КЗ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"
РОКИТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Меню сайту
Фінансовий звіт
http://centrydyt.at.ua/publ/ finzvit/finzvit/2-1-0-1
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 12
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

                                                                                                                                             

 

План

роботи методичного

обєднання керівників

гуртків на 2020-2021 н. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Вступ

 

       Методичне об’єднання - це одна з форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами. В цьому навчальному році діяльність методичного об’єднання була спрямована на реалізацію І етапу  науково – методичної проблемної теми «Розвиток творчих компетентностей вихованців гуртків в умовах позашкільного закладу», Програми національного виховання учнівської молоді, цільової програми навчання та виховання  обдарованих дітей «Творча обдарованість».

       В ході роботи педагоги працювали в двох напрямках:

 • поглиблення науково-теоретичної підготовки педагогів з профілів гуртків та методики  викладання;
 • створення оптимальних умов для всебічного розвитку здібних і обдарованих вихованців, реалізації їх творчих запитів.

З  урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу, особливостей складу гуртківців, педагоги працювали над розв’язанням самоосвітніх проблемних тем: «Розвиток творчих здібностей   вихованців методом проектів» (Богданець В.М.), « Ігрові технології в навчально-виховному процесі гуртка» (Денисюк О. П.), «Розвиток творчих здібностей   вихованців»  (Несенчук Н. І.), «Форми та методи роботи з обдарованими  дітьми » (Кушнір  І. Я.), «Сучасне заняття - творчий пошук» (Волевач М. В), «Підтримка творчого потенціалу  гуртківців» (Петруля Д. Р. ), «Використання ігрових методів на заняттях гуртків» (Волевач С. М.).

       Упродовж навчального року членами  методичного об’єднання було розглянуто питання нормативно-правового та програмно-методичного забезпечення роботи гуртків; основні напрями роботи з обдарованими дітьми;  впровадження  в систему роботи  керівників  гуртків  методів та прийомів формування  соціальних компетентностей вихованців; розвиток  обдарованості дитини засобами науково-дослідницької діяльності; музичні ігри як засіб розвитку  обдарованості дитини; форми та методи формування   творчої компетентності вихованців  в гуртках декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва;  метод проектів як засіб формування творчої особистості дитини та інші.

    Під час розгляду питань особлива увага зверталася на забезпечення педагогами організації навчально-виховного процесу  в гуртках на  компетентісних засадах; впровадження в практику роботи  методичних рекомендацій щодо шляхів формування  соціальних компетентностей вихованців; забезпечення виконання теоретичної та практичної частини програм гуртків;  формування у вихованців  активного ставлення  до навчання та творчої діяльності, навичок раціональної організації праці;реалізації на заняттях системи роботи  з обдарованими дітьми, впровадження форм і методів активного навчання; забезпечення участі вихованців у масових заходах різних рівнів з метою самореалізації їх  творчих здібностей тощо

       В ході практичної частини було  відвідано відкриті заняття педагогів,  які  ділилися досвідом  роботи з формування пізнавальних, практичних, творчих  та  соціальних компетенцій  вихованців: Кушнір І.Я.(вокальний гурток), Несенчук Н.І.(гурток паперопластики), Петруля Д.Р.(«Вишиванка»), Волевач  М.В.(гурток судномоделювання), Волевач С.М. (гурток «Початкове технічне моделювання»), Денисюк О.П.(гурток «Різьблення по дереву»),  Долід К.І. ( гурток «Лідер»).  На  заняттях керівники гуртків особливу увагу звертали  на формування у вихованців  профільної компетентності; спрямування змісту занять на  реалізацію творчої уяви, розвиток самостійності та активності у пошуках оригінального розв'язання  проблемних завдань; формування навичок дослідницької діяльності, вміння  використовувати знання  та особистий досвід дітьми у життєвих ситуаціях через проектну діяльність, виконання творчих робіт.  У ході  проведення  занять та виховних заходів у педагогів   формувалися уміння застосовувати професійні знання в педагогічній діяльності; здатність продуктивно організовувати  вирішення педагогічних проблем неординарними способами; здатність упроваджувати нововведення та інші.

       Значна увага на засіданнях  методичного об’єднання приділялася  роботі педагогів  із здібними та   обдарованими  вихованцями.  Аналіз показує, що керівники  гуртків в процесі роботи з цією категорією дітей  використовують різноманітні  методи роботи, а саме:  групові та індивідуальні, активні та інтерактивні,ігрові, творчі, пошукові, дослідницькі.

Результатом вдало організованого навчально-виховного процесу стало не лише повне виконання навчальних планів та програм, організоване змістовне дозвілля дітей міста та району, а й здобутки вихованців закладу.

Особлива увага на засіданнях методичного об’єднання  приділялася питанням  упровадження в навчально-виховний процес педагогічних технологій  як засобу формування творчої особистості дитини, підлітка, молодої людини.  Аналіз  свідчить, що в практиці своєї роботи керівники гуртків  використовують такі технології, як:, ігрова, портфоліо виробів, досягнень вихованців. Технології  особистісно  орієнтованго навчання,  ситуація успіху,   інтерактивні  в своїй роботі використовують майже всі  педагоги закладу.

       Підсумовуючи результати навчально-виховної діяльності в гуртках, можна сказати, що зміст її спрямовується на   формування системи компетентностей та гуманістичних цінностей   особистості, а саме: в гуртках  художньо-естетичного напряму -  на виховання ціннісного ставлення до надбань світової, вітчизняної культури та мистецтва, розвиток естетичних смаків, оволодіння компетенціями у сфері мистецтва;

-        науково-технічного  – формування і розвиток творчої особистості, підготовка підростаючого покоління до професійного самовизначення, формування інтелектуально та духовно розвиненої особистості;

-        туристсько-краєзнавчого  -  виховання національно  свідомих громадян, патріотів своєї  Вітчизни,  формування усвідомлення дітьми та молоддю  взаємозв’язку власної долі з долею Батьківщини, почуття поваги до українських традицій, звичаїв;

-        еколого-натуралістичного – формування екологічної свідомості та екологічної культури школярів, виховання почуття відповідальності за навколишнє природне середовище, почуття господаря землі, створення оптимальних умов для самореалізації обдарованих вихованців;

-        соціально-реабілітаційного  -  оволодіння дітьми та підлітками соціальними ролями для збагачення досвіду взаємодії з людьми, розвиток лідерських якостей особистості, її творчого  потенціалу.

Під час роботи методичного об’єднання  практикувалося проведення як  традиційних  форм роботи, так і нетрадиційних. Так, поряд з виступами, обміном досвідом з реалізації самоосвітніх проблемних тем в рамках  науково-методичної проблемної  теми  закладу, показом відкритих занять та виховних заходів,  анкетуванням, опрацюванням методичних рекомендацій, ознайомленням з  літературою  тощо, в роботі методичного об’єднання  використовуються і нетрадиційні форми роботи. В практичній частині було відвідано та обговорено 28 відкритих занять та виховних заходів гуртків.

         Отже, аналіз проведеної   на засіданнях методичного  об’єднання  роботи свідчить, що упродовж навчального року значно підвищилася методична  та самоосвітня  підготовка членів методичного  об’єднання,  їх творча активність. Колектив став більш цілеспрямований, орієнтований на творчий пошук.

          Однак  ще  недостатньо на  засіданнях  методичного об’єднання приділялася увага вивченню та обговоренню нормативних актів, документів, новинок літератури з проблем позашкільної освіти. Не  передбачено було в цьому навчальному році висвітлення на засіданнях методичного об’єднання досвіду роботи педагогів щодо функціонування  своїх моделей, систем навчально -  виховного  процесу. Потребує удосконалення система творчих заходів з  педколективом, зміст, форми і методи навчання та виховання дітей, забезпечення високої якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження нових педагогічних технологій. Поряд з використанням і втіленням педагогами  в навчально-виховний процес  нових технологій,   ця ланка роботи  слабко презентується педагогами на рівні закладу та району.   Недостатньо  займаються  педагоги закладу науково-дослідницькою роботою,  хоча програмами  роботи деяких гуртків вона передбачена. На низькому рівні  участь педагогів у написанні методичних розробок.

                   Виходячи  із зазначеного вище, робота методичного об’єднання в новому навчальному році буде спрямована на розв’язання таких завдань:

 • реалізація науково-методичної проблемної теми «Розвиток творчих компетентностей вихованців гуртків в умовах позашкільного закладу», заходів на виконання  Програми національного виховання учнівської молоді, цільової програми «Творча обдарованість»;
 • вивчення та обговорення нормативних актів, документів, новинок літератури з проблем позашкільної освіти;
 • обговорення робочої навчально-програмної документації, її аналіз;
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, забезпечення високої якості навчально – виховного процесу шляхом упровадження нових педагогічних технологій;
 • поглиблений  аналіз стану і результатів навчально-виховного процесу;
 • удосконалення системи творчих заходів з  педколективом;
 • підготовка презентацій  втілення педагогами  в навчально-виховний процес  нових технологій  на рівні закладу, району;
 •  удосконалення  науково-дослідницької роботи  педагогів закладу;
 •  створення та висвітлення досвіду роботи педагогів щодо функціонування  своїх моделей, систем навчально -  виховного  процесу;
 • організація наставництва, надання допомоги молодим педагогам у  підготовці і проведенні  занять, організація  взаємовідвідування  їх та обговорення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І засідання

Місце проведення: КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості».

Тема. Особливості організації  навчально – виховної роботи в гуртках.

Мета. Розширення знань педагогів з основних напрямків планування навчально – виховної роботи, вдосконалення навичок узагальнення  роботи над самоосвітніми проблемними темами.

 

І. Теоретична частина

1. Нормативно-правове  та  програмно –  методичне забезпечення  роботи гуртків.

                      

2.Про  порядок  проведення  та  реєстрації   інструктажів  з  техніки безпеки під час навчально-виховного процесу в гуртках.

                        

3. Організація самоосвітньої роботи керівників гуртків, як умова професійної діяльності педагога.

                                                                                         

4.Педагогічна діагностика в системі роботи керівника гуртка.

                                                                                                                                  

                                                    ІІ. Практична частина

1.Тренінгове заняття «Секрети життєвого успіху».

ІІІ. Розробка методичних рекомендацій

ІV. Домашнє завдання

 

ІІ засідання

Місце проведення: КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості».

Тема. Впровадження інтерактивних технологій у позашкільному навчальному закладі, як умова розвитку творчих компетентностей вихованців гуртків.

Мета. Виявити рівень знань педагогів із проблеми. Розвивати нові ідеї застосування інтерактивних технологій на заняттях. Сприяти популяризації педагогічних знахідок керівників гуртків.

 

І. Теоретична частина

1.Інтерактивне навчання, основні поняття, класифікація.

 

2. Створення  умов  для  ефективного навчання  вихованців технічних гуртків.

 

3.Опис власного досвіду роботи, як умова ефективності навчально-виховного процесу шляхом використання оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання, засобів роботи на основі їх удосконалення.

                                                                  

4. Нетрадиційне  заняття  як  форма   виховання  пізнавальних компетенцій вихованців    в  умовах  позашкільного закладу.

                                                                         

ІІ. Практична частина

 1. Тренінгове заняття «Конфлікт: шляхи подолання».
 2. Відвідування та обговорення  занять гуртків:
 • «Художня обробка деревини»,  керівник   Денисюк О.П.;

-         «Ракетомодельний»,керівник   Волевач С.М.                                            

ІІІ. Розробка методичних рекомендацій

ІV. Домашнє завдання

 1. Підготуватися до наступного засідання.
 2. Опрацювати літературу з теми.

 

 

ІІІ засідання

Місце проведення: КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості».

Тема. Розвиток та підтримка творчого потенціалу  вихованців в умовах позашкільного закладу.

Мета. Поглиблення знань педагогів з методики виявлення, розвитку та підтримки обдарованих вихованців. Вироблення практичних навичок організації роботи з обдарованими дітьми.

 

І. Теоретична частина

1. Методи формування  творчої особистості  обдарованої дитини на заняттях технічних гуртків. Творчий звіт.

                                                                  

2. Розвиток творчих здібностей вихованців засобами декоративно-прикладного мистецтва.

                                                                                                

3. Формування  пізнавальних та практичних компетенцій вихованців засобами гурткової роботи.

                                                           

4. Огляд новин психолого-педагогічної та методичної літератури.

                                                                                             

 

 

ІІ. Практична частина

 1. Тренінгове заняття «Я – творча особистість».

2. Відвідування та обговорення відкритих занять гуртків:

 •  «Вишиванка», керівник Петруля Д.-Г.Р.;
 • «Вокальний», керівник  Кушнір І.Я.;
 • «Мистецтво квілінгу», керівник Кривда Т.Ф.

ІІІ. Розробка методичних рекомендацій

ІV. Домашнє завдання

 1. Підготуватися до наступного засідання.
 2. Опрацювати літературу з теми.

 

ІV засідання

 

  Місце проведення: КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості».

  Тема. Підсумки професійної діяльності педагогів .

  Мета. Підвищення рівня поінформованості   та обмін досвідом  керівників гуртків .

 

І. Теоретична частина

     1.Аналіз         навчально-виховної діяльності гуртків за навчальний рік.

                                                                                                                                                                    

2. Підсумки роботи МО за навчальний рік. 

                                                                                                                                                                                                            

3. Про роботу МО в  наступному навчальному  році.

                                                                         

4.Огляд  новин  психолого-педагогічної та методичної літератури.

                                                                         

ІІ. Практична частина

1.Тренінгове заняття «Я тебе розумію». Діагностування педагогів на виявлення труднощів в методичній роботі.

2.Відвідування та обговорення занять гуртків:

 • «Судномодельний», керівник  Волевач М.В.;

ІІІ. Вироблення методичних рекомендацій

ІV. Домашнє завдання

 1. Узагальнити роботу  над самоосвітніми  проблемними темами.
 2. Опрацювати літературу з теми.

                                                                      

 

 

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів
Друзі сайту
 • Офіційьний блог
 • uCoz Спільнота
 • FAQ по системі
 • База знань uCoz