КЗ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"
РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Меню сайту
Фінансовий звіт
http://centrydyt.at.ua/publ/ finzvit/finzvit/2-1-0-1
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 11
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Річний звіт про діяльність ЦДЮТ

         Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості» – це комплексний заклад позашкільної освіти, центр організаційно-масової, координаційної та методико-інформаційної навчально-виховної роботи в районі.
             Головним завданням закладу позашкільної освіти є реалізація державної політики у галузі освіти, створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей і підлітків у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей, виявлення, розвиток та підтримка юних талантів та обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва.
Заклад працює відповідно до  Конституції України, законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Положення про позашкільний заклад», наказів МОН, управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, рішень районних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Статуту закладу.
У 2017-2018 навчальному році робота закладу проводилася  відповідно до річного плану, затвердженого директором закладу та  погодженого з районним відділом освіти.
         Позашкільна освіта організована за такими напрямами:
-    науково – технічний - 11 груп, 225 вихованців;
-    художньо - естетичний – 16 груп, 340 вихованців;
-    еколого-натуралістичний - 2 групи, 45 вихованців;
-    соціально - реабілітаційний -  2 групи, 60 вихованців;
-    гуманітарний - 4 групи, 95 вихованців;
-    туристсько-краєзнавчий -2 групи, 40 вихованців.
Всього в закладі  в минулому навчальному році навчалося 805 вихованців  віком від 7 до 18 років в 37 групах, 22 з яких працювали  на базі закладів загальної середньої освіти. Освітній процес організовувався за трирівневим принципом, був спрямований на формування системи компетентностей та гуманістичних цінностей особистості і здійснювався диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів вихованців, з урахуванням їх віку, психологічних особливостей  та  використанням різних організаційних форм роботи.
         Упродовж   навчального року педагогічний колектив  цілеспрямовано працював  над реалізацією пріоритетної  мети -  створення сприятливих умов для становлення творчої особистості дитини, підлітка, молодої людини, їх інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток, задоволення освітніх потреб в різних видах позашкільної діяльності. В процесі роботи реалізовувалися завдання збереження  різних напрямів позашкільної освіти; удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, забезпечення високої  якості освітнього процесу; підвищення науково-методичного рівня освітньої діяльності; вдосконалення роботи з педагогічними кадрами на основі сучасних підходів; співпраця зі школами та батьками  в питаннях пошуку, навчання та виховання  обдарованих дітей; надання методичної допомоги керівникам гуртків, педагогам-організаторам, лідерам учнівських самоврядувань загальноосвітніх шкіл району; налагодження партнерських стосунків з громадськістю, дитячими, молодіжними громадськими організаціями та об’єднаннями з метою розвитку соціального досвіду учнівської молоді.
Рівень освітньої  діяльності закладу  залежить від  кадрового  забезпечення. В  закладі працювало 14  основних педагогів   та 5 сумісників. З них вищу освіту мають 14 педагогів;  вищу категорію – 2 педагоги, 10 тарифний розряд – 7 педагогів, 11 тарифний розряд – 3 педагоги, 12 тарифний розряд - 7 педагогів.
          Результативність діяльності педагогічного колективу визначається рівнем організації методичної роботи, яка здійснювалася відповідно до  наказу № 49 від 06.09.2017 року "Про організацію, зміст і завдання  методичної роботи з педагогічними кадрами  у 2017-2018 н. р.” і була  спрямована на професійне удосконалення педагогів закладу.
            Управління освітнім процесом здійснювала педагогічна рада, на 4-х засіданнях якої  розглядалися актуальні  питання навчально-виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи.   
             З  метою забезпечення колективного керівництва  методичною роботою  упродовж навчального року  діяла методична рада, яка реалізовувала ІІ етап науково – методичної проблемної теми «Розвиток творчої компетентності вихованців гуртків в умовах позашкільного закладу», проект національно-патріотичного виховання  «Ми – юні патріоти України», цільову програму «Творча обдарованість»; працювала над відстеженням ефективності процесу розвитку професійної компетентності педагогів;  проведенням моніторингових досліджень впливу методичної роботи на якість навчально - виховного процесу; вдосконаленням  науково – дослідницької  роботи педагогів і вихованців; розробкою педагогічних проектів, положень, здійсненням їх експертизи;  поглибленням роботи творчої групи  з  реалізації    науково - методичної проблемної теми;  зміцненням  науково - методичної бази закладу. На засіданнях методичної ради розглядалися питання організації  та підсумків методичної роботи в закладі  у  2017-2018 н.р., програмно - методичного забезпечення навчально-виховного процесу; організації   національно - патріотичного виховання гуртківців та  самоосвітньої  роботи  педагогів;   вивчення  та поширення  досвіду роботи педагогів закладу; організації дослідницько - проектної діяльності, творчих звітів педагогів, що атестуються; організації  участі педагогів закладу в районних та обласних творчих конкурсах; реалізації цільової програми роботи з обдарованими вихованцями «Творча обдарованість»; планування роботи закладу  на  новий  навчальний рік та інші.
            В системі методичної роботи з педкадрами модернізовувалися традиційні і впроваджувалися     нові     форми роботи. Особлива увага приділялася вдосконаленню професійної майстерності керівників гуртків, підвищенню рівня їх компетентності шляхом участі в творчих конкурсах. Упродовж року педагоги закладу взяли участь в  районному конкурсі - ярмарку педагогічних ідей (номінація «Інформаційні технології») з результатом  ІІ місце - Маринич Ю.М.,  обласному етапі   Всеукраїнського конкурсу методичних розробок з комп’ютерних та інформаційних технологій  ( Маринич Ю.М. - ІІІ місце, Колядич К.Ю.- ІІІ місце), науково-технічної творчості (Кривда Т.Ф.). Заклад став лауреатом в обласному конкурсі «Кращий позашкільний заклад року» (номінація «Комплексний ПНЗ») (Ю.Маринич).
Члени методичного об’єднання керівників гуртків закладу в рамках  науково-методичної проблемної теми працювали над поглибленням науково-теоретичної підготовки педагогів з профілю гуртка і методики його викладання та створенням оптимальних умов для всебічного розвитку здібних і обдарованих гуртківців, реалізацією їх творчих запитів.
          Упродовж навчального року було проведено 4 засідання, на яких, поряд  з розв’язанням теоретичних проблем,  педагоги обмінювалися досвідом проведення  нетрадиційних занять гуртків, були учасниками тренінгу «Секрети життєвого успіху». В практичній частині було  відвідано  та обговорено  відкриті заняття гуртків:
- «Художня обробка деревини»,  керівник  Денисюк  О.П.;
- «Паперопластика», керівник Несенчук   Н.І.,
- «Повітряні змії», керівник   Волевач С.М.;
- «Вишиванка», керівник Петруля Д.-Г.Р.;
- «Виготовлення сувенірів», керівник  Богданець В.М.;
- «Мистецтво квілінгу», керівник Кривда Т.Ф.;
- «Судномодельний», керівник  Волевач М.В.;
- «Англійська мова», керівник Дем’янець Ю.І.                                
          Поглибленню та  розширенню  знань педагогів  з  організації  навчально - освітнього процесу   в гуртках,  його інформаційному забезпеченню  сприяли  щомісячні  наради  при директору,  на яких основна увага приділялася   організації  планування  та комплектування навчальних груп; вдосконаленню методичної роботи та роботи з обдарованими вихованцями; організації  роботи з безпеки життєдіяльності та дотримання під час навчально-виховного процесу санітарно-гігієнічних норм; поглибленню діяльності  районної ради старшокласників та районної школи навчання активу лідерів; проведенню  атестації та курсової перепідготовки педагогів у  поточному  навчальному році;  організації масових заходів  відповідно до річного  плану; дотримання  стану навчальних кабінетів відповідно до вимог. Також особливий акцент  було зроблено  на активізації участі педагогів закладу  в  методичній роботі  та творчих конкурсах, участі вихованців гуртків у масових заходах  обласного  та всеукраїнського рівнів та інші.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Упродовж  навчального року  проведено 3 засідання творчої групи   з реалізації  2–го етапу науково-методичної проблемної теми, учасники якої  спрямували свої зусилля на розробку методичних рекомендацій з формування творчих компетентностей вихованців  та визначили  шляхи їх втілення в практику роботи гуртків.
Атестація педагогічних працівників закладу у 2017-2018 навчальному році проводилась згідно  «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10. 2010 року, та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.12.2011 р. за № 1473 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», плану роботи атестаційної комісії.
Упродовж навчального року  було атестовано  керівника гуртків Богданець В.М., яка напередодні пройшла курсову підготовку в РОІППО. Методичні матеріали  педагог  узагальнила  в  формі  електронної презентації. Рішенням атестаційної комісії керівнику гуртків  Богданець В.М. було  присвоєно 12 тарифний розряд.
       Упродовж навчального року робочою групою продовжено  вивчення досвіду роботи культорганізатора Мартинчик Н.М. з теми  «Формування соціальної та творчої компетентності вихованців засобами культурно-масової роботи в умовах компетентісного підходу».  Кращий досвід роботи  педагогів закладу поширювався на засіданнях методоб’єднання керівників гуртків, районних семінарах шляхом проведення виступів, презентацій роботи, показу майстер – класів.
         Зусилля педагогічного колективу   також були спрямовані на  роботу з соціально незахищеними дітьми та дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги: діти-сироти, напівсироти,  діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Керівники гуртків здійснювали систему заходів з метою залучення даної категорії дітей до занять в гуртках, участі в  масових заходах районного та обласного рівнів.
          В закладі як осередку  організаційно - масової роботи з дітьми та молоддю  упродовж навчального року було організоване змістовне дозвілля вихованців,  створені умови для  прояву їх здібностей і талантів. На виконання обласної та  районної програм національного виховання учнівської молоді, проекту  закладу з національно-патріотичного виховання «Ми - діти України» проведено  ряд  масових заходів для вихованців гуртків, а саме: День відкритих дверей «В колі друзів»,  конкурси «Технічний бумеранг», «Міс Творчість-2018»,   Свято Миколая та Нового року, конкурс колядок і щедрівок «Добрий вечір, щедрий вечір», святкова  програма  до Дня матері, Дня захисту дітей «Наша праця і творчість - тобі, Україно!», Дня Незалежності «Ми –діти твої, Україно!», творчий звіт гуртків «Ми творчістю живемо» та інші.
    На виконання плану проведення обласних заходів із дітьми та учнівською молоддю за напрямами позашкільної освіти у 2018 році, плану масових заходів закладу на 2017-2018 н.р., цільової програми навчання та виховання обдарованих дітей «Творча обдарованість», для  підсилення   креативного потенціалу позашкільного навчально-виховного мікросоціуму, з метою сприяння розвитку юних талантів та обдарувань    упродовж року  вихованці закладу взяли участь в обласних масових заходах з різних напрямів позашкільної освіти, а саме:
- науково-технічного: заочних конкурсах технічної творчості «Мирний космос» та «Космічні фантазії», конкурсі фоторобіт «Моя Україно!», виставках-конкурсах  «Паперовий світ»,  «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!», виставці робіт з початкового технічного моделювання та інших;
- художньо-естетичного: районних - конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка», фестивалі - конкурсі патріотичної пісні «Поліська Січ», обласних - конкурсі декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край», конкурсі дитячого малюнка «Україна без корупції», етно-фестивалі «Вифлеємська зірка»;
- еколого-натуралістичного: «В об’єктиві натураліста», обласному етапі всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Зоологічна галерея», «Новорічна композиція».
           Кращі вихованці  закладу представляли район на обласних   змаганнях з початкового технічного моделювання,  відкритих обласних змаганнях з оригамі, судно модельного спорту(моделі до 600мм), мопедистів та мотоциклістів, фестивалі повітряних зміїв «Поліське небо», ракето модельного спорту;
            Удосконалення навчально-виховного процесу в закладі здійснювалося шляхом  впровадження педагогічних технологій. Найбільшого поширення  набули  технології: проектна, ігрова, колективних творчих справ, «ситуація успіху», портфоліо  вихованця.  Проектну технологію  використовували   у  своїй  роботі  керівники гуртків  Денисюк О.П., Мартинчик Н.М., Несенчук Н.І.  Педагоги  Петруля Д.Р.,  Волевач М.В. та  Волевач С.М. – технологію  портфоліо досягнень вихованців, Кривда Т.Ф., Богданець В.М. - портфоліо виробів  вихованців. Майже всі педагоги   практикують   на заняттях гуртків «ситуацію успіху», ігрові технології. Інтерактивні  та технологію КТС використовує в своїй роботі Мартинчик Н.М.- культорганізатор та координатор районної  школи активу лідерів.
         Педагогічний колектив   працював  над удосконаленням системи роботи  із здібними та обдарованими дітьми. В закладі організовано методичний супровід роботи з обдарованими вихованцями: діє довгострокова цільова програма  виявлення, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді
«Творча обдарованість», згідно якої розроблено план роботи з обдарованими вихованцями ЦДЮТ  на 2017-2018 н.р., сплановано консультативну та практичну допомогу педагогам з питань організації     роботи. Відповідно до  цільової  Програми  керівники гуртків   поглиблювали співпрацю  з педагогами  загальноосвітніх навчальних закладів в плані залучення до роботи в гуртках здібних та обдарованих дітей, підтримували контакти з батьками обдарованих вихованців, залучали їх до вирішення  питань з покращення матеріально-технічної бази гуртків, консультували з питань розвитку  творчого потенціалу їх дітей.  Упродовж року педагоги забезпечили участь вихованців гуртків у  20 обласних виставках, конкурсах, змаганнях за напрямами позашкільної освіти, переможцями та призерами  яких у  2017-2018 навчальному  році  стали:

 

           На даний час Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості» є базою для діяльності шкільних учнівських самоврядувань, роботу яких координує районна рада старшокласників «Лідер».  Діяльність ради лідерів у 2017–2018 навчальному році була спрямована на реалізацію програми колективних творчих справ. Упродовж року було проведено 4 засідання, реалізовано   проекти  «Герої навколо нас», «Я - Лідер», «Збережемо довкілля разом», «Тепло наших сердець», «Молодь обирає здоров’я», «Лідер року»,  «Міцний горішок» та інші. Проведено  ХІ районний  збір   лідерів, звіт-презентацію. При раді діяла районна школа активу лідерів.  Упродовж року було проведено 8 занять, на  яких  у  старшокласників формувалися якості потенційного лідера,  організаторські здібності, досвід громадянської поведінки.
    Отже, підводячи підсумки роботи закладу за  минулий навчальний рік, можна стверджувати, що позитивна мотивація  та системна робота  педагогічного колективу  з  реалізації  поставлених завдань  сприяла  становленню творчої особистості  вихованців,  їхньому  інтелектуальному, духовному  та фізичному  розвитку, про що  свідчать результати:   23 - на обласному рівні (з них І-х-8, ІІ-х-4, ІІІ-х-11 ).
         Однак, поряд з позитивними надбаннями в роботі закладу є і ряд проблем, а саме:
-    потребує подальшого удосконалення робота  з  оновлення  програм, змісту, форм  та методів позашкільної освіти та виховання;
-    застосування нових підходів до   підвищення  професійної   майстерності  педагогічних працівників закладу;
-    подальше удосконалення роботи  з пошуку, навчання та виховання обдарованих дітей;
-    удосконалення організаційно-масової роботи  з вихованцями закладу;
-    поглиблення роботи із залучення дітей, які потребують посиленої педагогічної уваги, до роботи в гуртках;
-    подальша організація роботи з пропаганди здорового способу життя  серед вихованців, боротьби з шкідливими звичками;
-    налагодження партнерських стосунків  з органами влади, громадськими організаціями, школами, батьками з метою реалізації завдань позашкільної освіти та виховання;
-    удосконалення матеріально-технічної  бази закладу.
Виходячи з вищезазначеного, педколектив закладу у новому навчальному році  продовжить працювати над реалізацією пріоритетної мети - створення сприятливих умов для становлення творчої особистості дитини, підлітка, молодої людини, їх інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток, задоволення освітніх потреб в різних видах позашкільної діяльності.
                       Основні завдання з  реалізації мети:
•    здійснення національно-патріотичного виховання  дітей та молоді;
•    створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців та  задоволення  їх освітньо - культурних потреб  в різних напрямах дитячої творчості;
•    пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей; створення умов для їх вільного розвитку та формування  соціально-громадського досвіду;
•    задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;
•    виховання в учасників навчально-виховного процесу відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
•    організація дозвілля дітей та учнівської молоді, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності та правопорушень;
•    здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;
•    співпраця з батьками, громадськістю, дитячими і молодіжними громадськими організаціями та об’єднаннями;
•    зміцнення матеріально-технічної бази закладу, розширення приміщення, розвиток мережі гуртків.

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів
Друзі сайту
  • Офіційьний блог
  • uCoz Спільнота
  • FAQ по системі
  • База знань uCoz