національно-патріотичного виховання  дітей та молоді через реалізацію проєкту закладу «Ми – юні патріоти У країни»;
 • реалізація цільової програми пошуку, розвитку та підтримки здібних, обдарованих і талановитих дітей «Творча обдарованість»;
 • розвиток мережі гуртків та забезпечення нової якості позашкільної освіти;
 • пошук нових форм залучення  до роботи в гуртках дітей, які потребують підвищеної педагогічної уваги;
 • виховання в учасників навчально-виховного процесу відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
 • вдосконалення інформаційно-методичної роботи, застосування нових підходів до   підвищення  професійної   майстерності  педагогічних працівників закладу;
 • пошук та впровадження  сучасних  форм  організації дозвілля дітей  та молоді;
 • поглиблення співпраці з батьками, громадськими організаціями,  органами влади, підприємцями для реалізації основних цілей  дитячого колективу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Вересень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архів записів
Друзі сайту
 • Офіційьний блог
 • uCoz Спільнота
 • FAQ по системі
 • База знань uCoz