КЗ "ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ"
РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Меню сайту
Фінансовий звіт
http://centrydyt.at.ua/publ/ finzvit/finzvit/2-1-0-1
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 8
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Мої статті

Навчальні програми

ВІДДІЛ ОСВІТИ РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»РОКИТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ


 
ПОГОДЖЕНО
науково-методичною радою
районного методичного кабінету
Протокол  №_____
від_____________
        ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом відділу освіти
райдержадміністрації
__  _________№______
 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з позашкільної освіти
художньо - естетичного напряму
«Основи хореографії»
                                       1 рік навчання

 

 

 

 

 
Укладач:
Огороднік Тетяна Сергіївна – керівник хореографічного гуртка КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Рокитнівської районної ради.

Рецензенти:
Федорович Ніна Миколаївна -  методист Рокитнівського районного методичного кабінету.
Парчук Галина Єреміївна – методист КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Рокитнівської районної ради.

 

 

 

 

 

 

 


 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

              Хореографічне мистецтво є багатющим джерелом збагачення особистості. Завдяки систематичній хореографічній освіті та вихованню учні набувають не тільки професійні навички, а збагачуються розвитком цілого комплексу рис: почуттям колективізму, працьовитості, витримки, чуйності, милосердя, що дуже важливо на життєвому шляху.
              В програмі враховано основні вимоги, які визначені у Законі України «Про освіту», Законі України «Про позашкільну освіту», Законі України «Про охорону дитинства», наказі Міністерства освіти і науки України № 676 від 22.07.2008 «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України» та листі Інституту інноваційних технологій і змісту освіти № 14.1/10-1685 від 05.06.2013 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти».
            Навчальна програма «Основи хореографії»  включає в себе не тільки базові хореографічні елементи, а й передбачає поступову фізичну підготовку дітей із врахуванням вікових можливостей. До програми увійшли сюжетні, ігрові та народні танці, що розвивають у дітей емоційність, уяву, акторську майстерність тощо. Робота спрямована на активізацію і розвиток хореографічних та творчих здібностей дітей, відчуття музики, артистизму.
            Перші заняття є організаційними. На них розглядаються питання дотримання санітарно-гігієнічних норм, виконання вимог правил безпеки, попередження дитячого травматизму, дотримання вимог щодо зовнішнього вигляду, правил поведінки у приміщенні, на вулиці та у громадських місцях.
          Дана программа орієнтована на перебування вихованця в гуртку один рік для загальної обізнаності та елементарного оволодіння ним загальнодоступними танцювальними елементами. Якщо вихованець виявить зацікавленість у продовженні свого навчання, він може продовжити його в колективі з певного виду хореографічного мистецтва.
         Метою навчальної програми є формування і розвиток хореографічних та творчих здібностей дітей, збагачення їх емоційно-естетичного досвіду, а також  формування ціннісних орієнтирів, потреби в творчій самореалізації, духовно-естетичному самовдосконаленні та професійному самовизначенні.
       Завдання програми:
       Навчальні:

- дати вихованцям початкову хореографічну підготовку, формувати систему знань та уявлень про сутність, види та жанри хореографічного мистецтва, особливості художньо-образної мови мистецтв; ознайомити з різними видами хореографічного мистецтва: класичний, народно-сценічний, історико-побутовий  і сучасний танець та їхньою термінологією; навчити дітей прийомам самостійної та колективної роботи, самоконтролю та взаємоконтролю.
             Розвиваючі:
-сприяти розвитку відчуття музики, ритму, формуванню основних рухових навичок, які дадуть змогу дитині визначитися в подальшому хореографічному навчанні; розширити і збагатити художньо-естетичний та емоційно-естетичний досвід дітей;  опанувати художні вміння та навички в практичній діяльності;  розвинути хореографічні, музично-ритмічні, фізичні та творчі здібності, збагатити і ускладнити хореографічну лексику; розвинути увагу, уяву, фантазію, спостережливість, пам’ять, волю, художньо-образне мислення; розвинути у дітей активність і самостійність спілкування.
          Виховні:
-виховувати художні інтереси, смаки, духовні та морально-ціннісні орієнтири, потребу у художньо-творчій самореалізації та самовдосконаленні;  формувати загальну культуру особистості дитини, культуру поведінки та спілкування; формувати почуття відповідальності, працьовитості, вміння працювати в колективі; виховати здатність сприймати та інтерпретувати художні твори, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки.
         Навчальна програма  розрахована на 1 рік навчання:108 годин на рік, 3 години на тиждень.
         До гуртка   зараховуються  діти  віком від 8 до 10 років,  які хочуть танцювати та не мають протипоказань до фізичних навантажень.    
          Основними формами навчально-виховної діяльності є: колективні, групові та індивідуальні заняття (навчально-тренувальні заняття, індивідуальні заняття, репетиції, концертні виступи, фестивалі, перегляд  вистав та концертів).
Впровадження запропонованої програми спирається на такі основні принципи: науковість, наступність, доступність, синтез, наочність, міцність засвоєння знань,  індивідуальний підхід, поступовий розвиток природних даних гуртківців, чітка послідовність в оволодінні лексикою і технічними прийомами, систематичність і регулярність занять,  цілеспрямованість навчального процесу.
Методами опрацювання навчального матеріалу є:
- словесні: бесіда, розповідь, пояснення, інструктаж;
- наочні: метод ілюстрацій, метод демонстрацій, показу;
- практичні (тренувальні вправи, індивідуальні та творчі завдання);
- репродуктивні (відтворювальні вправи);
- частково-пошукові (виконання за зразком, під керівництвом педагога);
- пояснювально-ілюстративні (демонстрація наочного навчання, організація сприймання, спостереження);
- самостійної роботи;
- методи стимулювання навчальної діяльності;
- методи формування пізнавального інтересу (пізнавальні ігри, навчальні дискусії, створення ситуації успіху);
- контролю і самоконтролю.
            Пропонована програма передбачає систематичний і послідовний розвиток усіх вихованців.

 

                                                                          Початковий рівень
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНп/п      Розділ, тема    Кількість годин
        усього    теоретичні    практичні
1.    Вступне заняття    3    3    -
2.    Колективно-порядкові та ритмічні рухи    18    3    15
3.    Вправи для розвитку техніки танцю    69    6    63
4.    Музичні ігри і танці    9    -    9
5.    Екскурсії, виставки, фестивалі, конкурси    6              -    6
6.    Підсумкове заняття    3    -    3
           Разом    108    12         96


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.Вступне заняття (3 год.)
Мета, завдання і зміст роботи творчого об’єднання. Організаційні питання. Техніка безпеки.
2.Колективно-порядкові та ритмічні рухи (18 год.)
Теоретична частина. Постановка корпусу, рук, ніг, голови. Побудова і перебудова групи. Поняття колони, шеренги, інтервалу, кола, діагоналі. Музичні ігри та музичні завдання на слухання, аналіз танцювальної музики. Різнохарактерні образи музики: веселий, сумний, ліричний, ніжний, вольовий тощо.
Практична частина. Розвиток елементарних навичок координації рухів; виконання колективно-танцювальних вправ: фігурне крокування, побудови та перебудови на місці і в русі.
Музично-ритмічні вправи: прослуховування простої музики, плескання ритмічних малюнків; рухи в характері і темпі музики, початок і кінець рухів разом з музикою; передача музичного образу через рухи. Імпровізація під музику (вправа «У лісі»).

3.Вправи для розвитку техніки танцю (69 год.)
Теоретична частина. Позиції ніг (І, ІІ, ІV). Положення рук. Напівприсідання. Стрибки. Підскоки. Робоча поза.
Практична  частина.  Вправи для розвитку техніки танцю: позиції ніг (І, ІІ, ІV); уклін (для дівчат і для хлопців); положення рук, напівприсідання і підняття на півпальці; стрибки по ІV позиції; підскоки на місці і в русі з високо піднятими колінами.
Вправи на підлозі: розведення ступні із ІV в І позицію, сидячи на підлозі: нахили до колін, розкривання ніг убік, нахили вперед до правої та лівої ноги; лежачи на підлозі: вправа «ножиці», «велосипед», «жабка»; «шпагат»: ліва, права нога, поперечний.
Танцювальні елементи: танцювальний крок з носка; перемінний крок; крок убік з напівприсіданням у ІV позиції; крок із підскоком; винесення ноги на носок і п’ятку; галоп; полька; винесення ноги убік (опорна нога зігнута, корпус низько нахилений); український «вихиляс»; приставні кроки убік; гуцульський крок; «чесанка»; винесення ноги на п’ятку, м’ячик, ІУ і І позиції.
4.Музичні ігри і танці (9 год.)
Практична частина. Проведення дитячих ігор для розвитку музично- слухового сприйняття: «Звірі і птахи», «Пташиний двір», «Кіт і миші», «Після дощу».  Танці: «Побіжимо і потанцюємо», «Галоп по колу», «Хочу - не хочу»,
Виконання рухів танців: «Український танок», «Барбарики», «Мама», «Хмарка».
5.Екскурсії, виставки, фестивалі, конкурси (6 год.)
Практична частина. Проведення дитячих ранків, родинних свят, пізнавально-ігрових програм, конкурсів. Відвідування концертів хореографічних колективів художньої самодіяльності та професійних ансамблів.

6. Підсумкове заняття ( 3 год.)
Підсумки роботи творчого об’єднання. Звітний концерт. Відзначення кращих учнів.


          ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
           
          Учні мають знати:
     -  поняття колони, шеренги, інтервалу, кола, діагоналі;
    - позиції ніг, положення рук;
    - поняття «музична фраза», «затакт»;
    - правила виконання ритмічно-рухових вправ та вправ на підлозі;
    - елементи екзерсису;
     - елементи класичного танцю;
     - рухи українського, російського та білоруського танців;
     - різновиди «вірьовочок», «моталочок» у комбінаціях;
     - різновиди обертання по діагоналі.
     
  Учні мають вміти:
-    ритмічно ходити, легко бігати;
-    змінювати рухи відповідно до характеру музики;
-    виконувати елементи класичного танцю;
-    виконувати елементи народно-сценічного танцю, тренаж, танцювальні комбінації та етюди.

  Учні мають набути досвіду:
-    передавати рухами та мімікою різноманітні за характером музичні образи;
-    виконувати елементи українського, російського, білоруського танців.

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОБОТИ ГУРТКА

- хореографічні станки з двома палицями (гладко відполірованими, круглими, діаметром 5-6 см., з відстанню від стіни 30 см.; укріпленими на металевих кронштейнах, з відстанню від підлоги 65 та 85 см.; проміжок між кронштейнами становить 2,5 м.);
- кімнати для перевдягань;
- магнітофон та фонограми;
- концертні костюми.

ЛІТЕРАТУРА

1. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. - К.: Музична Україна, 1983.
2.  Ваганова А. Основы классического танца. - Л.: Искусство. 1963.
3.  Зуев Е. И. Волшебная сила растяжки. - М.: Советский спорт. 1990.
4. Коркин В. П., Аракчеев В. И. Акробатика: каноны терминологии. - М.: Физкультура и спорт, 1989.
5. Курысь В. Н., Смолевский В. М. Сложные акробатические прыжки. - М.: Физкультура и спорт, 1985.
6.  Мессерер А. Уроки классического танца. - М.: Искусство. 1967.
7. Учебная программа и методические рекомендации по гимнастике, акробатическим прыжкам и групповой акробатике для самодеятельных цирковых коллективов и народных цирков. - М., 1983.
8.  Шляпин Л. Ф. Гимнастика. - М.: Искусство, 1978.
9.Шляпин Л. Ф. Цирк любителей. - М.: Искусство, 1976.

 

Категорія: Мої статті | Додав: CDT (03.03.2017)
Переглядів: 24 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
  • Офіційьний блог
  • uCoz Спільнота
  • FAQ по системі
  • База знань uCoz